WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Уявлення молодих українців про українців - Реферат

Уявлення молодих українців про українців - Реферат


ОКТ М s
ОКТ 1 9.10 3.84
ОКТ 2 7.66 2.80
ОКТ 3 6.64 2.26
ОКТ 4 5.93 3.39
ОКТ 5 4.91 3.07
ОКТ 6 6.37 3.11
ОКТ 7 8.34 2.97
ОКТ 8 7.37 4.25
"Типові сучасні українці" - I, VII, II, VIII, III, VI, IV, V.
Таблиця 2
Середній бал "Я"
ОКТ М s
ОКТ1 9.01 3.30
ОКТ2 7.08 2.38
ОКТ3 7.23 2.55
ОКТ4 6.014 2.42
ОКТ5 6.08 3.45
ОКТ6 5.88 2.64
ОКТ7 7.97 2.85
ОКТ8 7.85 3.46
"Я" - I, VII, VIII, III, II, V, IV, VI.
Уявлення респондентів про типових сучасних українців є досить узгодженими, про що свідчить невелика s. По октанту ІІ - незалежний-домінуючий тип - спостерігається найбільша узгодженість. Тобто поведінку, яку описує цей тип, респонденти вважають найбільш характерною для сучасних українців. Значно більшими виявилися в образі "Типові сучасні українці" октанти I - "владний-лідируючий" тип та VII - "співпрацюючий-конвенційний" (таблиця 3).
Таблиця 3
Рівень значущості I та VII октантів в образі "ТСУ" за методикою ДМС
ОКТ 1
t-value P
ОКТ 1 0.00 1.00
ОКТ 2 2.54 .012
ОКТ 3 4.61 .000009
ОКТ 4 5.17 .000001
ОКТ 5 7.12 .000000
ОКТ 6 4.62 .000009
ОКТ 7 1.31 .19
ОКТ 8 2.52 .013
ОКТ 7
t-value P
ОКТ 1 -1.30 .194367
ОКТ 2 1.40 .162460
ОКТ 3 3.80 .000212
ОКТ 4 4.47 .000016
ОКТ 5 6.71 .000000
ОКТ 6 3.83 .00019
ОКТ 7 0.00 1.00
ОКТ 8 1.57 .12
В образі "Я" значно більшим виявився також I октант (таблиця 4).
Таблиця 4
Рівень значущості I октанта в образі "Я" за методикою ДМС.
t-value p
ОКТ1-ОКТ1 0.00 1.00
ОКТ1-ОКТ2 3.85 .00018
ОКТ1-ОКТ3 3.58 .00047
ОКТ1-ОКТ4 6.13 .00
ОКТ1-ОКТ5 5.13 .000001
ОКТ1-ОКТ6 6.19 .000000
ОКТ1-ОКТ7 2.01 .047
ОКТ1-ОКТ8 2.02 .045
Таким чином, респонденти вважають, що типовому сучасному українцеві властива поведінка дистантна, з елементами егоцентризму, прагнення посісти відокремлену позицію у групі; у нього немає прагнення підтримувати загальногрупові інтереси; він надає перевагу ролі неформального лідера. Стиль мислення нешаблонний, творчий (ІІ октант). Орієнтується на власну думку і мінімально залежить від факторів середовища. Реагування, обумовлене безпосередніми потребами, виражена тенденція до спонтанної самореалізації і висока мотивація досягнення, активний вплив на оточення (І октант).
Цю характеристику збагачує й пом'якшує VII октант, який виявляє стиль міжособистісних стосунків, властивий особам, що прагнуть співробітництва з референтною групою; дружніх стосунків з оточуючими; підкреслюють свою причетність до інтересів більшості. Їм властивий високий рівень тривожності і низький - агресивності; екзальтованість; ентузіазм; чутливість до емоційного настрою групи; широке коло інтересів при певній поверховості.
В уявленні респондентів типовий українець характеризується такими рисами, як оптимістичність, швидкість реакцій, висока активність, виражена мотивація досягнення, тенденція до домінування (роль неформального лідера), нонконформність, егоцентричність, підвищений рівень домагань.
Образ "Я" має багато спільного з образом типового українця. I та VII октанти посідають, відповідно, перше та друге місця.
Додатково було проаналізовано розходження у кожного респондента між образами "Я" та образом типового українця (сума модулів різності балів за кожним з октантів) і, таким чином, визначено рівень ідентифікації (I).
З'ясувалося, що у 68,6 % респондентів І < 24 балів. Це свідчить, що у цих респондентів ці два образи майже збігаються. (Максимально можлива розбіжність становить 120 балів). На нашу думку, це означає, що у більшості респондентів етнічну ідентичність сформовано.
За допомогою методики КТВ ми дослідили емоційний компонент етносоціальних уявлень. Було опитано 75 осіб. Отримані дані дозволили з'ясувати основні тенденції. Дані були проаналізовані відповідно до того, як часто зустрічається кожний колір на кожній з восьми позицій. Таким чином, ми отримали середній профіль за образом "Я" та за образом "Типові сучасні українці"("ТСУ") (таблиця 5).
Таблиця 5
Профіль емоційного ставлення до образів "Я" та "ТСУ".
Позиція І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII Визначити позицію 4,5,6 кольорів
"Я" 2 1 4 3 6 5 0 7 в образі "ТСУ" неможливо,
"ТСУ" 2 1 3 0 7 вони розподілені по всіх позиціях.
Ми зробили аналіз профілів, особливу увагу зосередивши на першій та другій позиціях, які відповідають провідним потребам особистості. В результаті дійшли висновку, що студенти сприймають узагальнений образ типового сучасного українця як людини, у якої переважає пасивно-захисна позиція. Ця людина вирізняється наполегливістю й упертістю, схильністю до систематизації, тенденцією спиратися на нагромаджений досвід, підвищеною чутливістю до соціальних критеріїв зовнішньої оцінки своєї особистості. Звідси - амбіційність, значущість соціоекономічного статусу, проблема власного престижу, захопленість, почуття суперництва. Їй властиві скептичність, протидія обставинам, яка має захисний характер; практичність і тверезість суджень, раціоналізм, тенденція до системного підходу при вирішенні значних проблем; орієнтація на власну думку; протидія зовнішньо-середовищним впливам; зрілість життєвої платформи; почуття суперництва; значущість власної соціальної позиції; потяг до конкретних видів діяльності; прагнення посісти позицію лідера у соціальному оточенні. Ці особливості пом'якшуються установкою на уникнення конфлікту та самоконтролем. Також мають місце підвищена вразливість щодо критичних зауважень; потреба в самоповазі та повазі з боку оточуючих; вразливе самолюбство та значущість соціального престижу; акуратність, сумліннеставлення до обов'язків; вдумливість (зелений (2) та синій (1) на першій і другій позиціях).
Респонденти сприймають теперішнє становище українця як близьке до стресу. Відчуття неможливості подолати перешкоди. Активність не призводить до вирішення проблем і загострює внутрішній конфлікт (3 - червоний та 0 - сірий кольори на четвертій і п'ятій позиціях).
Уявлення респондентів про себе майже збігаються з образом типового сучасного українця, але доповнені такими рисами, як непостійність, балакучість, егоцентрична образливість, вираженість потреби самому приймати рішення.
Назагал профілі "Я" та "ТСУ" дуже подібні, перша та друга позиції збігаються повністю. Це, на нашу думку, свідчить про високий ступінь етнічної ідентифікації респондентів.
В результаті дослідження встановлено, що етносоціальні уявлення університетської молоді щодо психологічних особливостей власної етнічної спільноти характеризуються високим рівнем однорідності за когнітивним, емоційним і поведінковим компонентами. Університетська молодь уявляє типових українців як особистостей, у яких переважає пасивно-захисна позиція і які в міжособистісних стосунках найчастіше обирають незалежно-домінуючий тип спілкування.
Література
1. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы. - М.: МГУ, 1990. - 240 с.
2. Ананьев Б. Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания //Избранные психологические труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1980. - Т. 2. - С. 9-102.
3. Сермягина О. С. Эмоциональные отношения в семье. - Кишинев: "Штииница". - 1991. - 88 с.
4. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. - М. Инст-т прикладной психологии, 1998. - 512 с.
5. Rubenstein R. Basic Human Needs Theory: Beyond Natural Law // Conflict: Human Needs Theory / Ed. by J.Burton. N.Y.: St. Martin's Press, 1990.
6. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...