WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Чутки як соціально-психологічне явище - Реферат

Чутки як соціально-психологічне явище - Реферат


Реферат на тему:
Чутки як соціально-психологічне явище
Громадська думка, настрої людей далеко не завжди адекватно відтворюють соціальну ситуацію в країні чи окремому регіоні, що нерідко пояснюють циркулюючими чутками. Справа в тому, що офіційні повідомлення через засоби масової комунікації функціонують поряд з іншими джерелами інформації, зокрема чутками, а вони не тільки доповнюють спеціально організовані повідомлення, але й служать засобом перевірки цієї інформації. Саме тому класифікація та аналіз причин виникнення чуток є не лише актуальною проблемою, а й перспективним способом регуляції інформаційних потоків.
Мета статті полягає у з'ясуванні ознак, що в сукупності характеризують чутки як соціально-психологічне явище, виявленні умов і чинників, які спричинюють їх появу.
У соціальній психології під чутками розуміють специфічну форму недостовірної або частково достовірної інформації, що надходить від однієї особи або групи, про певні події чи ситуації [3, с. 368]. У процесі комунікації зміст, переданий за допомогою чуток, стає надбанням загалу. Тобто, можна стверджувати, що чутки певним чином відтворюють громадську думку, настрої, загальні соціальні стереотипи та установки аудиторії, інформаційну ситуацію у регіоні чи навіть в країні.
Чутки прийнято класифікувати за різними ознаками [3, с. 198; 9, с. 188 - 189; 10, с. 208]. Синтез видів ознак дає більш-менш повну характеристику чуток щодо вияву психічного стану аудиторії, у якій чутка циркулює, а також стосовно визначення заходів для припинення циркуляції чутки за рахунок поповнення дефіциту інформації та зміни психічного стану аудиторії іншими засобами (таблиця 1).
Таблиця 1
Класифікація чуток
Ознака Тип чуток Загальна характеристика
Експресивний параметр Чутка-бажання,
Чутка-страховище,
Агресивна чутка Загальний тип емоційної реакції, на яку розрахована і котру викликає чутка при її сприйманні. Навмисне поширення чуток-бажань передусім має на меті викликати розчарування з приводу бажання, яке не збулося. Чутка-страховище циркулює у суспільстві чи групах, де панують тривоги, страхи, породжені невпевненістю. Поширення таких чуток зазвичай деморалізує аудиторії, заважає ефективному виконанню людьми їх соціальних ролей і функцій. Сприятлива ситуація для поширення агресивних чуток - панування або штучне культивування в суспільстві чи групах настроїв ненависті, ворожості до "внутрішнього" чи "зовнішнього" ворога.
Інформаційний параметр Абсолютно недостовірні,
Недостовірні з елементами правдоподіб-ності,
Правдоподібні,
Достовірні чутки з елемен-тами неправдо-подібності Ступінь достовірності сюжету, повідомлення. Абсолютно достовірними чутки не бувають, позаяк у процесі усної передачі вони зазнають перекручень і тим відрізняються від першоджерела.
Сила впливу Чутки, що непокоять групо-ву думку,
Чутки, які вик-ликають поо-динокі чи масові антигромадські настрої,
Чутки, що руйнують зв'язки між особами і групами Процес і результат зміни поведінки групи людей, їх установок, намірів, уявлень, оцінок. Спрямований вплив чутки має на меті досягти певного результату від об'єкта впливу, а неспрямований - такого завдання не ставить, хоча ефект впливу виникає, проявляючись передусім у дії зараження.
Джерело походження Стихійні,
Навмисне сфабриковані Йдеться про джерело виникнення - від спонтанного походження до навмисного поширення з метою пропаганди чи впливу. Іноді чутка зароджується стихійно, але, потрапивши на певне підґрунтя, знаходить зацікавлених поширювачів, готових прикрасити інформацію у власних інтересах.
Сфера впливу і поширення Чутки, які поширюються на малу групу людей (групи за інтересами, професійною ознакою тощо),
Чутки, котрі розповсюджуються на вели-ку аудиторію Сфера впливу чутки коливається від невеликої кількості індивідів до численної аудиторії, тобто має своїм адресатом як поодиноких слухачів, так і велику масу людей.
Інтенсивність циркуляції Продуктивні,
Непродуктивні Інтенсивність циркуляції чутки прямо пропорційна інтересу аудиторії до теми і протилежно пропорційна кількості офіційних повідомлень на даний момент та ступеня довіри до джерела повідомлення. Це твердження стосується лише змістових умов виникнення і поширення чуток. Щодо функціональних мотивів, то циркуляція чуток полегшує міжособистісні контакти, дає їм додатковий імпульс.
Вірогідність виникнення Чутки, що мають високу вірогідність ви-никнення,
Чутки, вірогідність виник-нення яких на-ближена до нуля За наявності на певну тему вичерпної інформації, яка не підлягає сумніву, вірогідність виникнення чутки щодо цієї теми близька до нуля. Мова передусім про суб'єктивну оцінку ступеня власної поінформованості. При цьому найточніше повідомлення, отримане від джерела, що не користується довірою аудиторії, зберігає інформаційний дефіцит і сприяє високій вірогідності виникнення чутки. Неправдиві повідомлення від престижного для певної аудиторії джерела ліквідують дефіцит інформації і блокують поширення чуток.
Безперечно, межі між названими типами чуток досить умовні. Практика засвідчує пограничні випадки походження та поширення чуток. Аналізуючи їх розмаїття, неважко помітити, що агресивні чутки особливо небезпечні, адже їхня дія порушує нормальний стан справ, злагоджену діяльність суспільства. Почуття підозрілості, яке виникає при цьому, серйозно послаблює взаємодію між людьми, спонукає шукати доказів нелояльності, що за допомогою уяви робиться швидко.
Психологічний вплив чуток має три взаємопов'язані етапи: операційний (вплив суб'єкта), процесуальний (прийняття/неприйняття впливу об'єктом), результат (реакції у відповідь).
Є кілька найважливіших чинників і мотивів, котрі впливають на виникнення і поширення чуток. Перш за все йдеться про компенсацію емоційної недостатності. Тобто той, хто повідомляє інформацію, дістає задоволення від реакції слухача. Слухач, у свою чергу, також отримує задоволення від сприймання нового, раніше не чутого, невідомого, такого, яке, на його думку, є надзвичайно важливим.
Наступним суттєвим чинником, який впливає на виникнення й поширення чуток, дослідники називають утвердження особистості. Сутність його в тому, що за допомогою тієї чи іншої чутки особа намагається завоювати авторитет у групі, сформувати певну установку стосовно себе, сприятливе ставлення до себе з боку членів групи. Бажання людей попередити інших про певну небезпеку, а також неусвідомлене

 
 

Цікаве

Загрузка...