WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання - Реферат

Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання - Реферат

узагальнені, системні; учень уміє застосувувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти й обстоювати власну позицію.
Тепер повернімося до зазначених вище критеріїв. Оскільки вони заявлені як основні детермінанти оцінювання, слід сподіватися, що всі вони знайдуть відображення в кожному рівні. Проте, як видно із запропонованого опису, це не так. Перший (початковий) рівень визначено тільки в аспекті критерію знань (перша позиція). Другий - містить згорнуте узагальнення вимог першої і другої позицій і не зовсім чітко визначене згадування про необхідність "елементарних умінь" (тобто про наскрізний показник його діяльності). Психологічна "ціна" високих оцінок надто завищена, адже тут учень має продемонструвати не тільки знання, а й інші різнобічні здібності.
Наскрізний аналіз змісту рівнів показує, що порушено ступінь пред-ставництва кожного критерію оцінювання в процедурі визначення кон-кретного досягнення учня. Скажімо, як бути, коли учень елементарно не підготувався до уроку або взагалі не хоче вчитися, хоча й має відповідні здібності? Або не має знань, однак задовольняє всі інші вимоги (наприклад, здатний демонструвати сформовані розумові вміння, ставити демагогічні запитання). До якого рівня його зарахувати?
Певною мірою порушено пропорційність у виборі назв рівнів. Як видно з наведеного переліку, пропонується один низький, один середній і два високих рівні. Середній рівень має бути проміжним між низьким та високим, фактично ж тут реальний показник "середньості" відсутній.
Зазначеним рівням відповідають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою(табл. 6).
Ця шкала, по-перше, в описові початкового і середнього рівнів нечітко визначає навчальні дії учня. Наведімо відповідні формулювання першої фрази опису кожного критерію щодо володіння навчальним матеріалом: розрізнити (1), повторити (2), відтворювати (3), знати (4), розуміти (5), виявляти знання і розуміння (6), відтворити (7), застосувати (8), володіти, застосовувати (9), використовувати (10,11), мати, виявляти (12). Справді, використання різних дієслів відображає певну динаміку внутрішнього зростання рівня засвоєності навчального матеріалу. Проте є проблема розпізнання між собою критеріїв окремих рівнів. Що означає "розрізняти" об'єкт навчання (критерій 1) і чи не перевищує цей показник того, що закладено в критерій 2 ("має нечіткі уявлення про об'єкт навчання")? Так само нечітко виражено співвідношення між позиціями "учень володіє глибокими і міцними знаннями" (10) та "учень володіє узагальненими знаннями з предмета" (11). Не зовсім зрозуміло, чим "відтворення деяких фрагментів об'єкта навчання" (1) відрізняється від "фрагментарного повторення незначної частини навчального матеріалу"
Таблиця 6. Рівні і критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Критерії навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий 1 Учень може визначити об'єкт навчання і відтворити деякі його фрагменти
2 Учень фрагментарно повторює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку
3 Учень відтворює менше половини навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
II. Середній 4 Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя, здійснити за зразком певну операцію, Дію Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками
5 й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання під час розв'язування задач за зразком
III. Достатній 7 Учень правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власну навчальну діяльність
8 Знання учня достатньо повні, він вільно застосовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найістотніші зв'язки й залежності між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обгрунтована, але з деякими неточностями
9 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує у своїй аргументації загальновідомі докази
IV. Високий 10 Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї
11 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, порушувати і розв'язувати проблеми. Визначає програму особистої пізнавальної діяльності, виявляючи власну позицію, оцінює різноманітні життєві явища і факти
12 Учень має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, вміє порушувати і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї. Розвиває свої обдаровання і нахили
(2). Рівні 10-12 взагалі досить важко виконати, адже чи зможе учень молодших або навіть середніх класів самостійно порушувати проблеми та розв'язувати їх?
Щоб допомогти вчителям, у перехідний період (2000/01 навчальний рік) було прийнято рішення застосовувати як 4-бальну (яка офіційно вважалася 5-бальною), так і 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів. Нині 12-бальна система оцінювання вже стала нормативною для школи. Певною мірою адаптувались до неї як учителі, так і батьки, учні. Багато проблем, які вважалися вкрай складними на перших етапах, сьогодні вирішуються без особливих труднощів. Водночас це суб'єктивне полегшення часто відбувається знов-таки шляхом відмови певної категорії педагогічних працівників від усвідомлення проблемного характеру відповідних подій. Тому ми пропонуємо, визнаючи незаперечну цінність цієї системи оцінювання, звернути увагу на ті аспекти, які містять внутрішню суперечливість і потребують вдумливого ставлення до їх розв'язання кожного вчителя.
Так, відповідно до чинної системи було дещо змінено і періодичність оцінювання.
Обов'язковим залишилося тематичне і

 
 

Цікаве

Загрузка...