WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Феномен особистісної зрілості - Реферат

Феномен особистісної зрілості - Реферат


Реферат на тему:
Феномен особистісної зрілості
Автор диспозиційної теорії особистості Г. Оллпорт найважливішою одиницею аналізу цієї структури особистості визначив рису (диспозицію) [9, с. 163]. Він виокремив три типи рис особистості: 1) кардинальні риси, якими володіє дуже небагато людей. Вони настільки охоплюють поведінку людини, що майже усі її вчинки можна звести до їх впливу; 2) центральні риси - це домінуючі типи поведінки. Вони є своєрідними будівельними блоками індивідуальності і являють собою такі тенденції у поведінці людини, які легко може помітити оточення; 3) вторинні риси менш помітні, менш стійкі, менш узагальнені і виявляються не так чітко й систематично, як інші риси характеру [9, с. 458].
На нашу думку, саме центральні риси утворюють, складають, характеризують особистісну зрілість. Імперативним кроком ми вважали представити центральні риси зрілої особистості індикаторами особистісної зрілості.
За Г. Оллпортом, особистість не характеризується статичністю. Отже, відображення інформації про неї як динамічну систему доступне за допомогою символічних вказівників, що розділяють процес на певні фази - індикатори. Риси, які виступають індикаторами особистісної зрілості, доцільно назвати пропріумом зрілої особистості. Термін пропріум (proprium, лат. - власний, притаманний) увів у науковий вжиток Г. Оллпорт [14, с. 458]. Цим терміном позначають ті аспекти людини, які роблять її унікальною особистістю, а також ту властивість людської природи, що обумовлює в ній позитивне, творче начало, те, що прагне розвиватися, зростати [8, с. 279]. Пропріум охоплює також типи поведінки і характеристики, які людина сприймає як близькі, центральні і важливі для її життя. У якості центру особистості пропріум включає ті її сторони, які є важливими для почуття самоідентичності та самоповаги [10, с. 823].
На нашу думку, риси пропріуму є саме тим типом рис особистості, які Г. Оллпорт назвав центральними - їм підлягають емоції та почуття, які керують повсякденною діяльністю людини, а також характеризують домінуючі типи поведінки. Україномовним аналогом терміну "пропріум" вважаємо термін "сумірні риси", який ґрунтується на понятті сумірності, уведеному М. Боришевським (2002 р.). Український вчений зазначає, що "під поняттям сумірності… слід розуміти співвіднесеність складових системи щодо рівня їх сформованості, розвиненості чи, так би мовити, міри зрілості" [2, с. 12]. Запропоноване поняття "допомагає зрозуміти, що взаємодіяти, взаємоактивізувати одна одну здатні перш за все ті складові системи, що відзначаються вельми близькими щодо рівня сформованості, розвиненості, змістовної складності параметрами, місця в ієрархічній структурі особистості" [2, с. 12 - 13].
Таке визначення сумірності дозволило нам екстраполювати його характеристики сумірних рис на риси пропріуму зрілої особистості. В окресленому контексті сумірними є риси, які характеризують особливості зрілої особистості - акме її особистості, виявляються у неї акордно, взаємоактивізують одна одну.
Основний матеріал та результати дослідження
Аналітичний огляд літератури з проблематики особистісної зрілості дав підстави для спроби об'єднати концепції зрілої особистості через окреслення найяскравіших рис, що характеризують особистісну зрілість людини. Для дослідження цих рис було проаналізовано властивості особистості, яка продуктивно розвивається, подані в працях К. Юнга, Г. Оллпорта, В. Штерна, А. Маслоу, Е. Шострома, Дж. Стівенса, Г. Саллівана, Р. Кегана, А. Елліса, К. Наранхо, Ф. Перлза, П. Вайнцвайга, К. Холла та Г. Ліндсей, Б. Лівехуд, С. Холідея та М. Чандлера, П. Якобсона, К. Абульханової-Славської, М. Тутушкіної, Г. Абрамової, Н. Бордовської та А. Реана, Д. Леонтьєва, Г. Скрипкіної, М. Савчина, Л. Овсянецької, Л. Лепихової, Т. Титаренко.
Це був перший крок в експлікації кардинальних рис, що характеризують особистісну зрілість. Другим кроком було вилучення рис, що повторювалися. Також було визначено риси, які не характеризуються як особистісні властивості. Вони були проартикульовані на наступному, третьому кроці аналізу. Четвертий крок - контент-аналіз особистісних рис зрілої особистості. Смисловими одиницями його були поняття, виражені окремими термінами в кількості 157 одиниць. Риси розподілялися за смисловими групами, у кожній з яких підкреслено найяскравіші. В ході останнього, п'ятого кроку експлікації було зафіксовано частоту згадування рис, у кожній групі виділено одну рису, яка виступала їх контекстуальним звуженням, тобто рису-маркер. Уточнено також семантичне розширення кожної основної риси. Результатом контент-аналізу особистісних рис зрілої особистості стали десять експлікованих рис: синергічність, автономність, контактність, самоприйняття, креативність, толерантність, відповідальність, глибинність переживань, децентрація, життєва філософія.
Коротка характеристика рис. Синергічність означає здатність цілісно сприймати світ і людей, розуміти взаємопов'язаності суперечностей. Автономність виявляється у научінні довіряти власним судженням та діяти відповідно до них, наявності власної, незалежної від оточення системи цінностей. Контактність характеризує здатність швидко встановлювати глибокі контакти з людьми. Самоприйняття - безоцінково позитивне ставлення до себе, незважаючи на свої вади. Креативність - здатність до загостреного сприймання дисгармонії, створення чогось нового, чого раніше не було, творча спрямованість. Децентрація - здатність розглядати явища з різних точок зору, розуміння і прийняття того, що інші люди можуть сприймати щось по-іншому, уміння відтворювати точку зору іншого. Толерантність - терпимість до різних думок, неупереджене ставлення до людей та подій. Відповідальність - визнання себе автором певного вчинку і прийняття на себе його наслідків. Глибинність переживань - це досвід різноманітних переживань, відчуття гармонії зі світом, здатність до вершинних - особливо радісних - та "плато-переживань", за яких набувається нове ставлення до світу. Життєва філософія є усвідомленням людиною власної реальності в контексті оточуючого світу, в пошуку сенсу життя. Повнота життєвої філософії розкривається у наративі: у розповіді про себе відображається формулювання індивідуальної "формули" самовдосконалення та визначення сенсу, якого надає людина своєму життю через прагнення до щастя або мудрості. Змістовими характеристиками життєвої філософії є життєва позиція, життєві принципи та життєве кредо. Перші п'ять рис - це яскраві ознаки особистості, що самоактуалізується. Проте лише за достатньої вираженості

 
 

Цікаве

Загрузка...