WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен особистісної зрілості - Реферат

Феномен особистісної зрілості - Реферат

синергічність, самоприйняття. Відтак емпатія як уміння співстраждати і співрадіти, виявилася пов'язаною з самоприйняттям зрілої людини. Отже, можна припустити, що зріла особистість приймає себе певною мірою через вияв толерантності до інших. Вона розуміє, що через власну спрямованість на розуміння і розвиток себе робить вибірковим коло спілкування, до якого потрапляють обрані люди, які поділяють її цінності і близькі їм по духу. Усе це може створити відчуття власної першості, досконалості. Тому зріла людина усвідомлює високу значущість, необхідність вчитися толерантності до інших, які відрізняються від неї поглядами на життєві цінності. Окрім того, можна сказати, що саме "полюсне" розташування складових децентрацій робить її можливою.
Емпатія, як розуміння іншого у середовищі факторів спрямованості на себе і егоцентричність у середовищі факторів сприймання і ставлення до оточуючого світу, створює "ефект петлі". Зосередженість на власних цілях і переживаннях забезпечують автономність від впливів оточуючого світу, а збереження емпатійності в рамках автентичності забезпечує відкритість до світу людей і подій. Це робить можливою децентрацію уміння поглянути на проблему з різних точок зору.
Модель особистісної зрілості дозволила уточнити особливості егоцентричності зрілих людей. Було виявлено, що у пропріумі егоцентричність виступає в тандемі з глибинністю переживань. Тоді егоцентричність зрілої людини доцільно описати не стільки як сконцентрованість на власній життєвій позиції, скільки як зосередженість на переживанні того життєвого досвіду, який містить відчуття сенсу. Можливо, саме така зосередженість є трансценденцією. Людина виходить за межі стереотипів, настанов, ілюзій, прагнучи нового сенсу як істини. Тому трансценденти, як їх назвав А. Маслоу, фанатично концентруються на власних цінностях і не сприймають досвід інших людей. Зрілі люди, які скоріше є трансцендентами, ніж самоактуалізаторами, готові ризикнути відмовитися від умовностей будь-якого досвіду, в тому числі і власного, заради можливості відчути сенс, адже воля до сенсу є їх пропріативним прагненням.
Емпіричні результати дослідження дозволили конкретизувати детермінанти особистісноїзрілості через особливості самоставлення - самоповагу, саморозуміння і самокерівництво. Ці показники утворюють єдиний кластер і характеризують перший фактор значущості взаємозв'язків у вибірці. З аналогічними статусними характеристиками можна репрезентувати другу детермінанту особистісної зрілості - трансформацію особистості та її життєву самореалізацію.
Імперативно обидві детермінанти не залежать від віку (як біологічного, так і психологічного) і статі зрілої людини. Лише фактор самоповаги тісно корелював з особистісною трансформацією і самореалізацією. На нашу думку, фактори першої детермінанти - самоповага, саморозуміння і самокерівництво - характеризують власне феномен самодетермінації. Фактори другої детермінанти ми віднесли до впливів, що зумовлюють динамічність особистісної зрілості як особистісної структури. Життєва самореалізація і особистісна трансформація, вірогідно, оновлюють особистісну зрілість з досвідом життя. Це спричиняє зміни у самоставленні особистості. Тому функція самоповаги, саморозуміння і самокерівництво полягає у збереженні особистісної зрілості у структурі его-ідентичності людини, особистість якої змінюється протягом життя. Значущим є те, що обидві детермінанти особистісної зрілості пов'язані з пропріумом зрілої особистості через мотив оцінки свого потенціалу і внутрішній мотив.
Висновки
Дані емпіричного дослідження дозволили уточнити скомпільоване на основі вивчення літератури визначення особистісної зрілості: особистісна зрілість - це ефект самостійно пережитої людиною у зрілому віці кризи ідентичності, який характеризується як психологічне новоутворення зрілого періоду життя людини і являє собою динамічну особистісну структуру, пропріум, важливий для його ідентичності. Особистісна зрілість є одночасно інтегральним критерієм особистісного зростання та виявом особистісного потенціалу людини, тобто її життєстійкості у здійсненні своєї життєвої стратегії. Особистісна зрілість характеризується феноменом самодетермінації і у кризових ситуаціях забезпечує людині можливість вибору моральних цінностей як пріоритетних.
Серед перспективних напрямків досліджень з проблематики особистісної зрілості вбачаємо розширення полігону емпіричних корелятів особистісної зрілості. Це створить можливості для аналізу відповідності профілю "модальної особистості" і "базової особистості".
Література:
1. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. - М.: Смысл, 2001. - 416 с
2. Боришевський М. Й. Традиції в українській психологічній науці та їх розвиток у сучасному контексті // Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) (Частина 1), Київ - Хмельницький - Кам'янець-Подільський, 2002 р. С. 9 - 15.
3. Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Идентичность: философский и психологический анализ. - К., 1999. - 466 с.
4. Данилюк І. В. Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть ХІХ - перша половина ХХ століття). - Київ: Либідь, 2002. - 152 с.
5. Жюлиа Дидье. Филисофский словарь: Пер. с. франц. - М.: Междунар. отношения, 2000. - 544 с.
6. Леонтьев Д. А. Личностная зрелость как опосредование личностного роста / http://liber.rsuh.ru/ Conf/ Psyh_razvitie/leontieu_2.htm
7. Леонтьев Д. А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 1 / Под ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2002. - С. 56 - 65 /http://www.inststut.smysl.ru/article/16.php
8. Психология личности. Т. 2. Хрестоматия. - Самара: Изд-ий Дом БАХРАХ, 1999. - 544 с.
9. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. - К. : Рута, 2001. - 320 с.
10. Фрейджер Ф., Фэйдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001, - 864 с.
11. Херсонский Б. Г. Психология смысла жизни / http://psy.piter.com/library/?tp=1&rd=4&l=593
12. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. - М.: Издательский центр Академия, - 2002. - 208 с.
13. http://azps.ru/articles/pers/pers10.html
14. www.psych.uw.edy.pl
15.Штепа О. Феномен особистісної зрілості // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.62-77
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...