WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Стиль „полезалежність – поленезалежність” у психологічному вимірі - Реферат

Стиль „полезалежність – поленезалежність” у психологічному вимірі - Реферат

підозрілістю.
5. Покірний сором'язливий - в міжособистісних стосунках проявляє скромність, сором'язливість, схильність перебирати на себе чужі обов'язки. При високих показниках - повна покірливість, підвищене почуття провини, самоприниження.
6. Залежний слухняний - при помірних балах виражена потреба в допомозі й довірі з боку оточуючих, у їх визнанні. При високих показниках -надкомфортність, повна залежність від думки оточуючих.
7. Тип особистості, що співпрацює, конвенційний - виявляє стиль міжособистісних відносин, притаманних особам, що прагнуть повного співробітництва з референтною групою, дружніх відносин з оточуючими. Надмірне виявлення цього стилю виливається в поведінку безкомпромісності, нестриманості у проявахдружелюбності, бажання підкреслити свою причетність до інтересів більшості.
8. Відповідально великодушний - проявляється у готовності допомагати оточуючим. Розвинене почуття відповідальності. Високі бали виявляють щирість, надобов'язковість, гіперсоціальність установок, підкреслений альтруїзм.
Кожен з цих типів поділяється на 4 октанти виразності.
Дані, отримані при опрацюванні результатів, наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Експериментальна група
Рівень I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) VI (%) VII (%) VIII (%)
Низький 6,67 10,00 6,67 20,00 40,00 56,67 10,00 16,67
Помірн. 30,00 70,00 56,67 56,67 40,00 23,33 43,33 43,33
Високий 36,67 20,00 36,67 16,67 10,00 20,00 43,33 36,67
Екстрем. 26,67 0,00 0,00 6,67 10,00 0,00 3,33 3,33
Контрольна група
Рівень I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) VI (%) VII (%) VIII (%)
Низький 10,00 10,00 6,67 23,33 40,00 23,33 3,33 16,67
Помірн. 26,67 66,67 56,67 56,67 40,00 63,33 53,33 43,33
Високий 40,00 23,33 36,67 13,33 10,00 13,33 40,00 36,67
Екстрем. 23,33 0,00 0,00 6,67 10,00 0,00 3,33 3,33
Порівняння результатів контрольної та експериментальної груп дозволило встановити, що переважаючими октантами є: співробітництво, владність, відповідальність, прямолінійність. При цьому в експериментальній групі переважає тип відносин співробітництва, а в контрольній - владно лідируючий і співпрацюючі типи.
Важливою є методика, що визначає індекс групової згуртованості (методика Сишора) [2]. Тестування проводилося до виконання тренінгової програми в двох групах по 30 осіб. До і після тренінгу визначався індекс групової згуртованості (бали). Дані - в таблиці 4.
Таблиця 4
Час виміру Експериментальна група Контрольна група
До тренінгу 267 276
Після тренінгу 488 279
Середній бал згуртованості групи: експериментальна - 16,70; контрольна - 9,30. Розходження між групами при перевірці за критерієм Стьюдента виявилися статистично значимими (Т = 12,15; р < 0,01).
Отже, можна вважати, що такі параметри коґнітивного стилю, як полезалежність, внутрішній локус-контроль в міжособистісних відносинах, гнучкість розумових процесів, перевага вербального способу прийняття рішень позитивно впливають на формування комунікативних навичок, і, отже, на досягнення гармонійних міжособистісних відносин і згуртованості групи.
Висновки
1. Аналіз сучасних визначень коґнітивного стилю діяльності особистості у контексті полезалежності - поленезалежності за матеріалами вітчизняних і зарубіжних психологічних досліджень дозволяють вважати, що найбільш прийнятними є поняття стилю, сформульовані М. Холодною [1] та В. Дружиніним [6].
2. Обгрунтовано основні параметри коґнітивного стилю діяльності особистості: полезалежність - поленезалежність; вузький - широкий діапазон еквівалентності; широта категорії; ригідний - гнучкий пізнавальний контроль; згладжування - загострення; імпульсивність - рефлексивність; конкретна - абстрактна концептуалізація; коґнітивна простота - складність; локус-контроль, які можна використовувати у навчально-виховному процесі.
3. Відібрано найадекватніші соціально-психологічні методики для дослідження коґнітивного стилю діяльності особистості та міжособистісного спілкування підлітків: тест Готшальда, тест Струппа, форма соціальної активності - методика Q-SORT, методика дослідження основних властивостей темпераменту - опитувальник Айзенка, методика дослідження рівня соціального контролю (РСК), методика дослідження міжособистісних відносин Лірі, анкета дослідження рівня згуртованості групи Сишора.
4. Здійснено аналіз матеріалів та визначено перспективи подальших досліджень коґнітивного стилю і його взаємозв'язків з іншими параметрами людської психіки. Так, можна говорити про взаємозв'язки успішної побудови міжособистісних відносин з полезалежністю, внутрішнім локус-контролем в міжособистісних відношеннях, гнучкістю розумових процесів і перевагою вербального способу вирішення завдань. Ці параметри корелюють з високим рівнем спілкування, високим рівнем згуртованості групи та перевагами типу особи, що співробітничає.
5. Подальше дослідження коґнітивних стилів у контексті полезалежності - поленезалежності матимуть значне психолого-педагогічне і психофізіологічне значення для оптимізації навчального процесу, гармонізації суб'єкт - суб'єктних відносин його учасників, запобігання конфліктним ситуаціям, підвищення рівня соціально-психологічної адаптації до інформаційно-інтелектуальних навантажень у період навчання у вищих навчальних закладах, підвищення академічної успішності студентів, успішнішого їх професійно-особистісного становлення та формування кар'єри майбутніх фахівців.
Література:
1. Холодная М. А. Когнитивные стили о природе индивидуального ума. - Москва, 2002. - 304 с.
2. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Т. 2. - 312 с.
3. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Т. 1. - 312 с.
4. Практикум по общей, экспериментальной и практической психологии / Под общ. ред. А. А. Крыловой, С. А Маничевой. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 560 с.
5. Солсо Р. Л. Когнитивная психология. - Москва: "Тривола", 1998. - 602 с.
6. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - Спб.: "Питер", 2002. - 264 с.
7. Антонов А. В. Информация: восприятие и понимание. - Киев, 1988. - 345 с.
8. Когнитивные стили: Тез. науч.-практ. семинара / Под ред. В. Колги. - Таллинн, 1986.
9. Зарецкий В. К. Динамика уровневой организации мышления при решении творческих задач. - Москва, 1984. - 384 с.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - Спб.: "Питер", 1999. - 679 с.
11. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. Москва, 1980. - 218 с.
12. Кравець К. Стиль "полезалежність - поленезалежність" у психологічному вимірі // Соціальна психологія. - 2004. - № 5 (7). - C.119-129
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...