WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Типологія особистості: міжкультурні,психологічні та мовленнєві аспекти - Реферат

Типологія особистості: міжкультурні,психологічні та мовленнєві аспекти - Реферат


Реферат на тему:
Типологія особистості: міжкультурні,психологічні та мовленнєві аспекти
В інформаційну добу зміцніли зв'язки між суміжними науками і вельми пришвидшилася передача знань, що описують тотожні об'єкти з позицій різних дисциплінарних підходів. Саме на міждисциплінарних стиках найчастіше виникає нове знання. Тому цікавим та перспективним уявляється нам поєднати в статті деякі надбання антропології, психології та комунікативної лінгвістики у сфері теорії особистості, зокрема її типологічних особливостей. Завданням цієї статті є інтегративне міждисциплінарне дослідження особистості з позицій системних підходів у антропології, психології та комунікативній лінгвістиці.
Перед індивідом на певному етапі його розвитку у тій чи іншій формі постає питання: "Хто я? До якого типу особистості належу?" Щоби хоч наблизитися до відповіді на ці запитання треба знати сучасні теорії особистості. Особливо цікавим і повчальним було б проаналізувати найновіші здобутки в тісно пов'язаних, споріднених галузях науки, таких, що описують, зокрема, культурні аспекти особистості (антропологія), психологічні її параметри (теорія мотивації та когітологія) та характеристики її мовлення (комунікативна лінгвістика).
Розпочнемо наш аналіз з антропологічної моделі особистості, оскільки її культурологічні особливості є найзагальнішими стосовно характеристик спільнот, які утворюють той чи інший народ. Звичайно, серед особистостей, що належать до одного народу, народності, класу, культурного прошарку, антропологічні показники можуть дуже варіюватися, але принциповим залишається те, що вони є базисними в ряду культура-психологія-мовлення, який ми розташовуємо саме так, враховуючи, що антропологічні показники конкретної особистості надалі вступають у взаємодію з його когнітивними показниками, що в результаті призводить до формування найконкретнішої з форм особистості - мовленнєвої. Це можна довести і методом від протилежного. Дослідник спирається найперше на вивчення когнітивних і, далі, антропологічних характеристик, тобто саме на мовленнєві прояви особистості. Вони найбільш конкретні, реальні і найіндивідуальніші прояви певної особистості. Недарма у мовознавстві є традиції дослідження мови письменників, а також вивчення розмовної мови індивідуумів. Когнітивні типи особистостей є узагальненням психологічної науки; вони групують людей у досить великі класи за особливостями сприйняття дійсності, мислення, особливостей поведінки, включаючи також (але не тільки!) загальні особливості мовленнєвої поведінки певних когнітивних типів особистості. І, нарешті, культурні норми об'єднують, узагальнюють і дещо модифікують, відповідно, когнітивні та мовленнєві типи особистостей, що належать до певної спільноти.
Культурологія вивчає найзагальніші риси типу мислення певної спільноти. Однією з найбільш розроблених новітніх антропологічних моделей типів мислення є модель М. Маєрса та Ш. Лінгенфельтера [1]. Її широко випробувано в християнській місіонерській роботі з представниками різних культур. Модель побудовано за принципом шести бінарних протиставлень контрастних рис базових цінностей, які описують кінцеві полюси характеристик, що у певній спрощеній концептуальній формі дає уявлення про мислення та ставлення до життя представників певної культурної спільноти. Звичайно, у практичному дослідженні ці полярні концепти розташовані на континуумі і в кінцевому варіанті дають досить складну матричну модель базових цінностей.
До першого бінарного протиставлення належить орієнтація стосовно часу та подій.
Орієнтація на час Орієнтація на події
1.Турбота про пунктуальність та проміжок витраченого часу. 1.Турбота про деталі події, незалежно від витраченого часу.
2. Дбайливий розподіл часу для того, щоб досягнути максимуму у відведений відтинок. 2. Робота над проблемою до повного її вирішення.
3. Діяльність, спрямована на досягнення мети за жорстким розкладом. 3. Світогляд "хай буде, що буде", не пов'язаний з будь-яким точним розкладом.
4. Нагороди, що пропонуються як стимули за ефективне використання часу. 4. Наголос на завершенні події як нагорода сама по собі.
5. Наголос на дати та історію. 5. Наголос на теперішній досвід більш, ніж на минуле чи майбутнє.
Північноамериканська культура акцентує орієнтацію на час. Більшість північноамериканців відчувають напругу, коли інші спізнюються на 15 хвилин. Більшість латиноамериканців відчуває напругу, коли інші запізнюються більше, ніж на годину, а жителі острова Яп у Тихому океані - якщо інші запізнюються більше, ніж на 3 години.
Другим бінарним протиставленням є протиставлення дихотомічного та холістичного мислення.
Дихотомічне мислення Холістичне мислення
1. Судження у категоріях білого/чорного, правильного/неправиль-ного - специфічні критерії завжди використовуються в оцінці інших. 1. Судження є відкритими, не закінченими; розглядається людина в цілому, а також усі відповідні обставини.
2. Безпека приходить від відчуття того, що людина відповідає певній ролі чи категорії у суспільстві. 2. Безпека приходить від численних взаємодій з усім суспільством - людина не відчуває безпеки, якщо її обмежують певною роллю чи категорією.
3. Інформація та досвід організовані систематично; деталі розподілені таким чином, що вони формують зрозумілу схему. 3. Інформація та досвід на перший погляд дезорганізовані; деталі (розповіді, події, портрети) виступають як певні самодостатні пункти.
Третім бінарним протиставленням є протиставлення кризової та некризової орієнтації.
Кризова орієнтиція Некризова орієнтація
1. Передчуває кризу. 1. Недооцінює можливість кризи.
2. Надає багато уваги плануванню. 2. Фокусується на реальному досвіді.
3. Намагається досягти швидких рішень з метою уникнути невизначеності. 3. Уникає дій, відкладає рішення.
4. Неодноразово виконує однакову відповідальну заплановану процедуру. 4. Намагається досягти рішень ad hoc з різних варіантів, що є у розпорядженні.
5. Шукає порад експертів. 5. Не зважає на поради експертів.
Люди некризової орієнтації вирішують проблеми тоді, коли вони з'являються; вони не очікують і не шукають проблем. Люди кризової орієнтації вивчають будь-яку діяльність з точки зору виникнення в ході її проведення цілої низки проблем. Загалом некризово орієнтовані є оптимістами, а кризово орієнтовані - песимістами.
У четвертому бінарному протиставленні представлені орієнтація на завдання та орієнтація на людину.
Орієнтація на завдання Орієнтація на людину
1. Фокусується на завдання та принципи. 1. Фокусується на особистостей та відношення.
2. Знаходить задоволення у досягненні мети. 2. Знаходить задоволення у взаємодії з іншими людьми.
3. Шукає друзів з спільними цілями. 3. Шукає друзів, що єорієнтованими на спільну роботу.
4. Сприймає самотність

 
 

Цікаве

Загрузка...