WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Технології розвитку та вдосконалення індивідуально-психологічних особливостей особистості - Реферат

Технології розвитку та вдосконалення індивідуально-психологічних особливостей особистості - Реферат

визначити 7 чинників, котрі справляють на вас найнегативніший вплив. Дайте характеристику кожному чинникові. Спробуйте уявити мінімальну та максимальну кількість вразливих чинників, які ви можете утримувати в полі зору та реагувати на них (оперативно чи тривало). Визначте власну оптимальну кількість вразливих чинників, яку можете утримувати в полі зору. Здійсніть сортування їх від найвразливішого до найменш вразливого. Запишіть з вашого власного списку від 3 до 5 чинників, що становить "поле вразливості" вашої свідомості.
Підсвідоме сортування. Спробуйте самостійно, подумки зануритись у складну ситуацію. Намагайтеся говорити все, що спадає вам на думку, не зупиняючись та не аналізуючи того, що говорите. Можете зупинитись лише тоді, коли з поля зору зникне уявна картинка складної ситуації. Дайте характеристику кожному чинникові. Спробуйте уявити мінімальну та максимальну кількість вразливих чинників, які ви можете утримувати в полі зору та реагувати на них (оперативно чи тривало). Визначте власну оптимальну кількість вразливих чинників, яку можете утримувати в полі зору.Здійсніть сортування їх від найвразливішого до найменш вразливого. Запишіть з вашого списку від 3-х до 5-ти чинників, що становить "поле вразливості" вашої свідомості.
Динамічність уваги. Розкажіть від початку до кінця про складну ситуацію, що вам запам'яталась, зі всіма подробицями. Потім сконцентруйте увагу на тому, які думки приходили, коли ви розповідали про перебування в складній ситуації, що відвертало вашу увагу (які думки) від головного напрямку розповіді. Відстежте динаміку вашої уваги (коли вона розсіювалась, концентрувалась, переключалась), визначивши причини та умови явищ. Опрацюйте так багато ситуацій і віднайдіть причини та фактори, що впливають на концентрацію, зосередженість, перемикання уваги. Цю вправу можна проводити і в груповій формі.
Уважність. Станьте одне проти одного обличчям і спостерігайте одне за одним протягом трьох хвилин, намагаючись запам'ятати всі особливості людини, що стоїть навпроти вас. Поверніться спиною одне до одного і розкажіть по черзі все, що запам'ятали, до дрібниць. Визначте, що саме привернуло вашу увагу найбільше, що в людині, на вашу думку, найпримітніше. Подивіться ще раз на людину і спробуйте помітити ті особливості, на які ви не звернули уваги раніше.
Тематичні картки. Необхідно мати дві тематичні картки, що нараховують 10 розбіжностей. Ці розбіжності необхідно знайти за максимально короткий час.
Критерії уваги. Визначте власні критерії, за якими ви зосереджуєте увагу та стимулюєте себе бути уважним у складній ситуації (обсяг, концентрація уваги в ситуації, мета, напрямки, сектори, точність тощо).
Пам'ять. Рекомендуються такі загальні прийоми поліпшення запам'ятовування певного матеріалу: розуміння тексту, формули, схеми тощо; ясність мети та зв'язок матеріалу, що запам'ятовується, з попереднім, вже вивченим; активне змістове опрацювання матеріалу - складання плану тексту, визначення головної думки, встановлення різних змістових зв'язків всередині даного матеріалу та його з іншим; раціональне використання ілюстративного матеріалу (схем, малюнків ситуації тощо); раціональна організація повторення, наприклад, у перший день - 5 - 6 разів, у другий - 4 рази, в третій - ще 2 - 3 рази; зміна способів повторення: індивідуально, в групі тощо; запровадження самоконтролю для виявлення матеріалу, який запам'ятався найгірше; використання матеріалу, що запам'ятовується, для вирішення різних видів завдань.
Звичайно, одним запам'ятовуванням поліпшити пам'ять не завжди вдається, адже ми розглядаємо саме прикладний аспект розвитку цього психічного процесу. Стратегічно варто розглядати складні ситуації, акцентуючи увагу на сортуванні побаченого, виокремленого з нього, комбінування різних моделей побаченого до рівня, необхідного в даний час. Використання асоціацій та композиції колишніх дій при їх оптимізації в будь-яких ситуаціях.
Мислення ми розвивали з урахуванням таких основних критеріїв як: здатність до генерування певної кількості раціональних ідей щодо вирішення питання, що виникло, чи складної ситуації; гнучкість як здатність пропонувати інваріантні ідеї; оригінальність генерування нестандартних ідей щодо вирішення нових питань; точність щодо надання завершеності продуктам мислення.
Особливості розвитку мислення, у нашому випадку, полягали в тому, щоб: виокремлювати необхідні і достатні умови вирішення завдань; формувати та підтримувати на відповідному рівні готовність до відмови від колишнього досвіду при вирішенні подібних завдань; розвивати здатність бачити багатофункціональні речі; розвивати здібності поєднувати протилежні ідеї з різних сфер власного досвіду та використання наявних асоціацій для вирішення проблеми (питання), що постала; розвивати здібність усвідомлювати популяризацію ідей у певній галузі знань та вивільнення від її впливів.
Останнім кроком технологічної моделі вдосконалення індивідуально-психологічних якостей є координування та їх взаємодія в цілеспрямованій поведінці в складних ситуаціях. Координування взаємодії індивідуально-психологічних особливостей та умов реальної ситуації відбувається під час тренувань до виконання подібних дій. Звичайно, що до початку тренування чи відпрацювання дій всі індивіди проходять сеанси ідеомоторного тренування. Це дозволяє їм закріпити на підсвідомому рівні весь технологічний алгоритм необхідних (оптимальних) дій, що реалізується під час практичного виконання покладених на них функціональних обов'язків.
Отже, на основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що технологічна модель полягає у: налаштуванні на групову роботу, зняття психологічних бар'єрів міжособистісної взаємодії та усунення психоемоційної напруги індивідів. Основою моделі є розвиток і вдосконалення функціонування чотирьох основних (у нашому випадку) психічних процесів - сприймання, уваги, пам'яті та мислення, що координуються при практичному відпрацюванні вмінь під час навчань та реальних дій індивідів за призначенням.
Література:
1. Ершов А. А. Взгляд психолога на проблему активности человека. - М.: Луч, 1991. - 159 с.
2. Загайнов Р. М. Психолог в команде: Из дневника психолога. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 144 с.
3. Макаревич О. П. Програмне забезпечення психологічної підготовки особистості до дій у складних ситуаціях. Збірник наукових праць № 25, Частина ІІ. - Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2003. - С. 136 - 150.
4. Фанч Флемминг. Пути преобразования. Общие модули процессинга: Пер. с англ. - К.: Ника - Центр, 1997. - 368 с.
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...