WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи - Реферат

Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи - Реферат

аби участь громадян у житті місцевих громад, розвитку місцевої демократії дедалі зростала.
Так, у проекті Конституції Європи, обговорення якої почалося 2003 р., у розділі "Громадянські права" закріплено право голосувати та балотуватися на місцевих виборах кожному громадянину Європейського Союзу в країні, де він на цей момент проживає, на таких самих умовах, як і громадяни цієї країни [4, с. 57]. Також в зазначеному проекті закріплено принцип "демократії участі", "патисипативної демократії", який передбачає відкритість, наявність діалогу владних інститутів з суспільними асоціаціями та громадянським суспільством [4, с. 40].
Цього самого 2003 р. на Десятій конференції Конгресу місцевих та регіональних влад Європи було ухвалено нову редакцію Європейської Хартії участі молоді у муніципальному та регіональному житті (прийнята 1992 р.), яка станом на початок 2004 р. ще не була затвердженою Комітетом Міністрів Ради Європи.
У новій редакції Хартії збільшено кількість розділів, а до наявних розділів "Напрямки політики" та "Організаційна основа участі молоді у місцевому та регіональному житті" додано розділ "Механізми участі молоді". У першій частині зазначеного документа "Напрями політики" розширено напрями політики, що їх зобов'язуються розвивати муніципалітети та регіони, й додано такі важливі напрями, як боротьба з насильством та злочинністю, запобігання дискримінації, сексуальне виховання, правова освіта та участь у законотворенні.
У новому розділі "Механізми участі молоді" визначено, що для досягнення реальної участі молоді у місцевому та регіональному житті необхідно розвивати такі механізми, як освіта молоді з питань участі, інформування молодих громадян, запровадження інформаційних та комунікаційних технологій, просування молодіжних засобів масової інформації, підтримка молодіжного волонтерського руху, молодіжних організацій та різноманітних ініціатив, залучення молоді до діяльності недержавних інституцій та політичних партій.
Також деталізовано частину "Організаційні основи участі молоді у місцевому та регіональному житті", в якій розкриваються завдання діяльності молодіжних рад, парламентів, форумів, підкреслюється важливість ресурсної та організаційної підтримки діяльності зазначених молодіжних структур [10].
Розглянемо досвід запровадження механізмів участі молоді у муніципальному та регіональному житті України.
По-перше, проаналізуємо такий важливий аспект участі молоді, як її робота в органах місцевого самоврядування, а саме в представницьких (місцевих радах) та виконавчих структурах.
На сьогодні в Україні функціонує 12 104 місцеві ради [12, с. 4]. У 1994 р. під час перших повноцінних виборів до органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України було обрано (без врахування даних по АР Крим) 162 445 депутатів, із них депутати віком до 30 років становили 9,4% [3, с.167-168]. Такі пропорції у представництві молоді у місцевих радах залишалися в цілому незмінними протягом наступних виборів 1998, 2002 рр.
Реальному збільшенню такого представництва сприяє розвиток програм молодіжних громадських організацій щодо підготовки молодих кандидатів для участі у місцевих виборах.
Одним з успішних прикладів реалізації таких програм є діяльність Центру політичної освіти. У вересні-грудні 2001 р. Центр реалізував проект "Молодь у виборах", у рамках якого 293 молодих громадсько-політичних активісти, які планували брати активну участь у виборах -2002, стали учасниками шести семінарів. Основні чинники успішної виборчої кампанії, побудова коаліцій та партнерська робота, етика політичної діяльності - основні теми, які розглядалися на семінарах [8, с.4]. З 293 учасників семінарів "Молодь у виборах" 123 особи брали активну участь у виборах 2002 р.: 52 особи як кандидати в депутати; 21 особа як спостерігачі; 32 особи як члени виборчого штабу; 8 осіб як агітатори; 8 осіб як члени ДВК; 16 осіб стали депутатами.
Ще одним важливим завданням зміцнення молодіжного кадрового потенціалу представницьких органів місцевого самоврядування є підвищення фахового рівня молодих депутатів, переважна кількість яких обирається депутатами місцевих рад вперше.
Так, Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Асоціація молодих депутатів України" протягом 1999-2000 рр. проводила серію семінарів у регіонах України для молодих депутатів місцевих рад "Рада і депутати. Робота в ім'я громади". На семінарах розглядалися теми, які стосуються повноважень та відповідальності депутатів, планування роботи, їхньої ролі у розвитку громад. За оцінками учасників та експертів таке навчання значно сприяло підвищенню фахового рівня молодих депутатів [16, с. 4-11].
Важливим напрямом участі молоді в політиці є її залучення до роботи у виконавчих структурах органів місцевого самоврядування. На сьогодні в органах місцевого самоврядування зосереджено близько 68 тис. посадових осіб [2, с. 54], серед яких близько 23% - віком до 30 років.
Успішним у цьому сенсі є досвід роботи Спілки молодих державних службовців України, яка була створена 2000 р. і одним із головних завдань якої є формування нової високопрофесійної еліти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Основними завданнями Спілки є:
- сприяння розвитку системи державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в Україні;
- надання методичної, інформаційної підтримки молодим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування;
- просвіта молоді з питань державного управління й місцевого самоврядування, її підготовка та залучення до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
- сприяння європейській інтеграції України та розвиток міжнародних контактів серед молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
За активної участі Спілки було розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 Програму підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання.
Протягом 2002-2003 рр. такі Регіональні програми було затверджено в більшості областей України.
По-друге, дієвим інструментом впливу молодих громадян на розвиток своєї громади є їх участь у діяльності інститутів громадянського суспільства на місцевому рівні, зокрема громадських та профспілкових організацій, місцевих осередків політичних партій тощо.
Сьогодні в Україні, за різними оцінками, існує близько 40 000 зареєстрованих недержавних організацій, однак їх представники зазначають, що лише близько 10% організацій можна вважати активними і до певної міри ефективними у своїй діяльності [18, с. 2]. Щодо статусугромадських організацій, то дослідники визначають, що близько 95% загальної їх кількості мають статус місцевих, 4% - всеукраїнський та 1% - міжнародний [19, с. 7]. А близько 8% організацій - вивчають і розв'язують проблеми молоді [20, с. 6].
Нескладна арифметика доводить, що таким чином на регіональному та місцевому рівнях у кожній області України діє близько десятка громадських об'єднань, які реально опікуються проблемами молоді й достатньо ефективно залучають молодь до їх розв'язання, зокрема, на місцевому рівні. Очевидно, що така кількість реально

 
 

Цікаве

Загрузка...