WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психіатр-експерт. Його права й обов'язки - Реферат

Психіатр-експерт. Його права й обов'язки - Реферат

нормативних документах*.
* Більше повний (у порівнянні з діючим процесуальним законодавством) перелік прав і обов'язків судового експерта втримується, зокрема, у запропонованому групою авторів проекті Закону РФ про судову експертизу (законопроект опублікований в альманасі "Записки криміналістів". М.: Юрикон, 1994. Вып. 4. С. 315-343).
Зокрема, експерт-психіатр вправі відмовитися від виробництва експертизи й дачі висновку не тільки за мотивами виходу поставлених питань за межі психіатричних пізнань або недостатності матеріалів і об'єктів дослідження, але й по інших підставах. Серед них можна виділити наступні:
1) відсутність по місцю виробництва експертизи умов для нормальної експертної роботи. Дана обставина особливо значима для експертиз, вироблених поза експертною установою: у слідчого, у приміщенні СИЗО, у залі суду;
2) неможливість рішення експертного питання на сучасному етапі розвитку наукових знань. Із цієї причини не можна, наприклад, дати відповідь на питання, чи є шизофренія, що виникла в потерпілого після здійснення у відношенні його злочину, наслідком даного злочину. Питання ставиться до кола явищ, досліджуваних психіатрією. Однак причини шизофренії їй поки невідомі;
3) відмова громадянина від проходження експертизи, виробництво якого без його згоди неприпустимо. Не потрібне згода підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. Без згоди, тобто примусово, може бути спрямоване на експертизу також особа, у відношенні якого порушена справа про визнання його недієздатним (ст. 260 ЦПК). Потерпілі й свідки, позивачі й відповідачі піддаються експертизі тільки з їхньої добровільної згоди. При недосягненні випробуваним 14 років і у випадках, коли він уже визнаний судом недієздатним, згоду дають його законні представники - батьки, опікуни, адміністрація дитячих, лікувальних і інших установ, перерахованих у ст. 35 ГК РФ.
Змістовний аналіз процесуальних прав і обов'язків експерта дозволяє сформулювати ряд заборон (заборонних правил), якими він повинен керуватися у своїй діяльності.
Серед них варто виділити заборона на самостійне збирання матеріалів і об'єктів експертного дослідження. Якщо матеріалів недостатньо, то експерт вправі лише клопотати про їхнє доповнення перед органом, що призначив експертизу*.
* Відомчі нормативні документи по виробництву судово-психіатричної експертизи дозволяють психіатрам-експертам самостійно запитувати й одержувати медичну документацію, що служить об'єктом експертного дослідження, безпосередньо із психіатричної установи, у якому вона зберігається. Але подібний дозвіл суперечить процесуальному законодавству (ст. 82 УПК і ст. 76 ЦПК). А в тих випадках, коли норма підзаконного акту суперечить закону, потрібно керуватися нормою закону. Отже, експерти-психіатри все-таки неправомочні самостійно збирати медичні документи й можуть лише клопотатися перед слідчим (судом) про їхнє надання.
У той же час правило про надання експертові всіх об'єктів дослідження тільки органом, що призначив експертизу, ставить за обов'язок саме цьому органу доставляти випробуваного в експертну установу. Деякі слідчі й судді намагаються перекласти обов'язок по доставці подэкспертного на самих експертів, що неприпустимо.
Серед інших заборонних правил, які випливають із процесуального положення судового експерта, можна відзначити два. Експерт-психіатр не вправі вступати в особисті контакти з учасниками процесу з питань, пов'язаним із проведенням експертизи, якщо це ставить під сумнів його незацікавленість наприкінці справи. Експерт-психіатр не вправі також повідомляти кому-небудь результати проведеної експертизи, крім органа, її що назначили.
При проведенні судово-психіатричної експертизи експерт зобов'язаний зберігати не тільки таємницю попереднього розслідування (про що говорилося вище), але й інші охоронювані законом таємниці. Насамперед лікарську, з якої експерт-психіатр зіштовхується по кожній експертизі. Повідомлення експертом-психіатром у своєму висновку або в ході свого допиту відомостей, що становлять лікарську таємницю*, зрозуміло, не можна вважати її розголошенням. Разом з тим у ході судово-експертної діяльності психіатрові-експертові варто обмежуватися повідомленням тільки ту складову лікарську таємницю відомостей, які: а) ставляться до предмета даної конкретної експертизи; б) є безумовно необхідними для відповіді на поставлені питання. Право остаточного визначення, які з них ставляться до предмета даної експертизи, а які ні, належить органу, що призначив експертизу.
* У відповідності зі ст. 61 Основ законодавства РФ про охорону здоров'я громадян лікарську таємницю становлять: інформація про факт обігу за медичною допомогою, стані здоров'я громадянина, діагнозі захворювання, а також інші відомості, отримані при обстеженні пацієнта і його лікуванні.
Приналежному експертові процесуальні права реалізуються їм незалежно від думки слідчого, суду або інших учасників процесу. Так, письмове повідомлення експерта-психіатра, що висновок дати неможливо, оскільки питання суду виходять за межі спеціальних психіатричних пізнань, не вимагає попередньої згоди суду або схвалення їм зайнятий експертом позиції. На психіатра-експерта не можна покладати обов'язків, які не передбачені процесуальним законом і несумісні зі статусом судового експерта.
Прикладом порушення названого принципу може послужити типова для слідчої практики ситуація. Подэкспертный (обвинувачуваний) у ході експертизи повідомляє про здійснення їм діянь, невідомих поки слідству. Довідавшись про це, слідчий має намір допитати експерта як свідок, щоб, зафіксувавши в протоколі його показання, доповнити раніше пред'явлені випробуваному обвинувачення новими. Неправомірність дій слідчого пояснюється наступними причинами.
По одній справі в одній особі несумісні функції свідка й експерта. Свідок незамінний, тому що інформація, який він розташовує, унікальна й породжена самим фактом злочину абопов'язаними з ним подіями. Експертом же може стати будь-який суб'єкт, що володіє певною сумою пізнань (кваліфікацією). Звідси особа, що стає в справі свідком (або може їм стати, оскільки має відповідні відомості), не повинне залучатися по цій справі як експерт.
Експерта можна допитувати, але тільки по обставинах, що ставиться до предмета проведеної їм експертизи й саме як експерт, а не свідка (ст. 192, 289 УПК; ст. 180 ЦПК). Заповнення за допомогою допиту доказів, що ставляться до об'єктивної сторони злочину, у предмет судово-психіатричної експертизи не входить. Експерт-психіатр, опитуючи випробуваного із приводу дій і подій минулого, переслідує інші мети. Він і тут вивчає стан психіки подэкспертного - його пам'ять, емоційну сферу (відношення до вчиненого), мислення (здатність складно й послідовно викласти хід подій) та ін.
Допит психіатра-експерта як свідок, так ще й свідки обвинувачення, суперечить функції експерта в карному судочинстві. Нав'язування експертові невластивої йому ролі руйнує саму основу психологічних взаємин між ним і випробуваним, що здатно вкрай негативно позначитися на всій експертній роботі.
Дотепер мова йшла про процесуальні права й обов'язки психіатра-експерта. Оскільки більшість судово-психіатричних експертиз комиссионны, виникає питання: як впливає факт виробництва експертизи в складі експертної комісії (СПЭК) на права й обов'язки окремих її членів?
При виробництві судово-психіатричної експертизи декількома експертами діє принцип їхньої процесуальної рівноправності. На кожний з них, незалежно від місця роботи й займаної посади, у повному обсязі поширюються права й обов'язки, представлені судовому експертові процесуальним законом.
До принципу процесуальної рівноправності експертів тісно примикає положення про те, що експерт завжди дає висновок від свого імені й несе за дане їм висновок особисту відповідальність (ст. 80 УПК). Експерти, що прийшли до загального висновку, вправі підписати єдиний висновок. Експерт або експерти, незгодні з думкою інших членів експертної комісії, дають власний висновок (ст. 80 УПК; ст. 75 ЦПК). Органу,

 
 

Цікаве

Загрузка...