WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя - Реферат

Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя - Реферат


Реферат на тему:
Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя
Сім'я відіграє велику роль у житті як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Будучи важливим елементом соціальної ситуації розвитку кожної людини, сім'я забезпечує як особистісний розвиток кожного її члена зокрема, так і відіграє значну роль у формуванні патогенних ситуацій і психічних порушень. Психологічно здорова особистість може бути вихована тільки у відповідному оточенні. Отже, вивчення впливу шлюбно-сімейних чинників на вибір способу життя є важливим кроком у розробленні програми психологічної допомоги у виборі підростаючим поколінням здорового способу життя.
Здоровий спосіб життя є однією з форм життєздійснення, зорієнтованого на розвиток, збереження і відтворення фізичного, соціального та особистісного здоров'я [4]. В контексті шлюбно-сімейних відносин, вибір здорового способу життя - це вибір членами сім'ї такої форми сімейної взаємодії, яка б спрямовувалася на розвиток особистості кожного, розвиток сім'ї як системи, психологічного благополуччя родини. На цей вибір безпосередньо впливають соціальні настановлення людини, що виявляються в ієрархії ціннісних орієнтацій. Серед конструктивних соціальних настанов, що підвищують якість життя людини, провідними є настанови на здоров'я, сім'ю, кохання тощо [4].
Психологічне здоров'я тісно пов'язане з поняттям психологічного благополуччя, яке є одним з основних елементів психічного здоров'я, буття особистості, що може виступати критерієм розрізнення понять норми та не-норми.
В тлумаченні цього поняття дослідники ще не знайшли спільної мови. Найцікавішими серед останніх напрацювань є, на нашу думку, підхід С. Ryff [7], яка, узагальнюючи концепції і підходи до розуміння проблеми психологічного благополуччя, виокремлює шість незалежних компонентів психологічного благополуччя, а саме:
· наявність позитивного ставлення до себе і минулого життя (самоприйняття);
· наявність мети і предмета, що забезпечують сенс життя (мета у житті);
· здатність відповідати вимогам, що пред'являє повсякдення (володіння ситуацією);
· наявність відчуття тривалого розвитку і самореалізації (персональне чи особистісне зростання);
· наявність піклування і довірчих стосунків з іншими (позитивні емоції у стосунках);
· здатність формувати власні судження (автономія).
Якщо співвіднести ці виміри з концепцією особистості А. Маслоу, то, вочевидь, самоактуалізація особистості є тим основним стрижнем, навколо якого будується психологічне благополуччя.
Отже, під психологічним благополуччям розуміється не лише психічне і фізичне здоров'я особистості, але й реалізація цією особистістю себе, своїх потенцій і можливостей.
Однією з базових психологічних потреб, що визначають психологічне здоров'я і благополуччя, є потреба в коханні, прихильності. Сімейна сфера - це необхідна ланка успішного функціонування особистості, а самореалізація в ній є передумовою психологічного здоров'я. Отже, шлюбно-сімейні настановлення, входячи до структури життєвих настановлень особистості, є чинником вибору способу життя, а встановлення і підтримання гармонійних сімейних взаємин - неодмінна складова здорового способу життя.
Шлюбно-сімейні настановлення формуються з раннього дитинства, в процесі соціалізації. На цей процес безпосередньо впливає батьківська сім'я, вона ж опосередковує пізніші впливи зовнішнього соціального оточення.
Взагалі, сім'я є основним елементом соціального мікросередовища, яке значно впливає на формування найважливіших якостей особистості. Першочерговими факторами формування особистості в сім'ї вважаються: ступінь гармонійності подружнього життя батьків, загальне сприйняття дитинства (було воно щасливим чи ні), ставлення батьків до дітей, розподіл сімейних ролей, спосіб життя, який вели батьки. Саме в дитячі роки під впливом батьків закладається програма, що підказує потім, як жити, якого партнера обрати, як будувати з ним стосунки, скільки буде дітей тощо [1].
В юнацькому віці процес формування шлюбно-сімейних настановлень переходить з латентної фази до активної, коли засвоєне в сім'ї та поза нею починає активно перевірятися, уточнюватися, випробовуватися й зпівставлятися. Період пошуків у юнацькому віці висуває перед молоддю завдання закріпитися в світі дорослих. Сповнені енергії, юнаки і дівчата вже переросли межі батьківської сім'ї. Відтак, вони приміряють різні моделі поведінки, відмовляються від одних, вишукують інші.
Цей вік є одним з найважливіших періодів розвитку особистості; це процес індивідуалізації, що завершується особистісним самовизначенням. Саме нині, коли дійсність ставить молоду людину перед необхідністю вибору подальшого життєвого шляху, актуальною стає проблема смислу життя, сенсожиттєвої спрямованості.
В одному з сучасних досліджень було виявлено двохфакторну структуру життєвої спрямованості студентів. Одна група спрямованостей, до якої увійшли спрямування до особистісного зростання, особистісних прихильностей і служіння суспільству, була віднесена до внутрішньої спрямованості, пов'язаної із задоволенням основних психологічних потреб. До групи зовнішньої спрямованості увійшли спрямування до матеріального успіху, фізичної привабливості і слави. Виявлено, що чим сильніше особистість зорієнтована на внутрішні спрямування, тим кращі в неї показники психічного здоров'я, і, навпаки, чим вище вона оцінює значущість зовнішніх спрямувань, тим нижче її психологічне благополуччя [5].
З'ясовано також, що зовнішні спрямування характерні для людей, чиї матері відзначаються жорстким контролюючим стилем виховання і невисокою емоційною включеністю в життя дитини [5]. Отже, повага до особистості дитини, демократичний стиль виховання є фактором формування внутрішньозорієнтованих особистостей.
Цілком зрозуміло, що задоволення базових психологічних потреб обумовлює особистісне зростання і психологічне

 
 

Цікаве

Загрузка...