WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тести по психології (в таблиці) - Реферат

Тести по психології (в таблиці) - Реферат

образу сприйняття об'єкта;
2. У відносній правильності відображення предметів;
3. У розумінні суті сприйнятого об'єкта.
30 Тематичне малювання повинно бути тісно пов'язане з: 1. Ліпленням;
2. Міжпредметними зв'язками;
3. Декоративним малюванням.
31 На які види поділяється запам'ятання залежно від участі мислення в його роботі? 1.Образне, механічне, словесно-логічне;
2. Образне, смислове, механічне;
3. Рухове, мимовільне, довільне, механічне;
4. Смислове, словесно-логічне, довільне.
32 Малюючи на дошці, на якій відстані повинен знаходитись вчитель образотворчого мистецтва: 1. 40-45 см;
2. 30-40 см;
3. 45-50 см.
33 Новоутворенням раннього віку є: 1. Маніпуляції з предметами;
2. Засвоєння моральних норм і правил;
3. Перетворення сприймання в самостійний пізнавальний процес;
4. Акт орієнтації в предметах.
34 Педагогічний малюнок вимагає: 1. Малювання від руки;
2.Малювання з допомогою лінійки;
3. Малювання по пам'яті та за уявою.
35 Цілі й мотиви діяльності: 1. Завжди збігаються;
2. Можуть не збігатись, а відрізняються одне від одного;
3. Розрізняються між собою завжди;
4. В одних умовах збігаються, а в інших відрізняються.
36 Які є різновидності малювання з натури: 1. Малювання за спостереженням, з пам'яті та за уявою;
2. Тематичне малювання;
3. Декоративне малювання.
37 У якому рядку подано повне і правильне визначення гри? 1. Найулюбленіша, доступна діяльність дитини;
2. Відтворення людського життя дитиною;
3. Творче відтворення дитиною життя дорослих в уявних обставинах;
4. Відтворення дитиною життя людей в уявних обставинах.
38 Вибрати найточніше визначення педагогіки: 1. Це наука про навчання та освіту;
2. Це частина науки про виховання людини;
3. Це наука про навчання та виховання.
39 Яке з тверджень є правильним? 1. Навчання йде за розвитком;
2. Змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий розвиток дитини;
3. Навчання істотно не впливає на розвиток психіки дитини;
4. Навчання веде за собою розвиток.
40 Виберіть основні поняття (категорії) педагогічної науки: 1. Навчання, освіта, самоосвіта, виховання,
формування, перевиховання, само-
виховання, розвиток;
2. Навчання, освіта, самовиховання, виховання, спостереження, заохочення, перевиховання, розвиток;
3. Розвиток, формування, виховання, пере-
виховання, самовиховання,
етнопедагогіка, народна педагогіка.
41 Функції процесу навчання: 1. Виховна і освітня;
2. Освітня і розвиваюча;
3. Освітня, виховна і розвиваюча.
42 Виберіть правильну відповідь:
Освіта -це 1. Процес і результат навчання людини;
2. Процес викладання і учіння, засвоєння знань;
3. Процес вивчення особливостей учнів.
43 Методи навчання за джерелом знань: 1. Дослідницький, індуктивний, проблемний;
2. Бесіда, демонстрування, ілюстрування, спостереження, розповідь;
3. Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні.
44 Виховання - це: 1. Процес засвоєння умінь, навичок;
2. Процес формування світогляду;
3. Процес формування особистості в цілому або окремих її якостей.
45 Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок: 1. Освітня, виховна і розвиваюча;
2. Освітня, виховна, розвиваюча, контролююча, діагностична, стимулююча, управлінська;
3. Контролююча, діагностична, керівна.
46 Вибрати методи формування суспільної свідомості: 1. Розповідь, роз'яснення, бесіда,
вправляння, ігри, диспути, приклад,
змагання;
2. Роз'яснення, бесіда, приклад, розповідь, диспут, читання і обговорення літератури.
3. Доручення, привчання, вправляння.
47 Функції виховного процесу: 1. Цілеспрямованість, безперервність, систематичність;
2. Виховання, самовиховання, перевиховання;
3. Довготривалість, цілісність.
48 Що є головним критерієм у визначенні стадії розвитку колективу: 1. Стосунки між вихованцями;
2. Характер пред'явлення вимог;
3. Час існування об'єднання;
4. Наявність активу та його робота.
49 Принципи національного виховання: 1. Виховання в колективі, єдність вимог і поваги особистості школяра, комплексний підхід до виховання;
2. Народність виховання, етнізація виховання, природовідповідність, гуманізація виховання;
3. Науковість виховання, наочність виховання, систематичність.
50 Вкажіть методи самовиховання: 1. Переконання, самонавіювання,
приклад, бесіда;
2. Самооцінка, самоконтроль, самокритика, приклад, самонавіювання, вправляння;
3. Самооцінка, заохочення, покарання, вибух;
4. Вправляння, ігри, вимога,
переключення..
51 Навчальний план: 1. Державний документ, в якому затверджені кількість і назви предметів, послідовність їх вивчення по класах, норми навчального часу в годинах на тиждень на всі навчальні предмети і на кожен предмет окремо, факультативні заняття;
2. Книги для навчання, в яких викладено основи наукових знань з певного предмету відповідно до навчальної програми;
3. Державний документ, в якому визначений зміст навчального предмету, система і об'єм знань, умінь і навичок для кожного року навчання, порядок і послідовність вивчення навчального предмету.
52 Світогляд - це: 1.Погляди, переконання, ідеали людини,
що формуються в процесі життя;
2.Система знань людини, що визначає її
діяльність;
3. Знання, уміння, навички, що здобуває людина в процесі життя.
53 Форми роботи школи і сім'ї: 1. Батьківські збори, щоденник, батьківський комітет, відкритий день школи, консультації;
2. Лекція, бесіда, розповідь, заохочення, вимога;
3. Екскурсія, роз'яснення, режим дня, пам'ятки.
54 Вибрати завдання морального виховання школярів: 1. Це виховання освіченої людини;
2. Це виховання умінь і навичок
виконувати норми і правила поведінки;
3. Формувати уміння поводити себе в суспільстві;
4. Формувати моральні почуття,
свідомість, уміння та навичок поведінки.
55 Виберіть групу нетрадиційних форм навчання: 1. Урок засвоєння нових знань, контрольний урок, узагальнюючий урок, комбінований урок;
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...