WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Педагогічна діяльність з різних поглядів (науковий реферат) - Реферат

Педагогічна діяльність з різних поглядів (науковий реферат) - Реферат

учнів. Проте якщо викладати літературу в традиційному літературознавчому ключі, то естетична, моральна віддача буде суто номінальною".
Упродовж тривалого часу специфіка літератури полягала в тому, що вона була єдиним "вікном" у світ класичного мистецтва. На вчителя літератури покладалося "над завдання" - розбудити у дітей потребу в прилученні до загальнолюдської культури, в естетичній досконалості, духовності, зорієнтувати на високі гуманні ідеали. Але працював учитель літератури в межах традиційно побудованих програм, які зводили зміст уроків до критичного розгляду художніх творів і окремих персонажів. При цьому учням не дозволялося висловлювати власні думки, вони мали переказувати критичний матеріал, поданий у підручниках.
"Як ти можеш критикувати Чацького? Хіба ти не розумієш, що це позитивний герой?" - сердито вичитує вчителька учня. А той лише сказав, що Чацький поводиться не дуже коректно: всіх повчає, засуджує, очікує від Софії, щоб вона його обов'язково покохала. Саме на цьому вчителька могла б побудувати дуже цікаву розмову: про власні погляди людини та повагу до навколишніх, про те, що навіть геніальна людина не може втручатися в особисте життя інших, про те, коли правильні думки не можуть бути сприйняті іншими людьми тому, що декларативно нав'язуються, провести цікаві паралелі із самими учнями та подіями шкільного життя. Однак замість цього вона блокує активність учня, тим самим орієнтуючи його на невмируще молчалінське речення: "В мои лета не должно сметь свое суждение иметь". Інша вчителька здригнулася від жаху, почувши, що дівчина не сприймає поезії Маяковського: "Не здумай написати цього у творі - двійку гарантовано!"
Проте саме таке традиційне викладання - схоластичне, літературо-знавче, шаблонне - й відвертає учня від літератури.
За таких умов найвинахідливіші учні отримували за твори блискучі оцінки, переписуючи в бібліотеках критичні статті. Більшість програмних книжок вони навіть не прочитували, бо вчитель цього не вимагав.
А ось як може пройти урок по-іншому.
У кабінеті літератури парти розставлено півколом. На дошці - фотографія молодої Лесі Українки. На столі - букет з лісових квітів та зелених гілок. Учителька запалює свічку і тихим голосом починає розповідь про життя поетеси. Про те, що вона, як той вогник, світила для людства. Про героїзм слабкої, тендітної жінки, яка працювала, незважаючи на тяжку хворобу, і залишилась в історії України та світовій культурі як взірець витонченості, людяності. Звучить музика з "Лісової пісні". Одна дівчинка надягає віночок, читає уривки з поеми. Ведеться розмова про зіткнення світу реального, земного, і світу ідеального, світу мистецтва. Вчителька попереджає, що не можна однозначно, безкомпромісно засуджувати іншу людину. Адже не кожен здатний піднестися до висот духовності, зрозуміти та з повагою прийняти несхожість іншої людини. Але якщо ти втрутився в чуже життя, то повинен взяти на себе відповідальність за свої вчинки.
Саме таке натхненне спілкування вчителя з учнями є справжнім уроком життя - уроком, на якому розкривається краса звучання рідної мови, засвоюються моральні цінності, виховується емоційна культура, формується гармонійне світосприйняття.
Особливі вимоги до уроку літератури породжують і якісно відмінні від інших видів педагогічної діяльності вимоги до властивостей, які повинен мати вчитель відповідного профілю. Звернімося знову до результатів дослідження Р. А. Маметдінової. Вона давала значній кількості осіб, що виступали в ролі експертів, одне й те саме завдання: скласти перелік якостей, що, на їх погляд, притаманні вчителеві літератури. Наведімо отримані дані, диференціюючи їх у три групи відповідно до складу експертів (серед них були вчителі шкіл, учні і літератори).
Експерти першої групи визначили: любов до предмета, глибоке його знання, захопленість ним, володіння методом науки, знання матеріалу напам'ять, любов до усної народної творчості" знання новинок у своїй науці, прагнення прищепити учням любов до мови і літератури, володіння літературною мовою, виразне мовлення, літературна вимова, гарна дикція, інтерес до літературної творчості, талант письменника, здатність до віршу-вання, здатність аналізувати художній текст, розуміти внутрішній світ учня, його психологію, встановлювати духовний зв'язок з учнями, інтерес до внутрішнього світу людини,здатність співпереживати, здібність до легкого опанування гуманітарними науками, любов до мистецтва, високий інтелектуальний рівень, ерудиція, широкий кругозір, начитаність, здатність через знання закономірностей художнього впливу формувати особистість і особливості художнього сприймання школярів, навчати учнів правильно сприймати художній твір, втілювати художні ідеали в життя, пов'язувати навчальний матеріал із життям, переконати учня в тому, що література допомагає краще пізнати світ, самого себе, побачити прекрасне в житті, емоційність, артистичність, висока культура, тонкий ліризм, почуття гумору, хороша пам'ять, швидкість мислення, організаційні здібності, доброта, відвертість, висока моральність, гуманізм.
Інші, не менш компетентні експерти, вказали, що професія вчителя літератури накладає на людину певний відбиток, позначається на її ха-рактері. Це дуже м'яка, добра людина, і за родом своєї діяльності вона не може бути іншою. їй притаманні романтичність, часом бурхливе захоплення тим, що в інших не викликає таких емоцій. Літератор може з багатьох розрізнених фактів скласти характер людини. З ним можна поговорити про все, що тебе цікавить, хвилює. Вчитель літератури - витонченіша і вразливіша натура, ніж інші вчителі. На уроках літератури панує довіра. Він здатний захопити весь клас єдиним поривом, йому притаманні піднесеність і романтичність.
Ще одна група експертів до якостей вчителя літератури зарахувала: активне позитивне ставлення до літератури, схильність займатися нею, успішність у роботі, літературну творчість, художню уяву, емоційність, естетичну чутливість, чуття слова, стилю, жанру, здатність формувати теоретико-літературні поняття, встановлювати в тексті асоціативні зв'язки, цілісне, образне художнє сприйняття, здатність показати позицію автора і багатоплановість художнього тексту, переключатися з епохи на епоху, добирати по справжньому сильні, високохудожні твори, максимально враховувати характер творів, той настрій, ті враження, які вони викликають.
Кому ж з експертів належать відповідні переліки? Помилитися важко. Вчителі головну роль відводять роботі з текстом, тому всі якості, що сприяють цьому, розширюють можливості вчителя в трансформації, змінах, передачі цього тексту, виходять на перше місце. Школярі більше зорієнтовані на безпосередню взаємодію з учителем як людиною, здатною зрозуміти і допомогти розв'язати життєво важливі питання. Літератори-письменники основну увагу звертають на авторський задум, орієнтування в контексті твору.
Для повноти картини звернімося до думки відомого психолога в галузі вивчення математичних здібностей В. А. Крутецького. Він зараховує до фахових здібностей учителя математики такі:
- широкий математичний кругозір, постійне прагнення вдосконалювати свої знання з математики, вміння і навички, бути постійно в курсі всього нового, що з'являється в науковій, науково-популярній літературі з різних галузей математичних знань;
- абстрактне мислення - здатність у думках відволікатися від

 
 

Цікаве

Загрузка...