WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства - Реферат

Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства - Реферат

залежить від можливостей таефективності його реалізації, що також впливає на поведінку індивіда, на його мотиви у праці. Так, повнота реалізації потенціалу впливає на можливості регулювання поведінки молоді, визначення цілей в ефективному здійсненні соціальної політики.
Звичайно, ресурсний потенціал - не проста сума потреб, інтересів і настановлень молоді. Адже молода особа, окрім власних соціально-психологічних рис, має й інші невизначені та варіативні якості, які можуть набувати ознак трансцендентного характеру, що зазвичай вимагає досить ґрунтовного і всебічного аналізу глибинних механізмів формування та реалізації духовно-творчого потенціалу молоді як потужної й невичерпної ресурсної соціальної спільноти.
З іншого боку, глибина залучення молоді в діяльність системи соціальних інститутів також характеризує рівень напруження, бажань, сподівань та репрезентує певні нормативні моделі засвоєння матеріальних і духовних цінностей, які впливають на процеси формування потенціалу особистості. Як вважав Г. Сковорода, "нічого не можна ні знати, ні робити, якщо не пізнати себе самого" [8].
Наша концепція базується на ідеї формування та реалізації духовно-творчого потенціалу особи як сукупності "внутрішніх" та "зовнішніх" детермінант, що мають інтегративний, цілісний характер, на баченні структури особистості як складної системи біологічних, фізіологічних, соціально-психологічних, культурологічних, морально-етичних та історико-ментальних елементів, котрі перебувають під впливом соціокультурного й техногенно-природного середовища в динаміці та розвитку [9].
Реалізація духовно-творчого потенціалу може відбуватися в такій послідовності: вивчення власних можливостей - усвідомлення сили та спрямування потенціалу - самопізнання себе як носія надбань цивілізації - апробація перспективних шляхів реалізації власних здібностей, умінь, навичок у поєднанні із соціальним потенціалом суспільства в контексті розбудови незалежної демократичної держави. Потенціал особистості - це субстанція, певна "пасіонарність", котра спонукає індивіда до конкретних дій, вчинків, актів соціально-культурної творчості [10].
Водночас потрібно зазначити, що небезпечним чинником реалізації політики еволюційного реформаторства, забезпечення рівноваги, стійкого балансу різних соціально-політичних сил, зокрема в молодіжному соціумі, може стати нинішній аморфний, незавершений стан політичної самоідентифікації та структуризації молодіжного соціуму, який опинився на перехідному етапі пошуку свого місця в процесах державотворення, розбудови "власного поля" для самоствердження та реалізації потенціалу [11].
На жаль, те, що маємо невелику кількість позитивних результатів розвитку суспільства, спричиняє в молодіжному середовищі розчарування, втому і навіть страх перед майбутнім. Внаслідок цього зростає соціально-психологічна напруженість, відбувається ескалація потужного негативного потенціалу. Водночас задоволення потреб суб'єктів суспільних відносин через засвоєння чи творення матеріальних і духовних цінностей середовища становить "антиентропійний процес творення техногенно-культурних структур" суспільства [12].
Ймовірно, що зі зламом колишньої ідеологічної системи, домінування моністичної та уніфікованої моделі молодіжного руху в масовій молодіжній свідомості набувають установки не пов'язувати реалізацію своїх інтересів із жодним громадським рухом, політичною партією, об'єднанням та іншими соціальними інституціями. Точніше - формується психологічна диспозиція на індивідуальні схеми виживання та вирішення власних проблем завдяки ініціативі й підприємницькій активності [13]
Водночас руйнування в суспільстві перехідної доби патерналістської моделі взаємин держави з молодіжними та громадськими організаціями є цілком обумовленим явищем, яке, у свою чергу, сповільнює ініціативність самоактуалізації молоді [14]. Зміна соціально-політичних парадигм призводить до певної соціально-психологічної напруги в молодіжному середовищі, провокуючи амбівалентні настрої та сподівання. Так, на думку експертів, існують об'єктивні бар'єри, які заважають молоді реалізовувати її потенціал та прилучитися до загальнолюдських цінностей, як-от: байдужість суспільства до проблем молоді - 59,7 %, брак належних коштів - 56,2 %, власна байдужість молоді - 28,4 %, невпевненість у власних силах - 27,0 %, брак знань - 23,5 % опитаних [15].
У науковій літературі молодь ідентифікується з майбутнім, що створює досить цікаву психологічну пастку: патерналістська модель суспільних інституцій та її реалізація відкладаються на подальші роки, тому молодіжні проблеми не вирішуються, внаслідок чого вони нагромаджуються і загострюються. Через те, що молода формація не одержує належної підтримки з боку держави, перманентно посилюється її залежність від різних політичних, економічних, комерційних та інших структур, що спонукає самотужки шукати виходу зі скрутного становища [16].
В умовах становлення української державності значно актуалізується проблема цінності особистості, відбувається утвердження духовних, морально-етичних надбань національного характеру. Духовний розвиток особистості студента здійснюється в певному соціокультурному просторі, який відбиває етнокультурні особливості кожного регіону країни. Тому сьогодні важливо враховувати ментальні характеристики регіону та окремої соціальної спільноти у процесі виховання загальнолюдських і національних рис характеру особистості.
На наш погляд, феномен духовно-творчого потенціалу студентської молоді варто розглядати в контексті соціального її потенціалу, що набагато ширше охоплює спектр проблем морально-етичного становлення особистості, її соціалізації, отримання освіти і працевлаштування з відповідними змінами економічного, професійного, кваліфікаційного й соціокультурного статусів та актуалізацією її психофізіологічних, соціально-психологічних та духовно-творчих ресурсів.
Розглядаючи чинники формування ресурсного потенціалу молоді, потрібно зазначити, що існує специфічне соціальне середовище, в якому відбувається реалізація особистості. Водночас це середовище прикметне відмінностями, до яких можна віднести "вертикальні" виміри, що охоплюють різні історичні періоди, та "горизонтальні" параметри, які відображають функціонування різних галузей соціального життя суспільства в соціальному часі й просторі.
Так, якщо у вертикальному спрямуванні здійснюється не лише соціалізація особистості та досягаються вищі сходинки соціального статусу, але й змінюються вікові параметри індивіда (перехід в інші вікові когорти), то горизонтальна площина створює життєве поле, в якому особистість може змінювати вектор діяльності з варіативним вибором соціальних ролей на основі життєвого плану, потреб та інтересів у самоствердженні, активно розширюючи канали зв'язку з довкіллям.
Слід зазначити, що вектори "вертикальної" та "горизонтальної" спрямованості мають іманентні суперечності, що викликають напруження, яке шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...