WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тести по психології (в таблиці) - Реферат

Тести по психології (в таблиці) - Реферат


п/п Запитання Варіанти відповіді
1 Психічне відображення -це: 1. Фотографія виразних рухів, виразів обличчя, в яких виявляються психічні стани людини.
2. Ідеальні образи предметів і явищ об'єктивної дійсності в свідомості людини, психічні процеси, що здійснюють сигнальну функцію і активно діють на середовище.
3. Збудження серцево-судинної системи під впливом різноманітних переживань.
2 Виховна мета найширше аналізується в ході таких видів навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва: 1 Малювання з натури;
2. Декоративне малювання;
3. Тематичне малювання.
3 Свідомість - це: 1. Активна діяльність центральної нервової системи.
2. Специфічно людська форма відображення і духовного освоєння дійсності, вища інтрегуюча форма психіки людини;
3. Природжена здатність організму реагувати на стимул зовнішнього і внутрішнього середовища.
4 Етап уроку "Сприйняття творів мистецтва" триває: 1. 5-7 хв.
2. До 10 хв.
3.До 15 хв.
5 Уміння - це: 1. Ознайомлення з порядком дій у виконанні певної справи;
2. Стереотипні прийоми виконання будь-якої діяльності;
3. Заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати певну свідомо намічену діяльність.
6 Урок малювання з натури вимагає: 1. Предметних наочних посібників;
2. Педагогічного малюнку;
3. Демонстраційних наочних посібників.
7 Декоративне малювання повинно бути тісно пов'язане з: 1.Ліпленням;
2. Тематичним малюнком;
3. Малюванням з натури.
8
Перший етап роботи над тематичною композицією:
1. Зображення лінії горизонту;
2. Вибір сюжету;
3. Оформлення зорового уявлення про сюжет теми з ескізів.
9 Позакласна робота з образотворчого мистецтва в школі проводиться в формі: 1.Заняття гуртка;
2. Екскурсії;
3. День знань.
10 Урок ліпки вимагає для створення виробів складної форми такі способи ліплення: 1.Конструктивний;
2. Скульптурний;
3. Комбінований.
11 Яка діяльність вимагає від людини більших зусиль на підтримання уваги: 1.Цікава діяльність, що скеровується від-даленою метою;
2. Нецікава діяльність, що скеровується
близькою метою;
3. Нецікава діяльність, що скеровується віддаленою метою.
12 Технічні прийоми виконання малюнка на класній дошці вимагає: 1.Таблиці, репродукції;
2. Малюнки, зразки;
3. Педагогічний малюнок.
13 Що таке міркування: 1. Це складне судження, за допомогою якого доводиться та чи інша думка;
2. Це ряд пов'язаних між собою суджень, спрямованих на з'ясування істинності певної думки чи встановлення нового знання;
3. Це ряд пов'язаних між собою суджень, які пояснюють одне одного.
14 Назвати ведучий вид навчальної роботи з образотворчого мистецтва: 1.Малювання з натури;
2. Тематичне малювання;
3. Декоративне малювання.
15 Яку розумову операцію виконують учні, коли на основі спостереження певних фактів виводять та формують правило: 1.Аналіз;
2.Синтез;
3. Узагальнення;
4. Порівняння.
16 Які види образотворчого мистецтва створюють роботи об'ємно-площинного характеру: 1. Скульптура;
2. Графіка;
3. Декоративне мистецтво.
17 У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої уяви: 1. Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних об'єктів на основі попереднього досвіду;
2. Творча уява - це створення образів об'єктів, які до цього не сприймалися;
3. Творча уява - це створення образів об'єктів на основі їх словесного опису.
18 Який вид навчальної роботи є базою уроку малювання і ведучим: 1.Малювання на теми;
2. Декоративне малювання;
3. Малювання з натури.
19 Який існує зв'язок почуттів з діяльністю? 1. Почуття виникають у зв'язку з діяльністю, її успіхами і невдачами і не впливають на її хід;
2. Почуття викликаються діяльністю, її успіхами і невдачами і впливають на її хід;
3. Вплив почуттів на діяльність не має закономірного характеру.
20 Основні завдання уроку малювання з натури: 1.Формувати в учнів естетичне ставлення
до предметів.
2. Пізнання рослинного світу;
3. Уміти аналізувати предмет і спостерігати
його.
21 У яких рядках перелічено лише позитивні якості волі: 1.Цілеспрямованість і принциповість,
негативізм, рішучість, витримка, напо-
легливість, упертість, організованість;
2. Цілеспрямованість, принциповість, організованість, витримка, наполегливість, рішучість;
3. Цілеспрямованість, навіюваність, рішучість, організованість, принциповість, витримка;
4. Цілеспрямованість, упертість, витримка, рішучість, навіювання, ініціативність.
22 Перший етап роботи малюнку з натури: 1.Розробка деталей малюнка;
2. Форма, пропорції натури;
3. Розміщення, побудова, тональність.
23 Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:
Людина з маловиразною мі-мікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою: 1. Меланхолік;
2. Сангвінік;
3. Холерик;
4. Флегматик.
24 Назвати основний вид обліку знань, умінь і навичок: 1.Попередня перевірка і облік;
2. Поточний облік за чверть;
3. Підсумковий за чверть та за рік.
25 Природжені задатки: 1. Є лише передумовою, можливостями для формування здібностей в процесі виховання;
2. Є основою лише для фізичного розвитку;
3. Є лише передумовою для розвитку спеціальних здібностей.
26 Перший етап роботи над ескізом стінної газети: 1. Вибір сюжету;
2. Оформлення зорового уявлення про сюжет теми;
3. Ескіз до теми.
27 Яка з поданих нижче думок про умови психічного розвитку є правильною: 1. Умови життя не впливають на психічний розвиток дитини;
2. На психічний розвиток впливають лише умови шкільного навчання;
3. Умови життя дитини впливають на її розвиток безпосередньо;
4. Умови життя впливають на розвиток дитини через її діяльність.
28 Перший етап роботи над ілюстрацією до твору: 1.Зображення лінії горизонту;
2. Лінійна перспектива;
3. Повітряна перспектива.
29 У чому виявляється осмисленість сприймання: 1. У відносній постійності

 
 

Цікаве

Загрузка...