WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат

Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві - Реферат


Реферат на тему:
Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві
?
З актуалізацією потреби в оновленні всіх сторін життєдіяльності українського соціуму на етапі трансформації його соціально-економічної системи особливої значущості набуває вивчення освітньо-виховної складової у формуванні духовності людини. Подальший суспільний прогрес нерозривно пов'язаний з рівнем духовності кожної особистості. Зі зміною історичних, соціально-економічних та життєвих передумов змінюється духовна сутність людини. Особливо це важливо тоді, коли трансформація соціуму відбувається в певним чином деформованому вигляді (на зміну псевдосоціалістичному суспільству, яке склалося в останні роки існування СРСР, прийшло псевдоринкове, в якому вже неактуальні цінності соціалістичного суспільства і ще не зовсім актуалізовані цінності іманентні "духу капіталізму").
Останнім часом вітчизняні науковці приділяють дедалі більше уваги дослідженню ціннісних орієнтацій та духовної культури студентської молоді [1]. Зокрема, культурні орієнтації студентів аналізувались у працях Т. Г. Аболіної, Н. Г. Джинчарадзе, В. О. Кудіна, І. А. Зязюна, Л. Т. Левчук, О. В. Левицького, В. І. Панченко, духовно-релігійні орієнтації студентів досліджувались у роботах В. Д. Бондаренка, А. І. Колодного, П. А. Сауха, В. І. Лубського, Л. І. Конотоп. З-поміж російських та білоруських дослідників цьому питанню приділяли увагу А. Е. Долганова, Л. Н. Коган, В. І. Лісовський, Л. Я. Рубіна, М. Н. Руткевич, В. І. Чупров, А. В. Соколова, І. О. Щербаков, А. С. Ваторопіна, Л. С. Щенников (Російська Федерація), а також П. О. Водоп'янова, А. І. Зеленкова, М. А. Можейко, Я. О. Яцкевич (Республіка Білорусь) та інших.
Результати соціологічного вивчення студентського середовища представлені в роботах В. Арбєніної, В. Бакірова, О. Балакірєвої, Є. Головахи, В. Ніколаєвського, С. Оксамитної, Н. Побєди, Л. Сокурянської, І. Шеремет, Н. Шуст, О. Якуби, О. Яременка та інших.
Особливість такої соціальної групи, як студентство, відкривається за допомогою одного із академічних визначень: "Студентство - це мобільна соціальна група, метою діяльності якої є організована за визначеною програмою підготовка до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві" [2]. У свою чергу В. І. Ленін розглядав студентство як невід'ємну частину суспільства, наголошуючи, що "студентство не відрізане від іншого суспільства і неминуче відбиває в собі все політичне розшарування суспільства".
Вважається, що студент - людина доросла, духовно та фізично сформована і має відносно стійкі життєві орієнтири. Звичайно ж, переступаючи поріг ВНЗ, студент справді несе з собою власний духовний світ, культуру і ціннісні орієнтації, сформовані попередньою життєвою практикою і виховною роботою в школі. Разом з тим, цей світ, культура і цінності є відкритими, здатними як до збагачення і розвитку, так і до руйнації, розпаду чи, навіть, деградації. Суспільство не повинно залишатись байдужим до того, в яких напрямах розпочнеться його трансформація і розвиток. Воно має право впливати на ці процеси відповідно до суспільних ідеалів гуманізму. Звідси й бере відлік проблема оптимізації саморозвитку соціокультурних орієнтацій студентської молоді й суспільного виховного впливу на цей процес. І хоч би в який бік схилялась наша теоретична думка і суспільна практика, поза всяким сумнівом актуальним є те, що його треба вивчати, аналізувати, порівнювати як з минулим досвідом, так і процесами, які відбуваються в інших соціальних системах. Цей процес надалі потрібно прогнозувати, на основі чого можна й потрібно здійснювати ті чи ті суспільно-виховні впливи.
Зважаючи на те, що трансформаційні процеси несуть в собі як позитивні, так і негативні тенденції у формуванні духовних ідеалів суспільства, не виключається можливість засвоєння студентською молоддю спотворених, хибних духовних орієнтирів. На підтвердження цього наведемо слова А. К. Похресника про те, що "соціалізація всіх категорій молоді в Україні відбувається у вкрай несприятливих умовах, викликаних поглибленням системної кризи у суспільстві. Така ситуація найбільш негативно впливає на становлення та формування молоді, утруднюючи та гальмуючи його, нерідко надаючи цим процесам негативного контексту, ставлячи перед молоддю важко виконувані завдання пошуку свого місця у суспільстві; можливостей для самореалізації. Накладаючись на складнощі самого процесу становлення і самовизначення молоді, соціальні негаразди надають проблемам соціалізації молоді в перехідний період небувалої гостроти, підвищують соціальну напругу у молодіжному середовищі, викликає деструктивні зміни в соціокультурних орієнтаціях як молоді в цілому, так і студентської молоді в її складі" [3]. При цьому, студенти ВНЗ технічного спрямування більше, ніж гуманітарного, податливі до таких тенденцій у зв'язку з недостатньою гуманітарною складовою їхньої підготовки. Адже майбутні інженери вивчають надзвичайно вузький спектр гуманітарних дисциплін, навіть попри те, що чиновники-освітяни проголошують курс на гуманізацію освіти.
Головною метою цієї статті є розкриття соціокультурних орієнтацій сучасного українського студентства, що навчається у вищих технічних навчальних закладах та визначення рейтингу життєвих орієнтацій у трансформаційному суспільстві.
Наші наукові пошуки спираються на результати соціологічного дослідження, проведеного в жовтні 2004 р. в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") фахівцями Науково-дослідницького центру прикладної соціології "Соціоплюс", що діє при цьому університеті. Об'єктом дослідження стали студенти НТУУ "КПІ", який є найбільшим технічним університетом України як за кількістю факультетів (26), так і за кількістю студентів (близько 40 тисяч осіб). Вибіркова сукупність є багатоступеневою, сформованою за квотним принципом і її обсяг склав 590 осіб, при значенні граничної похибки 4% і довірчій імовірності 95%.
Об'єктом дослідження невипадково були обрані студенти технічного ВНЗ, адже, за словами ректора НТУУ "КПІ" академіка НАНУ М. З. Згуровського, "носієм ідей, інтелектуальним джерелом і виконавцем промислової революції є науково-технічна інтелігенція" [4].
Перш за все, слід відзначити, що цінність являє собою особливий тип світоглядної орієнтації людини, уявлення, які склалися в тій чи тій культурі про ідеал, моральність, добро, красу. "Світ цінностей - це перш за все світ культури в широкому розумінні слова, це сфера духовної діяльності людини, його моральної свідомості, його уподобань - тих оцінок, в яких виражається міра духовного

 
 

Цікаве

Загрузка...