WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Студентська молодь і комп’ютерні технології - Реферат

Студентська молодь і комп’ютерні технології - Реферат

1,3 - 2,4 - 2,0 - 2,8 - 2,2
Загалом - 0,9 - 2,1 - 1,3 - 2,3 - 1,5
* Високим у "Тесті руки" вважається коефіцієнт, який дорівнює +1 та вище.
Висновки
Результати дослідження дозволяють окреслити ряд тенденцій і зробити певні висновки.
Переважна більшість сучасної студентської молоді позитивно ставиться до комп'ютерних технологій. Це стосується як тих, хто вміє працювати на комп'ютері (а таких більшість), так і тих, хто не має відповідних умінь (але хоче їх набути). У масовій свідомості молоді існує уявлення про комп'ютер як машину для роботи та відпочинку, котра формує знання та вміння, корисні в інших професіях і сферах життя. Відповідно, більшість молодих людей хоче мати власний комп'ютер і доступ до Інтернету. Отже, можна говорити про наявність позитивних соціальних настановлень щодо комп'ютера, зокрема їх інтелектуальних та емоційних компонентів.
Результати дослідження дозволяють створити орієнтовний соціально-психологічний портрет студента - користувача комп'ютера. Це, здебільшого, юнак, який вже має власний комп'ютер. Він використовує його переважно у двох цілях: для виконання певної роботи (цей мотив домінує, якщо студент навчається за технічним профілем) та для ігор і розваг (домінує, якщо оволодіває гуманітарний фах). Перевагу він віддає інтелектуально-логічним іграм (у тому числі типу "стратегія"), а також іграм-протиборствам з елементами суперництва й агресії. Час роботи на комп'ютері може коливатися від 1 - 2 годин (у "гуманітарія") до 5 - 6 годин на добу (у "технаря"), що загалом задовольняє їх. Закінчити роботу, як правило, змушують якісь нагальні справи.
Частина студентів (приблизно 20 %, головним чином студенти-"комп'ютерники") має ознаки синдрому комп'ютерної залежності. Вони досить багато часу витрачають роботі на комп'ютері, що іноді викликає нарікання оточуючих. Їм важко самим зупинитися, вони з нетерпінням чекають відновлення цієї роботи, часто думають про речі, пов'язані з комп'ютером.
Існує певна кореляція між рівнем особистісної агресивності студентів і їх роботою на комп'ютері, що підтверджує необхідність проведення досліджень з проблеми "комп'ютер - агресивність користувачів".
Перспективними напрямками подальших досліджень, на наш погляд, можуть бути: встановлення специфіки атитюдів щодо комп'ютерних технологій серед студентів вищих навчальних закладів різного профілю, виявлення індивідуально- та соціально-психологічних факторів формування цих атитюдів, їх динаміки в процесі практичної діяльності на ЕОМ, а також дослідження психофізіологічних та соціально-психологічних ефектів різних типів комп'ютерних програм.
Література:
1. Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Кобелев В. В., Тихомиров О. К. Диалог с ЭВМ: психологические аспекты // Вопросы психологии. - 1983. - № 2. - С. 25 - 34.
2. Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е. Психологические последствия информатизации // Психологический журнал. - 1998. - Т. 19. - № 1. - С. 89 - 100.
3. Белавина И. Г. Восприятие ребенком компьютера и компьютерных игр // Вопросы психологии. - 1993. - №3. - С. 62 - 69.
4. Белинская Е. Ребенок и компьютер: психологические реалии виртуального мира // Школьный психолог. - 1999. - №3. - С. 10.
5. Біленчук П. Д., Романюк Б. В., Цимбалюк В. С. та ін. Комп'ютерна злочинність: навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 240 с.
6. Болескина Е. Л. Потребители игровой компьютерной культуры // Социологические исследования. - 2000. - № 9. - С. 80 - 87.
7. Бондаровська В. М. VII Європейський Конгрес з психології (Лондон, 1 - 6 липня 2001 року) // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 8. - С. 54 - 55.
8. Бурлаков И. HOMO GAMER: Психология компьютерных игр. - М.: Класс, 2000. - 144 с.
9. Ваганов А. Г. Тотальная иллюзия реального пространства (Размышление на тему: компьютер и Интернет в современной и будущей жизни) // Мир психологии. - 2000. - № 2. - С. 90 - 101.
10. Войскунский А. Е. Групповая игровая деятельность в Интернете // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20. - № 1. - С. 126 - 132.
11. Войскунский А. Е. Психологические аспекты деятельности человека в Интернет-среде, 2000 // www.psychology.ru/internet/ecology/01.stm
12. Войскунский А. Е. Речевая деятельность в ходе компьютерных конференций // Вопросы психологии. - 1991. - № 6. - С. 142 - 147.
13. Войскунский А. Е., Петренко В. Ф., Смыслова О. В. Психосемантическое исследование мотивации хакеров // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24. - № 1. - С. 104 - 118.
14. Войскунский А. Е., Смыслова О. В. Роль мотивации "потока" в развитии компетентности хакера // Вопросы психологии. - 2003. - № 4. - С. 35 - 43.
15. Гордеева А. В. Методика исследования образа компьютера // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 2. - С. 36 - 41.
16. Гримак Л. П. Грядущий век - век одиночества (к проблеме Интернета) // Мир психологии. - 2000. - № 2. - С. 84 - 89.
17. Давыдова Л. Е. Компьютерные игры: психологический анализ // Вісник Харківського Університету. Серія"Психологія". - 2001. - № 517. - С. 35 - 38.
18. Долныкова А. А., Чудова Н. В. Психологические особенности суперпрограммистов // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18. - № 1. - С. 113 - 121.
19. Доронина О. В. Страх перед компьютером: природа, профилактика, преодоление // Вопросы психологии. - 1993. - № 1. - С. 68 - 78.
20. Дроздов О. Ю. Комп'ютерні технології в контексті проблеми молодіжної агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. - К., 2001. - Т. ІІІ. - Частина І. - С. 107 - 112.
21. Карабин Т. В. Особливості міжособистісного спілкування в мережі "Іnternet" // Актуальні проблеми психології. Т. 1. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - К., 2002. - Частина 5. - С. 41 - 47.
22. Карабин Т. В. Причини виникнення психологічної залежності у молоді від спілкування у віртуальному середовищі комп'ютерних мереж // Актуальні проблеми психології. Т. 1. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - К., 2002. - Частина 8. - С. 68 - 74.
23. Лапата И. А. Причины возникновения Интернет-зависимости // Психология ХХІ века: тезисы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / Под ред. В. Б. Чеснокова. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2002. - С. 313 - 314.
24. Носов Н. А. Виртуальная психология. - М.: Аграф, 2000. - 432 с.
25. Носов Н. А. Виртуальная реальность // Вопросы философии. - 1999. - № 10. - С. 152 - 164.
26. Носов Н. А. Психология виртуальных реальностей // Психологическое обозрение. - 1998. - № 1. - С. 91 - 99.
27. Сартан М. Мир, которого нет // Школьный психолог. - 1999. - №8 - С. 10.
28. Фетискин Н. П., Чистякова Т. В. Психологическая стоимость компьютерной цивилизации // Ананьевские чтения: (Тезисы научно-практической конференции "Ананьевские чтения - 2001") / Под общ. ред. А. А. Крылова, В. А. Якунина. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2001. - С. 558 - 559.
29. Форман Н., Вильсон П. Использование виртуальной реальности в психологических исследованиях // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. - № 2. - С. 64 - 79.
30. Ходош А. М. Методика изучения объект-субъектного образа компьютера // Вопросы психологии. - 1991. - № 6. - С. 149 - 154.
31. Человек и ЭВМ / Под ред. О. К. Тихомирова. - М., 1973. - 183 с.
32. Черемисина О. Н., Бардиер Г. Л. Проблемы компьютерно-ориентированных детей // Психологическая газета ("ИМАТОН"). - 1998. - № 7. - С. 28.
33. Шапкин С. А. Компьютерная игра: новая область психологических исследований // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20.- №1.- С. 86 - 102.
34. Дроздов О. Студентська молодь і комп'ютерні технології // Соціальна психологія. - 2005. - № 2 (10). - C.150-159
35. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...