WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація особистості - Реферат

Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація особистості - Реферат

ти позбавив статку, що йому Господь дав, а ти "приватизував" незаконно?
Ще й в ЗМІ вкидають гасла щодо "турботи" про людей, дітей без батьків. Взяти хоча б Донеччину, ті шахти-"копанки", де люди працюють, як раби ХХІ століття. Ось де сором перед Господом і світом! Очі відкрити потрібно і поняття совісті повернути Ахметовим, Звягільським, Януковичам, Васильєвим та іншим, бо всіх нас покличе Господь і запитає, як ти жив.
Напередодні виборчої компанії 2006 року замислімось над цим усі - і хто прагне влади, і хто довіряє певним достойникам владування над собою. Чорним піарникам теж варто подумати про зло, яким вони будоражать душі електорату та запропащають власні душі. Думаю, що журналістам бажано було б порекомендувати олігархам, як спасти свою душу, поки вони ще на Землі, запросивши на телепередачі як духовних отців, так і чесних людей, котрим дано виконати цю місію. Ніхто вічно не живе, жоден шахрай і багатій; історія не знає, щоб хтось відкупився - "індульгенції" давно осуджені.
Настав час нашим самовладцям і "духовникам-політикам" замислитися над суспільними проблемами. Не до влади бігти, а до духівника за порадою. Владою ж поступитися чесним професіоналам, молодим, освіченим людям, які навчаються "сьогодні на завтра" і мусять реалізуватися на своїй землі, а не шукати примарного щастя в чужих краях.
Сім мільйонів людей залишило Україну! Не з добра вони принижені на чужині. Ось чому для нашого сучасного суспільства дуже важливою є проблема релігійної соціалізації, щоб повернути в соціальні верстви, особливо в молодіжне середовище, віру в Бога, в моральні принципи, віру в себе та інтерес до державотворення.
Доречною є думка А. Тоффлера, який зауважував, що "завтрашній день вимагає не мільйони поверхово начитаних людей, не лише володіння інформацією, а й володіння способами працювати з нею. Перш за все, студенти повинні навчитись відкидати старі ідеї, вміти змінюватись і змінювати їх" [21, с. 11].
Зміни, яких зазнає українське суспільство після "помаранчевих" днів 2004 року, не могли не вплинути на ціннісно-нормативну систему суспільства. Близько 20 тисяч новопризначених управлінців мають теж замислитися, чи вони на своєму місці - професійно і морально?
Соціальна нестабільність, яка виникає в результаті радикальних змін і непростих суспільних проблем, характеризується, перш за все, браком завершеної системи соціальних цінностей та ідеалів, наявністю антагоністичних цінностей в соціальних системах, які сформувалися на базі безправ'я, бездуховності, продажності влади, що й викликало невдоволення народу і покликало його до рішучих дій - "помаранчевої революції", а після неї - частину незадоволених можновладців, представників колишньої (та й теперішньої) чиновницької братії, на певний саботаж. Вони не усвідомлюють, що чинять зло і собі, і народові України.
Процес творення нових ціннісних норм та орієнтацій відбувається постійно, під впливом "зовнішніх" (соціальних) та "внутрішніх" (індивідуально-психологічних) факторів протягом розвитку історії. Цінності десяти заповідей Господа є вічними.
Тому роздуми над проблемою релігійної соціалізації особистості як чинника утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і самоусвідомлення повернути "совість" власне собі й стабілізувати політико-владною елітою "совість нації" в Україні є важливим завданням вчених, політиків, духовенства, громадян.
Та чи не найголовнішим у підтриманні віри в Бога можна вважати те, що релігія завжди була своєрідною духовно-моральною опорою суспільства, за допомогою якої зберігалися й передавалися від покоління до покоління моральні норми і принципи, традиції, звичаї і обряди, національні святині. Релігія давала і продовжує давати відповіді на одвічні питання внутрішнього стану людини, найпотаємніші сторони її буття. Вона дбає про людські душі так, як цього не може зробити жодна світська інституція. Без релігійної свідомості ніколи не утвердяться принципи і норми громадянського суспільства в Україні.
Мусимо бути з Богом у серці на непростій стежині державотворення, бо в іншому випадку загубимо себе, не виконаємо історичного покликання - побудови соборної високодуховної української держави для майбутніх поколінь.
Література:
1. Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект-Пресс, 1998. - 270 с.
2. Дюркгейм Э. О. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М.: Канон, 1995. - 352 с.
3. Смезлер Н. Социология / Пер. с англ., науч. ред. и предисл. В. Ядова. - М.: Феникс, 1994. - 687 с.
4. Фрейд З. Психология безсознательного. - М.: Просвещение, 1989. - 448 с.
5. Шлемкевич М. Загублена українська людина. - К.: Фенікс, 1992. - 158 с.
6. Франк В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.
7. Фрейд З. Психоанализ, религия, культура. - М.: Ренессанс, 1992. - 291 с.
8. Юнг К. Архетип и символ. - М.: Наука, 1992. - 304 с.
9. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М.: Международная педагогическая академия, 1994. - 680 с.
10. Ломов Б. Ф. Методологические и психологические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.
11. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підруч. для педагогів, вихователів молоді і батьків. Т. 1. - 3-те вид. - Полтава: Полтав. вісн., 1994. - 199 с.
12. Максименко С. Д. Общая психология. - М.: Ресл-Бук, К.: Ватлер, 1999. - 528 с.
13. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: "Либідь", 2003. - 376 с.
14. Кон И. С. Психология ранней юнности. - М.: Просвещение, 1989. - 254 с.
15. Пірен М. Основи етнопсихології. -К.: КВГІ, 1998. - 413 с.
16. Конституція України: Прийнята на 5-ій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
17. Философский словарь / Под ред. И. Т. Флорова. - М.: Политиздат, 1987. - С. 441.
18. Шибутиани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В. Б. Ольшанского. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с.
19. Пірен М. І. Основи політичної психології. К.: Міленіум, 2003. - 418 с.
20. Манкгейм К. Диагноз нашего времени. - М.: Юрист, 1994. - 700 с.
21. Тоффлер А. Футурошок. - С.-Пб.: Лань, 1997. - 464 с.
22. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. - 339 с.
23. Андреева Г. М. Психология социального познания. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 228 с.
24. Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. - М., 1998. - 199 с.
25. Крымский С. Контуры духовности: новые контексты идентификации // Вопр. филос. - 1992. - №12. - С. 22 - 27.
26. Академічне релігієзнавство. Підр. За наук. ред. проф. А.Колодного. - К.: Світ знань, 200. - 862 с.
27. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколег.: А. Колодний (голова) та ін. - К.: 1996 - 2004. Т. 10. Релігія і Церква років незалежності України (за ред. проф. А. Колодного). - Дрогобич: Коло, 2003. - 616 с.
28. Українське суспільство 1994 - 2004. Матеріали соціальних змін / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - 705 с.
29. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...