WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства - Реферат

Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства - Реферат

для глибоких і широкомасштабних досліджень таких проблем молодіжного середовища:
1. Зростаюча демократизація галузей духовного виробництва тадоступність його результатів, не тотожних процесам належності різних груп населення до певних зразків та норм культурної поведінки.
2. Вивчення нормативних моделей та еталонів художньо-творчого розвитку особистості, які не достатньо поширені в суспільстві.
3. Аналіз значних диспропорцій функціонування інфраструктури соціальних інститутів духовної культури у сільській та міській місцевостях.
Впровадження соціально-педагогічного моніторингу в діяльність навчальних закладів та установ, державних інституцій молодіжного спрямування, здійснення діагностики екологічних, економічних, соціальних та психологічних проблем дозволяє досить оперативно вносити корективи у виховний процес, підвищувати активність молоді в процесах спілкування, пізнання, естетично та інформаційно насиченого дозвілля.
Теоретичний аналіз вітчизняних досліджень дозволяє виділити основні напрямки, які потребують концентрації зусиль наукових сил регіону у вирішенні проблем професійного самовизначення молоді, вивчення вікових, психологічних та соціальних закономірностей формування особистості, визначення місця й ролі здібностей та інтересів у процесах професійного самовизначення, розробки проблем життєвого шляху, здійснення діагностики процесу формування духовно-творчого потенціалу. Запровадження системи дослідницьких методик і технологій для вивчення та діагностики їх дієвості дозволить актуалізувати потенціал студентської молоді у процесах самореалізації.
Водночас аналіз соціально-професійної диспозиції студентського і викладацького колективів варто здійснювати з урахуванням конкретних соціально-економічних, суспільно-політичних та регіональних умов під системним і структурно-функціональним кутами зору у здійсненні соціально-педагогічного моніторингу. Це дозволить визначити не лише потенціал вузівських колективів, але й зафіксувати відповідність системи норм, цінностей та навчально-виховних парадигм сучасним вимогам.
Набуває актуальності запровадження соціально-педагогічного моніторингу в діяльності соціальних інститутів виховання як потужного засобу випереджаючої тактики і стратегії соціальної роботи в молодіжному середовищі. Важливою умовою в науковому аналізі соціальних проблем, як уже зазначалося, є проведення систематичних та широкомасштабних соціологічних, соціально-педагогічних та психологічних досліджень мотивації навчання, професійної спрямованості, психологічної готовності до ринкових перетворень, а також вивчення глибинних історико-ментальних, генетико-біологічних, інформаційно-культурологічних, соціоніко-енергетичних та інших характеристик потенціалу особистостей нової української формації в незалежній українській державі.
Література:
1. Бех В. Імператив концепції національної безпеки у XXI столітті / Політичний менеджмент. - №3. - К. - С. 15.
2. Лідія Орбан-Лембрик. Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних потреб суспільства // Соціальна психологія. - № 1. - К., 2003. - С. 16 - 17.
3. Сухомлинський В. О. Особливості та єдність методів морального виховання / Духовний світ школяра: Вибрані твори в п'яти томах. Т. 1. - К.: "Радянська школа", 1976. - С. 218 - 225;
4. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. - М.: Наука, 1982. - 308 с.;
5. Ярошевский М. Г. История психологии. М.: Мысль, 1985. - 575 с;
6. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка. - К.: Ін-тут змісту і методів навчання, 1997. - С. 13 - 25.
7. Олексюк О. М. Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки / Автореф. дис... д-ра. пед. наук: 13.00.01; 13.00.04 / Київськ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1997. - С. 5.
8. Ярмаченко М. Д. Розвиток системи освіти і педагогічної думки на Україні. Нариси. - К.: Вища школа, 1991. - 381 с.
9. Стаканова О. В. О структуре трудового потенциала // Социол. исследования. - 1981. № 2. - С. 75.
10. Тарасенко В. И. Социология потребления: методологические проблемы. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 65.
11. Вишняк А. И. Личность: соотношение трудового потенциала и системы потребностей (социологический анализ). - К.: Политиздат, 1986. - С. 11-12.
12. Тарасенко В. И. Социология потребления: методологические проблемы. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 66.
13. Сковорода Г. С. Симфонія, названа книга Асхань, про пізнання самого себе / Твори: У 2 т. - К.: АТ "Обереги", 1994. - Т. 1. - С. 210.
14. Проблеми реалізації духовного потенціалу молоді: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Вип. 2 / Наук. ред. Вербець В. В. - Рівне: РДГУ, 2002. - 111 с.
15. Гумилев Л. Н. География этноса и исторический период. - Л.: Наука, 1990. - 35 - 49 с.
16. Особливості суспільних пріоритетів навчально-виховного процесу вузу: проблеми, пошуки, перспективи // Наукові записки "Острозька академія": Вип. 2. Психологія і педагогіка. - Острог, 2001. - С. 325 - 327.
17. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід. - К.: МАУП, 2000. - С. 9.
18. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів. - К.: Пульсари, 2001. - 296 с.; Соціально-психологічні проблеми працевлаштування молоді // Молодь на ринку праці: проблеми і перспективи: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. - Рівне: Перспектива, 2001. - С. 68 - 70.
19. Головатий М. Ф. Політична психологія. - К.: МАУП, 2001. - 136 с.
20. Експертне опитування проводилося зусиллями Інституту соціальних досліджень Національного університету "Острозька академія" в травні 2003 року серед вчителів та батьків з різних регіонів України. При відборі експертів використовувалася багатоступенева імовірнісна вибірка (регіон - адміністративний район - місто - село - загальноосвітня школа). Вибірка становить N = 817. Дисперсія становила 3,2 %.
21. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів). - К.: АЛД, 1997.
22. Володимир Янів. Психологічні основи окциденталізму. - Мюнхен: Український Вільний Університет, 1996. - С. 4.
23. Там само. - С. 17.
24. Сухомлинський В. О. Суспільство і вчитель / Вибрані твори в п'яти томах. - К.: Радянська школа, 1977. - Т. 5. - С. 120.
25. Довженко О. П. Бронза / Твори в п'яти томах. - К.: Дніпро, 1964. - Т. 1. - С. 203.
26. Семашко А. Н. Социально-эстетические проблемы развития художественных потребностей. - Киев - Одесса: Вища школа, 1985. - С. 164.
27. Довженко О. П. Твори в п'яти томах. - К.: Дніпро, 1964. - Т. 2. - С. 154.
28. Вербець В. В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація. - Рівне.: РДГУ, 2003. - 309 с.
29. Вербець В. Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C.150-162
30. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...