WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому - Реферат

Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому - Реферат

мислення Неструктурована діяльність
Імпульсивного типу Завдання на швидкість
Рефлексивного типу Довгострокові проекти
3 візуальним типом сприйняття Робота з папером і ручкою
3 аудіальним типом сприйняття Взаємодія. Рольові ігри
3 кінестетичним типом сприйняття Рухові вправи. Взаємодія
Таблиця 2. Види діяльності, що є сприятливими для дітей з відповідними стилями пізнання
Стиль пізнання Предмети
іноземна мова математика Природничі науки словесність
Синтетичний Синтез. Сприйняття на слух. Засвоєння вокабулярія
Методом "острівців".
Контроль за мовою Задачі в словах. "Математика в газеті". Формулювання теорем Мозковий штурм. Виокремлення найважливіших моментів. Прогнозування результатів Твори. Словотвір. Завдання на правопис
Аналітичний Аналіз. Читання. Засвоєння вокабулярія методом вивчення слів. Використання методу "острівців" для розвитку швид-кості Розрахунки. Самостійна робота. Доведення теорем Проведення експерименту і визначення результату Аналіз оповідання.
Розбір слів.
Завдання на пошук помилок
Імпульсивний Мозковий штурм. Діяльність, що потребує швидкої реакції. Рольові ігри. Перевірки на уроці. Розв'язання задач на кмітливість. Розгадування парадоксів Експериментальні заняття Читання переказ. Змагання за правописом
Рефлексивний Робота малими групами. Діяльність, що потребує відстроченої реакції. Читання журналів. Перевірки після уроків Робота малими група ми з наданням допомоги відстаючим. Демонстрація наукових досягнень Читання і стислий переказ Навчання інших
Візуальний Читання з дошки. Читання статей Письмові задачі Читання книг Читання оповідань
Аудіальний Діалоговий режим. Відеофільми. Аудіокасети Усні задачі Перегляд фільмів. Прослуховування оповідань.
Кінестетичний Ігри і змагання. Групи зі змінним складом. Робота з магнітофоном і вчителем Розв'язування задач з використан-ням реальних предметів Проведення експерименту Читання оповідання в ролях
*Примітка. "Острівці" - це короткі фрагменти мови, що добре запам'ятовуються і містять персоніфіковану інформацію, яка згодом буде потрібна кожному учневі, корисні для всіх учнів, не хоче визнавати їх недоцільність та низьку результативність. Наведена диференціація призначена передусім для вчителів іноземної мови, хоча нею можна скористатися під час вивчення будь-якого предмета.
Велику увагу в розглядуваному напрямі приділяють розробці таких форм роботи вчителя, за яких усі діти в класі мають можливість активно включатися в процес діяльності (табл. 2). На відміну від традиційної (схильної до уніфікації) педагогіки, девізом якої можна обрати, на про-позицію педагога І. Фруміна, такий: "Діти різні. Це заважає навчанню", прихильники цього підходу вважають, що наявність у класі дітей з різними стилями пізнання може значно збагатити зміст навчання, тобто учні з протилежними стилями можуть надати одне одному реальну допомогу. Так, учень синтетичного типу, працюючи разом з учнем-аналітиком над завданням, пов'язаним з оцінкою значущості розділу тексту, може продемонструвати своєму партнерові такі стратегії навчання, як синтез, використання схем, виявлення інформації з контексту, виділення сутності, пошук відомої інформації й зіставлення фактів. Учень-аналітик може поділитися інформацією про засоби виявлення розбіжностей у виокремленні необхідних деталей, категорій, прийомів "розшифрування" незрозумілих частин тексту.
Слід звернути увагу також на те, що для представників різних стилів важливе значення має вид підсумкового контролю (форма педагогічного тестування). Відповідні дані наведено в табл. 3.
Послідовність дій учителя, який прагне успішно навчати клас, врахо-вуючи пізнавальні стилі:
1) визначити стиль навчання кожного учня;
2) скласти карту стилю класу (визначити місце кожного учня з певним стилем у класі, проаналізувати, які пари при цьому утворюються);
3) визначити, які стилі утворюють усереднений стиль класу (доміну-ють);
4) виявити, хто з учнів не відповідає стилю більшості;
5) визначити стиль викладання вчителя і зазначити випадки конфлікту зі стилями навчання учнів;
Таблиця 3. Засоби створення балансу на уроці
Тип учня Форма контролю
Синтетичний 3 "відкритими" питаннями
Аналітичний Розв'язування задач
Візуальний Письмовий
Аудіальний Усний
Кінестетичний Демонстрація/рольова гра
Імпульсивний 3 фіксованим часом виконання
Рефлексивний 3 необмеженим часом виконання
6) виявити орієнтацію навчальних матеріалів (підручників, посібників, роздаткових матеріалів тощо) та випадки конфлікту зі стилями навчання учнів;
7) оцінити глибину конфліктів між навчальними стилями учнів, серед-нім стилем класу, стилем викладання вчителя і орієнтацією навчального матеріалу.
Учні, які мають конфлікти в одній або двох сферах, становлять групу помірного ризику. Учні, стиль яких відрізняється і від середнього стилю класу, і від стилю вчителя, і від стилю авторів посібників, використовуваних у навчанні, перебувають під серйозною загрозою;
8) виявити методи включення учнів групи ризику в навчальний процес шляхом:
- адаптації завдань усередині класу;
- творчого використання можливостей роботи в малих групах, ство-рення можливості вибору завдань;
- індивідуальних домашніх завдань;
- консультування учнів.
Таку значну увагу наведеному підходу приділено з низки причин. По-перше, це дуже цікава, завершена, технологічно пророблена система роботи, яка може допомогти вчителеві подолати істотні труднощі в його діяльності або принаймні показати, у чому полягають відповідні проблеми. По-друге, література з цього питання майже недоступна, адже значна кількість інформації подавалася безпосередньо на семінарах. Тому в методичних матеріалах до розділу наведемо взірці уроків для всього класу з різних предметів, які пропонує Бетті Лу Лівер. Безумовно, вони відображають специфіку навчання в американських школах, однак сам підхід, засоби диференціювання навчальних завдань будуть цікавими та корисними для вітчизняних учителів.
Використана література:
1. Исайчева Н. Д. Школа глазами учеников // Вопр. психологии. - 1990. - № 4.
2. Миллер Р. М. Этика, развитие, мораль // Перспективы. - М., 1989.
3. Ямбург Є. О. Воспитание историей. - М., 1989.
4. Грановская P. M., Крыжанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. - СПб., 1994.
5. Бетти Лу Ливер. Обучение всего класса. - М., 1995.
6. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. - М., 1989.
7. Берне Р. Развитие "Я - концепция" и воспитание. - М., 1986.
8. Кон И. С. Открытие Я. - М., 1978.
9. Сталин В. В. Самосознание личности.- М., 1983.
10. Святовець В. Ф. Алгоритми виховання. - К., 1989.
11. Шибутани Т. Социальная психология. - М., 1969.
12. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - СПб., 1992.
13. Харрис Т. Я хороший, ты хороший.- М., 1993.
14. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. - М., 1991.
15. Кон И. С. Психология ранней юности. - М., 1989.
16. Скотт Дж. Г. Конфликты: пути их преодоления. - К., 1991
17. Воробьев Г. Г. Школа будущего начинается сегодня. - М.: Просвещение,1991.
18. Черноушек М. Психология жизненной среды. - М.: Мысль,1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...