WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Взірці в діяльності вчителя - Реферат

Взірці в діяльності вчителя - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Взірці в діяльності вчителя"
Психологи твердять, що людина усвідомлює свої потреби через певні образи, які відображають об'єкти й ситуації, за допомогою яких ці потреби можуть бути задоволені. Проте тлумачення поняття "образ" є значно ширшим, ніж у повсякденному розумінні. Це не тільки зорова (візуальна), звукова (аудіальна), рухова (кінетична) або інша одновимірна модель ситуації, що була прожита раніше або спрогнозована на основі уявлень. Це поданий у словесній формі опис відповідного об'єкта чи ситуації, який становить підсумок складної аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності (абстрагування від конкретних умов та обставин, узагальнення, типізація). Актуалізація та усвідомлення (вербалізація, тобто переведення з коду почуттів на понятійний код), зіставлення тих узагальнених описів відповідних образів, що спонукають людину до певної поведінки і містять конкретизацію об'єктів та умов задоволення відповідної потреби, і є механізмом формування та опредметнення мотивів діяльності.
Кожна людина має певний набір таких узагальнених моделей, що відображають сукупність знань про відповідне явище, рівень проникнення в його сутнісні властивості, сукупність оцінних критеріїв ("взірців"). Самі взірці можуть бути більш або менш вербалізованими (переважає виразна або вербальна складова), структурованими або недиференційованими, стабільними аж до ригідності, консерватизму або вкрай мінливими, активно впливати на поведінку чи діяльність або бути лише формально наявними у свідомості. Деякі з них стають своєрідними нормативами, потребують точного копіювання, відтворення у повному обсязі в реальній дійсності. Ці нормативи інколи настільки жорстко вписуються у свідомість, що починають підпорядковувати собі безпосереднє сприйняття вчителем поточних подій. Наприклад, у свідомості вчителя може бути зафіксовано такий взірець: "Хороший учень - це той, хто встигає з усіх предметів і поводиться дисципліновано". Цей взірець передусім свідчить про обмежену кількість ознак. Спрощене розуміння окремих параметрів цього взірця ("дисциплінованість, вихованість - це коли учень поводить себе тихо, не заважає вчителеві, не завдає йому прикрощів", "учень повинен виконувати всі накази вчителя, не вимагаючи жодних пояснень, тільки тому, що це - вчитель") безпосередньо впливає на педагогічну діяльність. Для такого вчителя питання формальної атестації найчастіше важливіші за реальні знання учнів. Прагнучи усунути зі своєї праці все, що йому заважає, він обмежує пізнавальну активність учнів, вимагає від них виключно репродуктивного відтворення текстів. При цьому в найгірше становище потрапляють діти з творчим типом мислення: оскільки вони "не вписуються" в параметри "хороших" (порушують дисципліну, ставлять зайві запитання, часто роблять не так, як наказано), вчитель постійно прагне "перевиховати" їх.
Якщо цей норматив є для вчителя другорядним, то його вплив виявля-ється тільки як певна провідна тенденція у взаєминах з учнями. Проте чим жорсткіший ступінь значущості його еталона, тим суворішими стають вимоги вчителя, категоричнішими його оцінки поточних подій і окремих учнів. Треба також ураховувати, що у процесі професійної підготовки в навчальному закладі у студентів можуть сформуватися та стійко зафіксуватися негнучкі взірці, що важко піддаються змінам. При цьому зміст цих взірців може бути соціально доцільним, наприклад: "Стосунки в сучасній школі мають будуватися лише на демократичних, гуманістичних засадах". Потрапивши до школи, випускник педагогічного закладу очікує відповідних стосунків і глибоко розчаровується, не побачивши їх цілковитого втілення в шкільному житті. Прагнучи діяти тільки в демократичних межах (які він розуміє доволі однозначно), він нерідко виявляє, що бажання будувати реальні взаємини на виключно демократичних та гуманістичних засадах майже не дає позитивного результату. Він не знає, що подібні стосунки вибудовуються дуже довго, що чекати результатів слід не через добу або дві, а інколи роками, що при подоланні неоптимальних стосунків, які вже склалися між дітьми та вчителями, гуманістичні принципи реалізуються ціною величезного терпіння, витримки і глибокої віри в себе та в інших людей.
Взірці можуть бути двох видів: взірці результату та взірці процесу, в ході якого можна досягти відповідного результату. Так, взірець "хороший учень" у педагогічній діяльності передбачає також наявність взірця, яким має бути навчальний процес, щоб сформувати таких учнів. Це означає, що в кожного вчителя є така модель педагогічного процесу, яку він вважає найефективнішою. Можуть бути взірці оптимуму (потенційно можливі характеристики і процесу, і результату, які реально майже недосяжні), "прагматичні" взірці ("в теорії все це виглядає непогано, а ось на практиці все інакше, задовольнімося тим, що відповідає нашим можливостям"), анти взірці (та межа, нижче за яку вчитель не згоден знижувати рівень вимог до себе й до інших).
В одному із педагогічних навчальних закладів проводилося дослі-дження. Вчителям та студентам було запропоновано для аналізу педагогічні ситуації і кілька можливих варіантів їх розв'язання. Серед можливих прийомів пропонувалися такі, що, на перший погляд, були ефективнішими, але здійснювалися шляхом порушення певних правових відносин між учителем та учнем. Поставало питання, наскільки засвоєні вчителями "взірці педагогічного процесу" ґрунтуються на правових засадах. Нормальні правові стосунки передбачають, щоб міра покарання відповідала характеру провини. Так, етичне порушення має каратися виключно на моральному рівні, без застосування адміністративних засобів. Проте як ця вимога реалізується в педагогічній діяльності?
Відомо, що оцінка засвідчує передусім рівень знань учня з певної навчальної дисципліни, адже поведінку дитини окремо оцінює класний керівник. Так, якщо в учня у щоденнику або в табелі стоїть низька оцінка, то можна припустити, що в нього не все гаразд з цим предметом: низький рівень знань, труднощі в розумінні навчального

 
 

Цікаве

Загрузка...