WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування мети діяльності та феномен сакралізації - Реферат

Формування мети діяльності та феномен сакралізації - Реферат

прихильників раціонально-позитивістських поглядів містична іпостась об'єднувального національного принципу замінюється ідеєю архетипу,спільної ментальності, культури тощо. Але завжди зберігається орієнтація на феномен цілісності та духовної самоцінності суспільства.
Методологічно така парадигма передбачає ряд суттєвих ідей, що впливають на формування суспільного ідеалу. Організмічна цілісність суспільства закономірно вимагає:
· нівелювання конфронтаційно-агресивних ліній протистояння в суспільстві (в тому числі класових);
· формування потреби кооперації та співпраці між суспільними станами та індивідами;
· сприяння особистісному становленню людини як неповторної гармонійної складової суспільства.
Таким чином, націоналістична парадигма долає ті лінії ізгойності, які породжує ліберальна та комуністична традиція. Але сакралізація нації, так само, як ліберальна та комуністична сакралізація, може містити компонент ізгойності. Він буде формуватися за межею суспільства - ксенофобне відторгнення іншонаціональних структур. Саме така тенденція може спричинити перетворення націоналістичної парадигми на шовіністичну чи навіть нацистську. Основою такого перетворення є не феномен національного, як це часто намагаються подати [32], а прагнення беззастережно вивищити власну національну структуру.
Саме "вивищення", а не національний принцип, є підґрунтям будь-яких імперіалістичних тенденцій. Заперечення ж національного принципу насправді тотожне нівеляції значної частини духовного життя індивіда чи соціуму.
Підсумовуючи, можна сказати, що встановлення політичного ідеалу, сакралізація мети діяльності та екстраполяція "променів сакральності" на суб'єкт політичного життя соціуму - надзвичайно важливий суспільний процес. Розглянуті вище основні типи політичної сакралізації підкреслюють важливість ВСІХ зазначених компонентів. Сакралізація не може виникати "випадково" чи "безпідставно", вона лише виявляє суттєву потребу і значимість сакралізованих об'єктів.
На основі аналізу форм сакралізації можна формувати сучасну мету діяльності та ідеал суспільства, який дасть змогу врахувати помилки попередніх епох, ліквідує ідеологічну беззмістовність споживацько-інфантильного способу існування без мети, без усвідомленої дії, без сакральності.
Література:
1. Сакральний (від лат. sacrum - священна річ, дія) - священний.
2. История Китайской философии: Пер. с кит. - М.: Прогресс, 1989. - С. 14.
3. Коплстон Фредерик Чарлз. История Средневековой философии / пер. с англ. И. Борисовой. - М.: Энигма, 1997. - С. 353.
4. С. Оріховський стверджує: "Не золота корона робить королем, але сила слова Божого, коли воно з уст архиєпископа, тобто з уст Божих буває виголошене при покладанню корони на голову обраної на королівство людини". // Оріховський С. Діалог, або Розмова навколо екзекуції польської держави // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. Вип. 39 - 40. К., 2000. - С. 236.
5. Юнг К. Г. Инстинкт и бессознательное // Юнг К. Г. Сознание и бессознательное: Сборник / Пер. с англ. - СПб.: Университетская книга, 1997. - С. 65 - 68.
6. Зовсім недаремно "Боже, царя храни" Російської імперії відгукнулося в кінці ХХ століття зведенням Миколи ІІ та його родини до рангу святих. В такий спосіб російське суспільство переживає не просто цьогочасну цілісність, але й часову свою неперервність.
7. Юнг К. Г. Отношение между эго и бессознательным // Юнг К. Г. Сознание и бессознательное: Сборник / Пер.с англ. - СПб.: Университетская книга, 1997. - С. 103, 128.
8. Ймовірно, аналогічну ситуацію переживають сучасні спортивні уболівальники. Рівень залежної самоідентифікації з командою чи спортсменом настільки високий, що всі успіхи чи поразки в спорті сприймаються як особистий тріумф чи трагедія.
9. І все ж глибинна потреба суспільства в індивідуальній персоніфікації виявляється через значну світову тенденцію до збереження монархій, які стають уже не владно-політичними, а власне репрезентативними.
10. Локк Дж. Избранные философские произведения в двух томах. - Т. ІІ. - С. 5.
11. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. - М.: Мисль, 1991. - Т. 2: Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского.
12. Там само. - С. 152.
13. Локк Дж. Избранные философские произведения в двух томах. - Т. ІІ. - С. 126,136 - 137.
14. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Сочинения.- 2-е изд.- М.: Политиздат, 1955. - Т. 4. - С. 447.
15. Там само. - С. 459.
16. Див.: Сичивиця О. Фідеїстичний і науковий стиль мислення як парадигма розвитку культури // Гуманізм. Людина. Культура. - Дрогобич, 1992.- С. 31 - 32.
17. Теза про "пролетарську" та "буржуазну" культуру - яскраве підтвердження вказаного процесу.
18. Локк Дж. Назв. праця.- С. 69,71.
19. Цей принцип лібералізм не поширює на рівність отриманих результатів, які, зрозуміло, завжди будуть різними.
20. Якість держави лібералізм узалежнює від якостей її громадян. Не випадково в американському суспільстві цю взаємозалежність висловлено у принципі: "Від вільного і багатого громадянина - до вільної і багатої держави".
21. Фріден Майкл. Родина лібералізмів: морфологічний аналіз // ЛІБЕРАЛІЗМ: Антологія / Упоряди. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2002. - С. 95.
22. Людвіг фон Мізес. Лібералізм у класичній традиції // ЛІБЕРАЛІЗМ: Антологія / Упоряди. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2002.- С. 5.
23. Фройд З. Вступ до психоаналізу / Пер. з нім. П. Таращук. - К.: Основи, 1988. - С. 535.
24. Там само. - С. 534, 546.
25. Моррас Ш. Повернення до живих речей // Націоналізм: Антологія - К.: Смолоскип, 2000. - С. 124 - 125.
26. Фіхте Й.-Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини // Націоналізм: Антологія - К.: Смолоскип, 2000. - С. 49 - 50; Мацціні Дж. Обов'язки перед Країною / Названий збірник. - С. 58; Мацціні Дж. Звернення до італійців // Названий збірник.- С. 75; Ренан Е. Що таке нація? // Названий збірник. - С. 118.
27. Мацціні Дж. Обов'язки перед Країною // Націоналізм: Антологія - К.: Смолоскип, 2000. - С. 60.
28. Фіхте Й.-Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини // Націоналізм: Антологія - К.: Смолоскип, 2000. - С. 49 - 50.
29. Моррас Ш. Повернення до живих речей // Націоналізм: Антологія - К.: Смолоскип, 2000. - С. 124.
30. Франко І. Дещо про себе самого // Зібрання творів у 50 т.- К.: Наук. думка, 1981. - Т. 31. - С. 31.
31. Мацціні Дж. Звернення до італійців // Націоналізм: Антологія - К.: Смолоскип, 2000. - С. 75.
32. Поппер К. Открытое общество и его враги / Пер. с англ. Под ред. В. Н. Садовского / М. - 1992. - С. 40 - 63.
33. Дичковська Г., Пятківський Р. Формування мети діяльності та феномен сакралізації // Соціальна психологія. - 2005. - № 2 (10). - C.83-93
34. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...