WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен особистісної зрілості - Реферат

Феномен особистісної зрілості - Реферат

Леонтьєв); 3) основна концепція особистісної зрілості Г. Оллпорта містить опис особистісних характеристик, а точніше - рис зрілої особистості. В рамках диспозиційної теорії Г. Оллпорта, найважливіші риси людини - кардинальні і центральні; 4) актуальною є проблема виокремлення параметрів особистісної зрілості, що не співпадають з параметрами особистісного зростання (Д. Леонтьев). Ці наукові факти обумовили доречність виявити конгломерат проблем вивчення особистісної зрілості в емпіричному дослідженні, мета якого - довести гіпотезу, що існує пропріум зрілої особистості у вигляді сумірних рис, тобто індикаторів феномена особистісної зрілості.
Аналіз результатів емпіричного дослідження
У дослідженні взяли участь 348 осіб. Вибірка була сформована за фактором "зрілість" Стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості (СМИЛ) Л. Собчик. Вибірку склали 122 особи (64 жінки, 58 чоловіків) віком 18 - 65 років. Для проведення дослідження з метою побудови емпіричної моделі особистісної зрілості було відібрано 34 фактори, які склали базу даних для кореляційного, кластерного і багатофакторного аналізу. Результати кластерного аналізу дозволяють зробити висновок, що 85 % обраних факторів утворюють єдиний кластер. До цієї цілісності не увійшли фактори "зовнішній мотив", "спрямованість наспілкування", "мотив складності завдання", фактор "стать", "толерантність". В результаті факторизації даних було виокремлено 12 факторів, що пояснювали 67 % взаємозв'язків у вибірці. Усі експліковані риси теоретичної моделі особистісної зрілості увійшли до групи значущих факторів, за винятком рис "емпатії" і "контактність". Їх можна було зазначити у десятому факторі на рівні 0,3. Важливо, що контактність у загальному кластері була найближчим фактором до кластера "самозвинувачення - відповідальність".
Для перевірки відношення експлікованих рис до пропріуму зрілої особистості було проведено ротацію основних сімнадцяти факторів методом нормалізованого "varimax" - обертання. До основних факторів включили самоприйняття, відповідальність, толерантність, креативність, синергічність, автономність (незалежність), контактність, емпатію, егоцентричність, глибинність переживань, спрямованість на себе, мотив вольового зусилля, мотив ініціативності, пізнавальний мотив, мотив самоповаги, внутрішній мотив, мотив оцінки свого потенціалу. Фактор толерантності, незалежно від його адсорбованості від загального кластера, було включено до факторного аналізу рис пропріуму, щоб отримати додаткову інформацію для остаточного прийняття рішення. Для вираження напрямку опису риси "децентрація" до основних факторів поруч з "егоцентричністю" було включено "емпатію". Для опису факторів життєвої філософії до ротації факторів пропріуму було включено "пізнавальний мотив". В результаті ротації було одержано впорядковану факторну матрицю, на основі даних якої стало можливим окреслити фактори пропріуму зрілої особистості за факторної значущості > 0,7.
Першим, найбільш значущим фактором пропріуму, виявилися спрямованість на себе і автономність. Другий фактор - внутрішній мотив і мотив оцінки свого потенціалу. До нього можна було віднести й пізнавальний мотив. Обидва фактори є найголовнішими в описі пропріуму. Перший фактор - мотив вольового зусилля та толерантність зі знаком "мінус". Четвертий - креативність, мотив самоповаги і відповідальність. Важливо, що у факторному аналізі рис пропріуму відповідальність подається зі знаком "плюс" - на відміну від даних за загальним факторним аналізом. П'ятий фактор - глибинність переживань та егоцентричність. Шостий - самоприйняття, синергічність. До нього можна також віднести емпатію. Сьомий фактор - ініціативність, а також контактність зі знаком "мінус" на рівні факторної значущості 0,4. Разом усі сім факторів пояснюють 65 % взаємозв'язків в обраній сукупності, що підтверджує їх значущість та інформативність. За даними факторного аналізу, виокремлені сім факторів не характеризувалися подвійними входженнями. Це дозволило зробити загальний висновок, що вони репрезентують самостійну, цілісну реальність, особистісну зрілість за припущенням.
Врахування даних кореляційного аналізу факторів дозволило обґрунтувати і презентувати риси пропріуму як сумірні. Доцільно було залишити фактор толерантності у складі пропріуму, незважаючи на його невключеність до загального кластера, оскільки толерантність входила до третього за значущістю фактора опису (пропріуму). Для чіткішого окреслення емпіричної моделі особистісної зрілості, зв'язки між факторами було представлено за принципом найбільшої значущості (схема 2). Представлена емпірична модель описує усі десять експлікованих рис особистісної зрілості. Домінантними факторами є мотив оцінки свого потенціалу, що концентрує навколо себе дескриптори життєвої філософії, відповідальність, креативність і автономність. За факторною значущістю автономність є першим фактором, мотив оцінки свого потенціалу - другим, а креативність і відповідальність - четвертим фактором.
На основі емпіричної моделі особистісної зрілості стало можливим уточнити дескриптори риси "життєва філософія". Факторами, що описують життєву філософію особистісно зрілої людини, виявилися внутрішні мотиви: мотив оцінки свого потенціалу, мотив самоповаги, мотив ініціативності і пізнавальний мотив, мотив вольового зусилля, спрямованість на себе. Центральним фактором життєвої філософії є мотив оцінки свого потенціалу.
Дані емпіричного дослідження аргументували його результативність щодо обґрунтування висунутих припущень. Представлені факти охарактеризували особистісно зрілу людину як таку, що бере на себе відповідальність бути самою собою. Дані наукової літератури і уявлення житейської психології орієнтували на образ особистісно зрілої людини, яка є лідером, комунікатором, діячем, що активно втручається в суспільні проблеми і вирішує їх.
Виявлена новизна у домінантах особистості зрілих людей спонукала до ретельнішої інтерпретації даних дослідження. Пропріум зрілої особистості утворюють десять рис (диспозицій): відповідальність, децентрація, глибинність переживань, життєва філософія, толерантність, автономність, контактність, самоприйняття, креативність, синергічність. З них автономність є найголовнішою рисою. Автономність у структурі пропріуму також має операційний аналог - спрямованість на себе, що характерно для зрілої людини. Можна сказати, що саме спрямованість на себе забезпечує зрілій особистості можливість і уміння створювати власну систему цінностей, дотримуватися її, неупереджено, нестереотипно отримати

 
 

Цікаве

Загрузка...