WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тести по психології (в таблиці) - Реферат

Тести по психології (в таблиці) - Реферат

в якому рядку включені науки, що входять у систему педагогічних наук: 1. Дидактика, психологія, історія, філософія, школознавство, теорія виховання;
2. Загальна педагогіка, вікова педагогіка, соціальна педагогіка, методика вивчення окремих предметів, історія педагогіки;
3. Педагогіка дошкільних закладів, педагогіка школи, педагогіка вищої школи, педагогіка ПТУ;
4. Педагогіка виправних закладів, порівняльна педагогіка, анатомія і фізіологія дитини, методика гурткової роботи.
80 Виберіть процеси пам'яті: 1. Запам'ятання, забування, зберігання,
уявлення;
2. Запам'ятання, зберігання, пам'ять, відтворення;
3. Зберігання, забування, запам'ятання, відтворення;
4. Сприймання, осмислення, уявлення,
пригадування.
81 Виберіть визначення сприймання: 1. Пізнавальний психічний процес;
2. Синтез відчуттів;
3. Відображення предметів і явищ в цілому, з усіма властивостями;
4. Відображення об'єктів, яких ніколи не
бачили.
82 Який вид мислення переважає у людини при засвоєнні теоретичних знань і при здійсненні наукових відкриттів: 1. Наочно-дійове;
2. Абстрактне;
3. Образне;
4. Логічне.
83 Вказати засоби виховання: 1. Сім'я, школа, позашкільні заклади, середовище;
2. Розповідь, бесіда, роз'яснення, диспут;
3. Мистецтво, природа, праця, слово вчителя.
84 Назвіть види мовлення: 1. Усне, внутрішнє, письмове, діалогічне;
2. Наочно-образне, ситуаційне, усне;
3. Понятійне, узагальнююче, конкретне.
85 Які фактори впливають на зміст освіти в державі: 1. Матеріальна база школи, національні традиції, методи, прийоми та засоби навчання, рівень розвитку науки, техніки, культури;
2.Вікові особливості учнів, рівень
суспільно-економічного розвитку
держави, рівень вихованості учнів,
різноманітність типів навчально-
виховних закладів, політика держави;
3. Мета та завдання виховання, рівень науково-технічного прогресу, національні традиції народу, вікові та індивідуальні особливості дітей;
4. Національні традиції, вікові та особистісні особливості.
86 Вибрати види уяви: 1. Довільна, мимовільна, післядовільна;
2. Творча, відтворююча, довільна, мимовільна;
3. Образна, репродуктивна, творча, мрія;
4. Відтворююча, образна, осмислена.
87 В якому рядку перераховано основні етапи оволодіння учнями знаннями: 1. Спостереження, самостійна робота, аналіз, синтез;
2. Сприймання, осмислення, узагальнення, закріплення, використання на практиці;
3. Сприймання, самостійна робота, вирішення завдань, застосування на практиці, узагальнення.
88 Вольові дії - це: 1. Свідомі, імпульсивні, спрямовані на
досягнення мети;
2. Свідомі, пов'язані з подоланням перешкод на шляху до поставленої мети;
3. Імпульсивні дії на шляху до поставленої мети;
4. Свідомі, пов'язані з накресленням плану
та його виконанням.
89 Що визначає шкільна програма: 1. Структуру навчального уроку;
2. Кількість тижневих годин на кожний предмет;
3. Мету і завдання виховання особистості;
4. Зміст знань, умінь і навичок.
90 Виберіть правильні твердження: 1. Характер передається по спадковості;
2. Характер формується в процесі життя;
3. Деякі риси характеру не передаються від народження;
4. Лише окремі риси характеру
передаються по спадковості.
91 Що таке навчання: 1. Процес особистісного пізнання учнями навколишнього світу;
2. Діяльність вчителя по передачі знань, умінь та навичок учням по формуванню у них якостей та властивостей;
3. Пізнавальний, двосторонній, цілеспрямований, керований вчителем процес, спрямований на опанування учнями знаннями, вміннями, навичками, що є основою формування світогляду, рис характеру та форм поведінки;
4. Процес взаємодії вчителів і учнів.
92 Виберіть правильну відповідь: 1. Характер і темперамент тотожні;
2. Темперамент є основою формування характеру;
3. Між ними немає ніякого зв'язку;
4. Характер залежить від темпераменту.
93 Яке твердження є правильним: 1. Здібності існують незалежно від діяльності і поза нею;
2. Здібності в діяльності виявляються і в ній розвиваються;
3. Здібності розвиваються незалежно від діяльності, але в діяльності проявляються;
4. Поза діяльністю здібності існувати не можуть.
94 Новоутворення підліткового віку: 1. Орієнтація на самовизначення;
2. Довільність психічних процесів;
3. Почуття дорослості, формування самооцінки;
4. Сензитивні періоди, акселеація.
95 Провідним видом діяльності є: 1. Вид діяльності, яким найбільше займається дитина;
2. Вид діяльності, який сприяє розвитку психічних процесів та властивостей;
3. Вид діяльності, який обумовлює найважливіші зміни в психіці дитини;
4. Вид діяльності, який приносить дітям
найбільше користі та інтересу.
97 У молодших школярів мислення в основному: 1. Понятійне;
2. Словесно-логічне;
3. Наочно-образне;
4. Внутрішнє.
97 Виберіть методи перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів: 1. Тематична перевірка, спостереження, екзамени, бесіда, усне опитування, поточна перевірка;
2. Заліки, контрольна робота, підсумкова перевірка, програмовий контроль;
3. Усне і письмове опитування, програмовий контроль, метод спостереження, метод комбінованого опитування;
4. Екзамен, залік, контрольна робота, тести.
98 Учитель користується найвищим авторитетом у школяра: 1. В підлітковому віці;
2. В юнацькому віці;
3. В молодшому шкільному;
4. В дошкільному віці.
99 Знайдіть найбільш повний перелік вимог до сучасного уроку: 1. Дидактичні, організаційні, світоглядні, психологічні, етичні, гігієнічні;
2. Санітарно-гігієнічні, естетичні, виховні;
3. Організаційні, правильний відбір видів діяльності на уроці, раціональний розподіл часу на уроці;
4. Наявність навчального приладдя, відповідний світловий та температурний режим, врахування психологічного клімату на уроці.
100 Педагогічні здібності вчителя: 1. Формуються в процесі педагогічної
діяльності, роботи над собою;
2. Даються від природи;
3. Формуються в процесі навчання.

 
 

Цікаве

Загрузка...