WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Якщо поведінка підлітка відхиляється від норми - Реферат

Якщо поведінка підлітка відхиляється від норми - Реферат


Реферат на тему:
Якщо поведінка підлітка відхиляється від норми.
Проблема злочинності серед підлітків є однією з тих, що найбільше турбують суспільство. Щороку кількість неповнолітніх злочинців зростає. Так, за даними Головного управління юстиції Автономної Республіки Крим з 1991 по 2002 рік кількість учасників злочинів у віці 16 - 17 років збільшилося на 55%, а кількість неповнолітніх злочинців, що не досягли віку притягнення до кримінальної відповідальності, - на 14,6 % [8]. Нині на обліку в МВС АРК перебуває близько двох тисяч дітей і підлітків, що скоїли правопорушення.
Проблема поведінки підлітків, схильних до правопорушень, досліджувалася Н. Максимовою, А. Личко, В. Васильєвим, В. Гіндікіним, В. Татенком, В. Гур'євою та іншими вченими-психологами [4; 5; 6; 9; 10]. Традиційні методи діагностики поведінки, що відхиляється від норми, які використовувалися у цих працях, спрямовані на вивчення емоційно-вольової сфери, рівня претензій, ступеня сформованості особистості підлітків. Ми ж пропонуємо підійти до цієї проблеми з іншого боку: досліджувати у підлітків, схильних до відхилення від норм поведінки, особливості структури образів свідомості і самосвідомості. Д. Леонтьєв, описуючи структуру свідомості, пропонує розглядати "образ світу" як відображення майбутнього, що являє собою систему прогнозів та екстраполяцій [5]. Якщо прийняти це положення, то треба погодитись, що уміння узгоджувати свою поведінку з культурними нормами, соціальними правилами залежить від уміння прогнозувати результати своїх дій, співвідносити свої цілі з цілями іншого. Для підлітків же характерне невміння працювати у внутрішньому плані свідомості. Особливо яскраво це проявляється в підлітків з відхиленнями у поведінці. Відомо також, що рівень розвитку самосвідомості є прогностичним чинником при девіантній поведінці. Саме тому у своєму дослідженні ми особливу увагу приділяємо вивченню структури образів свідомості, описові їх змін, а також дослідженню образу "Я" у підлітків-правопорушників.
У нашому дослідженні ми вивчали три групи підлітків. Експериментальну групу 1 склали підлітки, що перебували на обліку у відділі в справах неповнолітніх Сімферополя - 20 осіб віком 12 - 14 років. Експериментальну групу 2 склали підлітки з розладом особистості, що проходили курс лікування у відділенні № 4 Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 (20 осіб віком 12 - 14 років). Контрольну групу склали 20 учнів загальноосвітньої школи № 2 міста Саки віком 12 - 14 років.
Для дослідження структури образів свідомості ми використовували схему, запропоновану Ф. Василюком. Згідно з цією моделлю, в структурі образів свідомості можна виділити предметний зміст, значення, особистісний зміст, почуттєву тканину предметного змісту, почуттєву тканину значення, почуттєву тканину особистісного змісту, а також знак і його почуттєву тканину. Конкретним матеріалом нашого аналізу були малюнки. За допомогою малюнків оцінювалися рисункові методи діагностики особливостей свідомості і самосвідомості підлітків. Це рисункова методика "Минуле. Сьогодення. Майбутнє" та малюнок "Я в 10 років. Я зараз. Я через 2 роки". Ми використовували нетрадиційну обробку виконаних малюнків за допомогою розробленої Ф. Василюком моделі образів свідомості [1]. Застосування в клінічній психології такий нетрадиційний підхід до опрацювання малюнків знайшов зовсім недавно, але вже неодноразово використовувався для виділення особливостей структури образів свідомості і самосвідомості у хворих різних нозологій [2; 4]. Так, у наркологічних хворих "Я" чітко представлене в образі минулого, а в образі сьогодення і майбутнього сприйняття себе розпливчасте і нечітке. У психопатичних особистостей при побудові образу опора на зміст ситуаційна і в емоційно напруженій ситуації може бути надмірно вираженою.
Для вивчення образу "Я" ми використовуємо семантичний диференціал Фельдеса, а також аналіз малюнків "Я в 10 років. Я зараз. Я через 2 роки." За допомогою семантичного диференціала випробовувані шкалували "Я". Шкали активності, валентності і потентності утворять своєрідний тривимірний семантичний простір, що дозволяє судити про емоційне ставлення людини до будь-яких об'єктів, а в даному випадку - до самого себе та інших людей .
При обробці результатів використовувалися математичні критерії:
c2 Пірсона, Q- критерій Розенбаума [11].
Вивчення результатів
Вивчаючи образ "Я", ми одержали такі результати. Крапки в семантичному просторі, що відображають оцінку "Я" групою делінквентів і групою підлітків з розладом особистості дуже близькі. Розходження за кожним з факторів (активності, валентності і потентності) статистично не розрізняються. На підставі цього можна говорити, що уявлення про своє "Я" і самооцінки цих груп підлітків подібні. Вони частіше, ніж звичайні підлітки, дають негативні характеристики, оцінюючи власне "Я" за допомогою семантичного диференціала, у той час як здорові підлітки присуджують собі в більшості випадків позитивні оцінки (див. таблицю 1). Віднесення себе до негативних полюсів свідчить про наявність негативних самооцінок, унаслідок чого образ "Я" суперечливий: він має як позитивне, так і негативне забарвлення. Підлітки з розладом особистості і підлітки-делінквенти оцінюють себе за шкалами семантичного диференціалу як невпевнених у собі, несимпатичних, відразливих, нерішучих, невідвертих, нерозуміючих інших. В експериментальних групах розходження оцінок себе не мають статистично достовірного характеру. Розходження достовірні в групі норми і підлітків з розладом особистості при у групі норми і підлітків-делінквентів при
Таблиця 1
Кількість учасників випробування, що дали позитивні і негативні оцінки "Я" за шкалами семантичного диференціала
Групи випробовуваних А В П
+ - + - + -
Група норми 18 2 17 3 17 3
Психопатичні особистості 14 6 13 7 16 4
Група делінквентів 14 6 12 8 13 7
А - фактор активності
В - фактор валентності
П - фактор потентності
Схожість уявлень про своє "Я" проявилася в цих випробовуваних і в рисункових методиках. Малюючи минуле, неповнолітні делінквенти та підлітки з розладом особистості рідше, ніж здорові, спираються на полюс особистісного змісту і частіше - на полюси предметного змісту (65 %) і значення (див. таблицю 2). Розходження в опорі на особистісний зміст достовірні при
Таблиця 2
Частота опори на утворюючі свідомості
в малюнках минулого і Я в 10 років (у відсотках)
Групи випробовуваних Пр Пр' Зн Зн' См Див'
I II I II I II I II I II I II
Група норми 45 35 - - - - - - 40 65 15 -
Психопатичні

 
 

Цікаве

Загрузка...