WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Чинники тотальної психологічної залежності - Реферат

Чинники тотальної психологічної залежності - Реферат

свого кумира, втрачає себе, живе не своїм життям, а розігрує чужу їй роль.
Аналіз психотерапевтичної практики та спеціальної літератури приводить до впевненності, що без впливу зацікавлених осіб тотальна психічна залежність не виникає. Існують методи деструктивного контролю свідомості, за допомогою яких відбувається індокринація.
Класичною стала модель Р. Дж. Ліфтона "роздвоєння особистості", яка пояснює, як відбувається індокринація. Роздвоєння полягає в поділі системи власного "Я" на дві незалежно функціонуючі цілісності. Справа в тому, що поведінка, необхідна для тоталітарної групи і яка винагороджується нею, настільки відрізняється від попереднього "Я", що звичайного психологічного захисту недостатньо для життєвого функціонування. Таким чином, усі думки, переконання, дії, почуття і ролі, пов'язані з перебуванням у деструктивному культі, організуються в незалежну систему, "часткове Я", котре цілком узгоджується з вимогами даної групи, але відбувається це не за вільним вибором особистості, а як інстинктивна реакція самозбереження в майже нестерпних психологічних умовах [цит. за 8].
Ф. Зимбардо пропонує соціально-психологічну модель "обернення за допомогою переконання". Відповідно до цієї моделі, члени культу занурені в групу і заохочуються до дій, що деіндивідуалізують індивіда, змушують відчути силу групи, до якої він належить.
Конвей і Зігельман висунули гіпотезу, що культове обернення є результатом розрахованого маніпулювання інформацією, а це призводить до інформаційного перевантаження. Вони запропонували докази й того, що культи підвищуютьуразливість відносно інформаційного перевантаження шляхом маніпулювання навколишнім середовищем новачка: несподівані зміни в дієті, що включають зменшення кількості протеїну; недостатній сон; ізоляція, переїзд у незнайоме місце; постійна емоційна та фізіологічна стимуляція; запрограмовані "дитячі" соціальні контакти [цит. за 8].
Медитація та інші подібні до гіпнотичних методики, застосовувані культами, викликають дезорієнтацію "узагальненої орієнтації в реальності", що, згідно з думкою багатьох колишніх культистів, спричиняє занепад розумових процесів [1].
Специфіку сучасної соціальної ситуації існування людини визначають чинники інформаційного суспільства:
· агресія мас-медіа та велика кількість слабо контрольованих контактів, навала проблем, таких як екологічна, демографічна, сексуальна тощо;
· атавізми тоталітарного режиму в масовій свідомості, готовність до покори;
· психологічна неграмотність населення як передумова піддатливості фаховому сугестивному тиску зацікавлених осіб;
· неможливість приховати фахові секрети від нечесних ділків (за гроші будь-хто може одержати відомості про сучасні ефективні психотехнології);
· брак ефективно діючих громадських соціальних інститутів психогігієни та психопрофілактики тощо.
У зв'язку з переліченими факторами виникає проблема забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості.
До соціально-психологічних чинників, що справляють безпосередній вплив на інформаційно-психологічну безпеку особистості, Г. Ложкін відносить: деформацію системи норм; неадекватну оцінку національних, культурних та історичних традицій; появу нових засобів впливу на свідомість; деструктивну роль нетрадиційних конфесій; ослаблення найважливіших соціокультурних інститутів держави - системи науки, освіти, культури; брак сформованих психологічних механізмів захисту від маніпулятивних впливів у переважної частини всіх прошарків населення [3, с. 79].
З усього цього випливає, що нова, інформаційна епоха та суперечливі процеси трансформації нашого суспільства вимагають нових підходів до забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Необхідна розробка нових методів психологічної допомоги, спрямованих на подолоння тотальної психологічної та культової залежності, системи профілактичних заходів у вихованні дітей, юридичної оцінки таких явищ, як психічна агресія, психологічне насильство та деструктивний контроль свідомості.
Література:
1. Волков Е. Н. Основные модели контроля сознания (реформирования мышления). Журнал практического психолога. 1996, №5. С. 86 - 95.
2. Ильина С. В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств. Вопросы психологии. 1998.-№6. С. 65 - 74.
3. Ложкин Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности. Персонал.-2002- №3. С. 78 - 81.
4. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1999.
5. Психология и лечение зависимого поведения. Под ред. С. Даулинга. Пер. с англ. Р. Р. Мурзатина -М.: Независимая фирма "Класс", 2000.
6. Соколова Е. Т., Николаева В. В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. М.: Svr- Аргус, 1995.
7. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990.
8. Хассен С. Освобождение от психологического насилия: деструктивные культы, контроль сознания, методы помощи.-СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.
9. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: Педагогика, 1986. Т. 1.
10. Хорни К. Ваши внутренние конфликты . М.: С. 33.
11. Maddi S. The search for meaning/ Eds.WJ Arnold, M.M.Page. Lincoln: University of Nebraska Press, 1971. P. 137 - 186.
12. Ліщинська О. Чинники тотальної психологічної залежності // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C.145-149
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...