WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тести по психології (в таблиці) - Реферат

Тести по психології (в таблиці) - Реферат

Урок-чарівний концерт, урок взаємного навчання, урок-конверт, урок творчості;
3. Самопідготовка, домашня самостійна робота, факультативна, консультація, олімпіада.
56 Виберіть визначення трудового виховання: 1. Це виховання всебічно розвиненої
людини;
2. Це підготовка молоді до життя і праці;
3. Допомога у свідомому виборі професії;
4. Ознайомлення молоді із виробництвом і
його галузями.
57 Тип уроку визначається за такими ознаками: 1. За кількістю учнів;
2. За освітньою метою;
3. За способами пояснення нового матеріалу.
58 Естетичне виховання -це: 1. Виховання всебічно розвиненої людини;
2. Формування умінь оцінювати та створювати прекрасне;
3. Це навчання людини розуміти прекрасне;
4. Залучення молоді до прекрасного, до
багатовікової людської культури.
59 Розумове виховання -це: 1. Розвиток інтелектуальних вмінь людини;
2. Систематичне навчання учнів, побудоване на принципах розвиваючого навчання;
3. Процес розвитку розуму, пізнавальних інтересів і здібностей дітей, озброєння їх знаннями, вміннями та навичками, формування світогляду.
60 Художнє виховання - це: 1. Виховання засобами природи;
2. Виховання засобами мистецтва;
3. Виховання музикою, літературою, живописом;
4. Навчанняи розуміти твори прекрасного.
61 В зміст моральноговиховання входить: 1. Формування патріота України, любов до матері, батька, рідної мови, поваги до національної історії, виховання любові до праці, поваги до людей іншої національності;
2. Формування естетичної культури, розумових задатків, навичок навчальної діяльності, самообслуговування;
3. Формування любові до спорту, навичок самостійності, любові до праці.
62 Завдання естетичного виховання: 1. Навчити любити прекрасне;
2.Навчити самому творити прекрасне, його розуміти і оцінювати;
3. Навчити розуміти твори мистецтва;
4. Навчити створювати твори мистецтва.
63 Вибрати завдання школи по роботі з батьками: 1. Систематично зустрічатися та вести бесіди з батьками та дітьми;
2. Забезпечити єдність сім'ї і школи у вихованні дітей, здійснити педагогічну освіту батьків;
3. Навчити батьків виховувати дітей, використовувати методи та прийоми виховання;
4. Вивчати і поширювати досвід сімейного
виховання.
64 Виберіть найбільш точне визначення дидактики: 1. Наука про навчання підростаючого покоління;
2. Частина педагогіки про навчання та освіту;
3. Наука про виховання та навчання.
65 Принципи навчання -це: 1. Правила, якими керується вчитель у своїй діяльності;
2. Вихідні положення, які визначають зміст, форми і методи роботи вчителя;
3. Вихідні положення, що визначають діяльність вчителя та характер пізнавальної активності учнів.
66 Індивідуалізація навчання означає: 1. Врахування особливостей кожної дитини
і пошук шляхів оптимального підходу до
неї в процесі навчання;
2. Орієнтація на особливості сприймання навчального матеріалу кожним учнем;
3. Врахування особливостей пам'яті і уваги кожного учня, класу;
4. Розвиток розумових можливостей кожного школяра.
67 Що означає грецьке слово "педагогіка": 1. Знати дитину;
2. Любити дитину;
3. Вести дитину.
68 Виберіть психічні явища: 1. Відчуття, характер, воля, апетит;
2. Сприймання, мислення, уява, характер, здібності;
3. Радість, експеримент, травлення,
дихання, сміх.
69 Суть навчання полягає в тому, що це: 1. Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, в ході якого здійснюється навчання, виховання і розвиток людини;
2. Спільна праця вчителя і учнів, яка здійснюється в формі уроку, реалізує навчальну, виховну і розвиваючу функції;
3. Керівництво з боку вчителя процесом засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок в учнів, що супроводжується їх вихованням і розвитком;
4. Передача знань учням, формування в них готовності до праці.
70 Вкажіть типи поведінки тварин як способи пристосування їх до навколишнього: 1. Характер, емоції, інстинкти;
2. Потреби, навички, інстинкти;
3. Інстинкти, свідомість, інтелектуальна поведінка;
4. Інстинкти, навички, найпростіші форми
інтелектуальної поведінки.
71 Спрямованість особистості визначають: 1. Інтереси, переконання, ідеали, потреби, цілі;
2. Інтереси, переконання, потреби;
3. Темперамент, характер, здібності, ідеали, цілі;
4. Спадковість, характер, здібності.
72 Новонароджена дитина є: 1. Особистістю;
2. Особою;
3. Індивідуальністю;
4. Індивідом.
73 Хто з педагогів відстоював думку про єдність емоційного і естетичного виховання, про необхідність естетичного виховання в першу чергу засобами природи і мистецтва: 1. Я.А.Коменський;
2. В.О.Сухомлинський;
3. К.Д.Ушинський.
74 Діяльність -це: 1. Внутрішня активність людини,
спрямована на задоволення потреб;
2. Активність людини, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей;
3. Сукупність зовнішніх дій людини;
4. Внутрішня активність людини на
досягнення поставлених цілей.
75 Що ви розумієте під методом виховання: 1. Метод виховання -це діяльність вчителя, в результаті якої учень вивчає правила поведінки;
2. Під методом виховання слід розуміти діяльність вчителя і учнів з метою активізації учнів;
3. Метод виховання - це спосіб впливу на свідомість і волю вихованців з метою формування в них певних норм поведінки;
4. Це спосіб впливу на волю вихованців з метою формування в них дисциплінованості.
76 Як називається вид уваги, що викликається зовнішніми об'єктами без свідомого наміру бути уважним та без зусиль? 1. Довільна;
2. Мимовільна;
3. Післядовільна;
4. Зовнішня.
77 Як називається здатність людини за один акт уваги схоплювати певну кількість об'єктів: 1. Розподіл уваги;
2. Обсяг уваги;
3. Переключення уваги;
4.Стійкість уваги.
78 Виберіть властивості відчуттів: 1. Взаємодія, компенсація, чутливість і пороги, адаптація;
2. Сенсибілізація, предметність константність;
3. Вибірковість, цілісність, предметність;
4. Осмисленість, компенсація,
сенсибілізація, адаптація.
79 Вкажіть,

 
 

Цікаве

Загрузка...