WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Якщо поведінка підлітка відхиляється від норми - Реферат

Якщо поведінка підлітка відхиляється від норми - Реферат

особистості 65 80 - - 10 - - - 25 20 - -
Група делінквентів 65 75 - - 15 - - - 20 25 - -
I - минуле II - Я в 10 років
Таблиця 3
Частота опори на утворюючі свідомості
в малюнках сьогодення і Я зараз (у відсотках)
Групи випробуваних Пр Пр' Зн Зн' См Див'
I II I II I II I II I II I II
Група норми 50 30 - - - - - - 40 70 10 -
Психопатичніособистості 35 55 - - 10 - - - 55 45 - -
Група делінквентів 20 45 - - 15 - - - 55 55 10 -
I - сьогодення II - Я зараз
Для них минуле - слабке відрефлексоване емоційне переживання, де "Я" представлене неясно. Іншими словами, делінквенти і підлітки з розладом особистості погано усвідомлюють, якими вони були раніше. У своєму житті вони не використовують наявного минулого досвіду, бо він залишається для них формальним і не належить до системи особистісних цінностей. Усвідомлення минулого опосередковане образами предметів зовнішнього світу. Для них минуле - це не історія розвитку їхньої особистості, а зовнішні події. Минуле не розглядається крізь призму змістів. У той же час здорові особи, змальовуючи минуле, спираються в основному на полюс особистісного змісту.
Виконуючи малюнок сьогодення, усі три групи випробовуваних в однаковому співвідношенні спираються переважно на полюс особистісного змісту і полюс предметного змісту (див. таблицю 3). Підлітки-делінквенти і підлітки з розладом особистості включають себе в образ сьогодення, прискіпливо ставляться до актуальної ситуації. Сьогодення сприймається ними крізь призму інтересів і мотивів; до сьогодення є значеннєве ставлення. У малюнках досить яскраво представлене розуміння, усвідомлення і уявлення про себе.
Таблиця 4
Частота опори на утворюючі свідомості в малюнках майбутнього і Я через 2 роки (у відсотках)
Групи випробовуваних Пр Пр' Зн Зн' См Див'
I II I II I II I II I II I II
Група норми 35 35 - - - - - - 55 65 10 -
Психопатичні особистості 50 75 - - 25 - - - 25 25 - -
Група делінквентів 50 80 - - 20 10 - - 30 10 - -
I - майбутнє II - Я через 2 роки
Пр-предметний зміст; Пр - почуттєва тканина предметного змісту; Зн - значення; Зн' - почуттєва тканина значення; См - особистісний зміст; См' - почуттєва тканина особистісного змісту
У малюнках майбутнього підлітки-делінквенти і підлітки з розладом особистості рідше спираються на особистісний зміст, а частіше - на полюс предметного змісту і значення (див. таблицю 4). Зниження ролі особистісного змісту при усвідомленні індивідуального майбутнього, очевидно, позбавляє делінквентів і підлітків з розладом особистості інструмента, що робить майбутнє передбачуваним, визначеним, чітким і усвідомленим. В усіх трьох часових відтинках простежується одна тенденція: при введенні себе в контекст малюнка змінюється світосприймання.
При введенні себе в контекст малюнка у делінквентів та підлітків з розладом особистості відзначаються такі особливості. У малюнках "Я в 10 років" збільшується опора на предметний зміст у 80 % підлітків, зменшується опора на особистісний зміст, зникає опора на значення. У малюнках "Я зараз" збільшується опора на предметний зміст у 55 % випадків, зменшується опора на особистісний зміст. У малюнках "Я через 2 роки" збільшується в 75% випадків опора на предметний зміст, зменшується опора на особистісний зміст, зникає опора на значення. У здорових підлітків у малюнках "Я в 10 років" і "Я через 2 роки" при введенні в контекст малюнка себе збільшується опора на особистісний зміст у 65 % підлітків, опора на предметний зміст не змінюється.
Висновки
1. Образ "Я" у підлітків-делінквентів і підлітків з розладом особистості суперечливий: він містить у собі як позитивне, так і негативне ставлення, що і проявляється на рівні самооцінки. Самооцінка в досліджуваних підлітків хитка, нечітка, суперечлива.
2. Підліткам з розладом особистості і підліткам-делінквентам притаманні подібні зміни при аналізі образів минулого, сьогодення і майбутнього. Образи упереджені, якщо ситуація актуальна на даний момент. Так, значеннєва утворююча спостерігається тільки в образі сьогодення. В образах же минулого, так само, як і в уявлюваних образах майбутнього, навпаки, упередженість образу редуцийована. Минуле і майбутнє не розглядається крізь призму змістів, воно безлике, в образі минулого і майбутнього представлена лише предметна утворююча.
3. При включенні "Я" у зміст образу у звичайних підлітків відбувається істотна перебудова його структури: образ свідомості стає прискіпливішим, значеннєва утворююча виходить на перший план у його побудові. У підлітків з розладом особистості і делінквентів такої перебудови не відбувається.
4. Виявлені особливості в організації свідомості частково розкривають механізми відомих у психології та психіатрії фактів: підлітки з розладом особистості не вміють планувати і прогнозувати свої дії, погано використовують і мало враховують наявний соціальний досвід.
5. Виявлені особливості в структурі образів свідомості й образу "Я" можуть бути використані в діагностиці, профілактиці і корекції поведінки підлітків з девіантними її формами. Психологічна корекційна робота з такими підлітками повинна бути спрямована (в тому числі) на поліпшення усвідомлення себе, своїх можливостей та вчинків, формування адекватнішої самооцінки, вироблення особистісного значеннєвого ставлення до свого минулого і планів на майбутнє.
Література:
1. Василюк Ф. Е. Структура образа // Вопросы психологии. 1993, №5.
2. Гребенюк А. А. Психологическая зависимость от наркогенных веществ.-Симферополь: Таврия, 1999, 186 с.
3. Гурьева В. А., Гиндикин В. Я. Клиническая и судебная подростковая психиатрия.-М.: Триада-Х, 2000.
4. Зябкина И. В. Нарушение волевой регуляции деятельности у больных шизофренией и психопатических личностей // Вопросы психологии. 1995. №5. С. 116 - 127.
5. Леонтьев Д. А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999.
6. Личко А. Е. Подростковая психиатрия (Руководство для врачей). 2-е изд. Л., 1985.
7. Максимова Н. Ю. Диагностика и коррекция поведения трудных подростков // Вопросы психологии. 1988. №3. С. 93-98
8. Главное Управление Юстиции в АРК. Отчет по осужденным несовершеннолетним. 2002г.
9. Патологические нарушения поведения у подростков (сборник статей) /Под ред. А. Е. Личко.-Л., 1975.
10. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения/ Под ред. В. А. Татенко, Т. М. Титаренко.- Киев.: Радянська школа, 1989.
11. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Изд-во Социально-психологический центр, 1996.
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...