WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Студентська молодь і комп’ютерні технології - Реферат

Студентська молодь і комп’ютерні технології - Реферат


Реферат на тему:
Студентська молодь і комп'ютерні технології
Сучасні інформаційні технології давно перестали бути атрибутом лише науково-технічної сфери - вони вже складова побутової культури суспільства. Різке збільшення кількості користувачів персональних комп'ютерів, зокрема тих, хто приєднався до Інтернету, поширення різноманітних комп'ютерних програм - все це призвело до появи нової проблеми: психофізіологічного та соціально-психологічного впливу нових інформаційних технологій на особистість людини-оператора і його здоров'я.
Показово, що 1996 року в американській класифікації психічних розладів (DSM) з'явився новий розділ - "кібернетичні розлади", а деякі фахівці почали говорити про синдром Інтернет-залежності [3]. В цілому, якщо раніше проблема "комп'ютер - людина" розглядалась переважно в межах інженерної психології [1; 31], то нині її вивчають і спеціалісти з загальної, медичної, соціальної, вікової та педагогічної психології тощо. Зокрема, ця проблема була однією з центральних, що дискутувалися на VII Європейському конгресі з психології (2001 р.) [7].
В сучасній психологічній науці існує кілька напрямків досліджень проблеми "людина - комп'ютер": психологія віртуальних реальностей [24; 25; 26; 27; 29], психологія спілкування в Інтернеті [9; 10; 11; 16; 21; 22; 23], психологічні особливості сприймання комп'ютера [3; 15; 19; 30], психологічні особливості різних категорій програмістів [5; 13; 18], психологічний вплив комп'ютерних ігор [3; 4; 6; 8; 17; 20; 32; 33] та інших видів діяльності на ЕОМ [2; 12; 28].
Одним з найактуальніших аспектів проблеми є взаємозв'язок комп'ютерних програм (особливо ігрових) з рівнем агресивності та агресивною поведінкою користувачів ЕОМ. Ця проблема викликана тим, що частина комп'ютерних програм містить прихований або явно агресивний сюжет. З іншого боку, результати емпіричних досліджень свідчать, що у багатьох піддослідних, які грали у віртуальні війни, спостерігалось підвищення фізіологічного збудження та агресивності думок [17; 20; 33]. Згідно з даними російських дослідників О. Черемисіної та Г. Бардіер, "комп'ютерно-заклопотаних" підлітків характеризують підвищені показники агресивності [32].
Все це підтверджує наукову і практичну актуальність досліджень різних аспектів проблеми "людина - комп'ютер", одним з яких є ставлення різних вікових та соціальних груп до комп'ютерних технологій. Актуальність можна пояснити й тим, що саме ставлення (атитюди) до нових інформаційних технологій багато в чому дозволяють прогнозувати наслідки їх впливу. На нашу думку, одним з основних завдань у цьому аспекті є вивчення відповідних атитюдів серед студентської молоді, адже саме це покоління в майбутньому визначатиме місце і роль комп'ютерних технологій у нашому суспільстві.
Російські фахівці вже проводять відповідні дослідження. Так, Н. Фетискін і Т. Чистякова, вивчаючи суб'єктивні оцінки наслідків комп'ютеризації серед студентів спеціальності "інформатика", виявили як позитивні, так і негативні типи оцінок [28]. До перших належать позитивний вплив комп'ютерних технологій на набуття нових знань, широкі можливості доступу до необхідної інформації, формування нового світогляду, розвиток математичних і логічних здібностей тощо. До негативних наслідків студенти найчастіше відносили великі втрати життєвого часу, деформацію писемних навичок, пересичення читанням звичайної літератури та преси, негативні соматичні наслідки (погіршення зору, порушення уваги, головний біль, перевтома, почуття фрустрації).
Мета нашого емпіричного дослідження: вивчити ставлення студентської молоді до сучасних комп'ютерних технологій, виявити зв'язок цих атитюдів з певними індивідуально- та соціально-психологічними факторами. Об'єктом дослідження стали соціальні установки студентів щодо комп'ютерних технологій.
Предмет дослідження - особливості інтелектуального, емоційного та поведінкового компонентів цих атитюдів, а також їх зв'язок з такими факторами, як комп'ютерна обізнаність (уміння працювати на комп'ютері), специфіка освіти та рівень агресивності.
Методика і організація дослідження
Емпіричне дослідження охоплювало студентів 3-го курсу двох вузів: Чернігівського державного технологічного університету (спеціальність - "комп'ютерна інженерія") та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Шевченка (спеціальності: "історія та українознавство", "історія та соціальна педагогіка", "історія та релігієзнавство"). Загальна кількість піддослідних - 148 осіб (з них 77 чоловічої та 71 жіночої статі).
Для проведення дослідження було обрано методи анкетування і психодіагностичного тестування. Перший метод дозволяв вивчити соціальні уявлення студентів щодо комп'ютерних технологій. Піддослідним пропонувалась авторська анкета з низкою закритих запитань, поділених на два блоки. Перший (на вивчення інтелектуальних та емоційних компонентів атитюду щодо комп'ютерів) пропонувався всім респондентам; другий (на вивчення "комп'ютерної поведінки" користувачів ЕОМ) адресувався лише тим, хто має доступ до комп'ютерів та вміє працювати на них.
Для виявлення рівня особистісної агресивності респондентів використовувалась проективна методика "Тест руки" Вагнера. Для підвищення рівня достовірності відповідей все дослідження проводилось анонімно.
Результати дослідження
Одержані дані було піддано стандартній процедурі математико-статистичного аналізу з використанням комп'ютерної програми "ОСА". Поряд із загальними результатами вираховувались результати окремих підгруп: чоловічої та жіночої, студентів-"технарів" і студентів-"гуманітаріїв", "комп'ютерно-грамотної" та "комп'ютерно-необізнаної" молоді, а також студентів з поміркованим та високим рівнем агресивності. В цілому можна вести мову про такі тенденції.
Уміння працювати на ПК. Переважна більшість піддослідних загальної вибірки (83 %) заявила, що вміє працювати на комп'ютері. З 17 %, котрі не вміють користуватись ПК, 16 % заявили про бажання навчитись. Більшість студентів педуніверситету (58 %) оцінили рівень своїх умінь як "умію, але не дуже добре". Така ж кількість студентів технологічного ВНЗ оцінила своє вміння як "володію досконало", що цілком зрозуміло (адже це уміння є основою їх майбутньої спеціальності). Загалом така тенденція простежувалась і при порівнянні жіночої та чоловічої підгруп, а також піддослідних з поміркованим і високим рівнями агресивності.
Щодо "комп'ютерного стажу" піддослідних, то тут проявилися такі тенденції: 30 % загальної вибірки вміють працювати на комп'ютері протягом 3 - 5 років, 22 % - протягом кількох останніх місяців, 18 % - понад 5 років, 14 % - від 1 до 2 років. В групі "технарів" переважала відповідь "3 - 5 років" (52 %), серед "гуманітаріїв" - "кілька місяців" (42 %).
Бажання мати свій комп'ютер і доступ до Інтернету. Більше половини опитаних (55 %) вже мають свій комп'ютер (в основному - студенти технологічного університету). Майже всі інші (43 %)заявили про таке бажання, і лише 2 % опитаних загальної вибірки не мають його (цікаво, що ці останні 2 % вже вміють працювати на ПК). Серед тих, хто не вміє працювати на комп'ютері, 95 % опитаних бажають його мати.
Доступ до Інтернету мають 22 % опитаних загальної вибірки (як і в попередньому випадку, це переважно студенти технологічного університету). Практично всі інші респонденти (74 %) заявили про бажання мати такий доступ. Кількість осіб, що не хоче підключатися до Інтернету, склала лише 4 %. Серед респондентів, що не вміють працювати на комп'ютері, бажають мати доступ до Інтернету 91 %.
На загал, ці результати свідчать про орієнтацію сучасного студентства на користування новими інформаційними технологіями, при чому така тенденція має майже універсальний характер.
Оцінка можливостей комп'ютера для розвитку людини. Цікаві результати щодо оцінки можливостей, які комп'ютер надає людині. Переважна більшість опитаних загальної вибірки (91

 
 

Цікаве

Загрузка...