WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання - Реферат

Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання."
Проблемний характер педагогічної діяльності
У недалекому минулому на першому занятті з курсу "Основи педа-гогічної майстерності", присвяченому розгляду специфіки педагогічної діяльності, студенти часто давали такі відповіді: "В соціалістичному суспільстві вчителеві працювати легше, тому що наші діти хочуть учитися. Для цього держава створює їм усі необхідні умови. В капіталістичному ж суспільстві стан педагогічних працівників дуже тяжкий, а учні не бажають навчатись". Сьогодні такі відповіді можуть викликати хіба що усмішку або критику на адресу колишньої політичної системи. Проте придивімось уважно - чи немає нині нових соціальних стереотипів, про які майбутні чи нинішні педагоги розповідають не менш шаблонно, не замислюючись? Хіба не з таким самим пафосом, усупереч реальним фактам зниження народжуваності, помолодшання і фемінізації дитячої злочинності, зниження престижу знань і моральності, засилля чужої культури й ідеології в засобах масової інформації, проголошують сьогодні гасла про зростання національної самосвідомості, гуманізацію й демократизацію суспільства? Змінюються час і суспільство, але живе звичка бездумно сприймати соціальні і професійні події, розглядати їх у ракурсі абсолютної ідеалізації, не бачачи за привабливими ідеями реальних труднощів. У педагогічній діяльності таких сфер "безпроблемного сприймання подій" дуже багато. Це зумовлюється як її специфікою, так і особливостями професійної підготовки у педагогічних навчальних закладах. Так, людина, яка обирає професію вчителя, вже має певний досвід спостережень і спілкування з учителями. В цьому аспекті жодну іншу професійну діяльність не можна порівняти з педагогічною, адже учні мали постійний контакт зі шкільними учителями впродовж 10-11 років. З одного боку, це позитивний момент, адже такий досвід закладає міцні підвалини для свідомого вибору педагогічної професії і подальшого оволодіння нею. Проте, з іншого боку, ці спостереження здійснює дитина, яка не може відрізнити істотних аспектів педагогічної діяльності від її зовнішніх виявів. Результати цих інфантильних спостережень фіксуються у вигляді певної системи професійних шаблонів, стандартів, цінностей, яка характеризується значною консервативністю, оскільки безпосередньо пов'язана з глибокими емоційними переживаннями учнів. Як зазначає P. M. Грановська, у міру дорослішання людини, вікових змін, що з нею відбуваються, притаманна їй модель світу стає не тільки дедалі складнішою, а й консервативнішою - кожна її трансформація потребує дедалі більших зусиль. Виникають не тільки стійкі критерії, а й цілісні сценарії, підсвідомі життєві плани, які визначають поведінку людини. Надмірна сталість, стійкість системи принципів і критеріїв перешкоджає подальшому розвиткові особистості (Грановская P. M., Крыжанская Ю. С. Творчество и преодоление стереотипов. - СПб., 1994). Це цілком справедливо і щодо професійної педагогічної діяльності.
До того ж слід ураховувати ще один чинник, про який уже йшлося у першому розділі, - специфіку самого процесу професійної підготовки. Сучасні програми навчання у вищих навчальних закладах надто складні: вони містять величезну кількість дисциплін, які вважаються необхідними для фахівця певного профілю. Це призводить до значної інформаційної перенасиченості навчального процесу, коли майже весь час витрачається на безпосереднє засвоєння відповідної інформації. Тому найчастіше процедура передавання знань обмежується прямим декларуванням необхідного та достатнього обсягу відомостей. Бракує часу для докладного розгляду багатьох важливих аспектів діяльності, які не вміщаються в інформаційну складову, прямі засоби роботи над її засвоєнням. У результаті дитячі уявлення, що сформувалися у студентів іще в школі, не отримують актуалізації, розгляду та корекції і дедалі більше закріплюються. Формується установка на всесилля наукового підходу, знань як провідного чинника професійної діяльності. Засоби використання цих знань, трансформації їх в унікальних ситуаціях педагогічної дійсності, проектування їх на реальні обставини з урахуванням індивідуальних особливостей усіх учасників ситуацій майже не розглядаються.
Більшість фахівців у галузі професійної підготовки педагогічних кадрів вважають, що нинішня система відбору, підготовки й організації навчання і морально, і методично застаріла, а тому потребує значних змін. По-перше, має істотно змінитися сама система відбору до педагогічних навчальних закладів. Адже педагогічна професія - одна з най-масовіших. Сотні тисяч студентів щороку вступають до педагогічних навчальних закладів і закінчують їх. Однак донедавна конкурси в педагогічні навчальні заклади були невеликі; це призводило до того, що приймали майже всіх, хто подавав документи. Не враховувалися такі важливі параметри, як покликання до педагогічної діяльності, спеціальні здібності, особисті сні якості, що становлять основу професійної діяльності відповідного профілю. Підготовка вчителів фактично здійснювалася за принципом конвеєра. Певні спроби покращити якість відбору шляхом організації системи допрофесійної підготовки, введення співбесід з абітурієнтами не підкріплювалися відповідними юридичними правами. Ситуація майже не змінилася, прийом до педагогічних навчальних закладів і нині здійснюється за рівнем знань із загальноосвітніх предметів, до того ж навчання на деяких пріоритетних факультетах стає платним, тому приймають навіть тих осіб, які не мають відповідних знань. Спеціалізовані навчальні заклади з ранньою професійною орієнтацією (коледжі, гімназії, ліцеї) не вирішують проблеми формування та виявлення професійної спрямованості всіх абітурієнтів. Тому викладачам педагогічних навчальних закладів доводиться працювати з таким кон-тингентом студентів, серед яких чимало випадкових осіб.
Не орієнтовані на професійний розвиток також зміст і методи підготов-ки учителів. Не приділяється увага розвиткові їх професійних здібностей, формуванню особистісних якостей. За даними В. І. Андреева і М. Є. Ла-зарева, тільки 5 % навчального часу відводиться на розв'язання творчих завдань і науково-дослідницьку діяльність. До того ж остання має переважно предметний характер і майже не зачіпає реальних проблем професійної діяльності.
Слід також пам'ятати, що сучасний учитель масової школи часто позбавлений необхідних соціально-організаційних умов праці, тоді як існуюча система професійної підготовки ґрунтується переважно на ідеа-лізованій моделі навчання, на теоретичному описові того, як відбувається і яким має бути оптимальний педагогічний процес. Чимало проблем, з якими вчитель стикається в професійній діяльності, виявляються для нього

 
 

Цікаве

Загрузка...