WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ставлення студентської молоді до тероризму - Реферат

Ставлення студентської молоді до тероризму - Реферат

розладу 25 29 24 50 26 11
Нерівні сили та можливості в порівнянні з супротивником 13 29 5 25 8 33
Ніякі 25 19 29 0 28 22
Відповіді студентів щодо санкцій за здійснення терактів віддзеркалюють їх загальне ставлення до явища тероризму. Близько половини респондентів вважають що такою санкцією повинна бути смертна страта або довічне ув'язнення. Поряд з тим, чимала частина опитаних диференційовано ставиться до санкцій, вказуючи, що вони можуть бути як негативними (покарання), так і позитивними (нагорода) - в залежності від того, ким і проти кого здійснюється теракт. Чоловіки та високоагресивні особи вважають так частіше, ніж інші групи опитаних (крім того, останні не згодні, що за теракт слід карати стратою).
Оцінка студентами потенційної можливості стати учасником підготовки або скоєння теракту виявила несподівані результати. Із загальної кількості опитаних лише половина чітко визначилася з тим, що ніколи і ні за яких обставин не братиме участі в терористичній діяльності. Близько третини не змогли точно спрогнозувати свою поведінку щодо такої можливості. 17 % від загальної кількості респондентів гіпотетично припускають свою участь у підготовці теракту і 10 % - у здійсненні теракту.
Частота відповідей на ці запитання корелює із статтю та рівнем агресивності.
Таблиця 6
Відповіді на запитання "Як ви вважаєте, чого заслуговують люди, які беруть участь у здійсненні терактів?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
Смертної кари 25 24 26 25 30 0
Довічного ув'язнення 35 29 38 25 34 44
Тривалого тюремного ув'язнення 10 5 12 0 10 11
Це залежить від того, хто і проти кого здійснює теракт (може бути покарання або нагорода) 30 43 24 50 26 44
Існування двох останніх груп, на наш погляд, можна пояснити двома факторами. По-перше, це вікові особливості респондентів: схильність певної частини юнаків до екстремізму, а також недостатньо розвинуті навички саморозуміння і рефлексії. З іншого боку, не можна відкидати і впливу об'єктивних соціальних чинників - наявність соціально-економічних проблем, почуття фрустрації та несправедливості серед певної частини населення.
Таблиця 7
Відповідей на запитання "Як ви вважаєте, чи змогли б ви, за певних умов, брати участь а) у підготовці теракту; б) у здійсненні теракту?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
а) … у підготовці теракту
Так, але лише у крайньому випадку 17 33 10 0 18 22
Ні, ніколи і ні за яких обставин 46 24 57 50 48 33
Не можу сказати точно 37 43 33 50 34 44
б) … у здійсненні теракту
Так, але лише у крайньому випадку 10 24 2 0 8 22
Ні, ніколи і ні за яких обставинах 54 29 67 75 56 33
Не можу сказати точно 35 48 29 25 34 44
Нами окремо аналізувались результати опитування тих респондентів, які дали позитивні відповіді на останні запитання (про можливість взяти участь у підготовці/здійсненні теракту). Серед респондентів, які заявили про потенційну готовність взяти участь в організації теракту, виявилось 7 юнаків та 4 дівчини (всього 11 осіб). Переважна більшість з них (9 осіб) мала середній рівень агресивності, а 2 особи - рівень вище середнього. При тому, що більшість цих респондентів вважає, що тероризм являє собою серйозну проблему для світу (55 %) або окремих його регіонів (27 %), відповіді на інші запитання мають свою специфіку. Так, більшість таких респондентів (64 %) вважає виправданими вересневі теракти 2001 року в США; 45 % оцінюють тероризм як ефективний спосіб боротьби слабкого з сильним; 55 % вважає, що за теракт можливі як покарання, так і нагорода.
Слід при цьому відзначити, що з 11 осіб цієї групи лише 6 заявили, що вони за певних умов узяли б участь у здійсненні теракту. Ця група "екстремістів" складалась з 5 юнаків та 1 дівчини, які мали як середні рівні агресивності (4 особи), так і вище середнього (2 особи). Майже всі (5 осіб) виправдовують терористичні дії, хоча при цьому і визнають, що тероризм є серйозною проблемою сучасності.
Одержані результати дозволяють вести мову про те, що оцінка власної готовності брати участь у терористичній діяльності залежить не стільки від індивідуально-психологічних особливостей людини, зокрема рівня агресивності, скільки від її світогляду.
Висновки
Невеликий обсяг загальної вибірки не дає можливості виявити закономірності. Поряд з тим, одержані результати дали змогу окреслити низку тенденцій та зробити певні висновки.
Більшість опитаних студентів усвідомлює небезпеку тероризму для світу в цілому. Їх уявлення про сутність та форми тероризму складаються, головним чином, під впливом повідомлень засобів масової інформації. Найчастіше з терористичним актом асоціюються такі події, як захоплення заручників та вибух у багатолюдному місці.
Поряд із негативним загальним ставленням до тероризму, широкого поширення дістала диференційована оцінка тероризму, згідно з яким оцінка конкретного теракту та санкції за його здійснення залежать від того, хто і проти кого його здійснює. Яскравим прикладом цього є фактично позитивне ставлення частини студентів до вересневих терактів 2001 року, скоєних у США.
Когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти атитюдів щодо тероризму пов'язані з такими факторами, як стать та рівень агресивності особистості. У цілому, представники чоловічої статі та високоагресивні індивіди менш критично ставляться до тероризму, ніж представники жіночої статі та індивіди з низькими та середніми рівнями агресивності. Поряд з тим слід зазначити, що ставлення особистості до тероризму залежить і від її ціннісних орієнтацій, світогляду.
Певна частина нинішніх студентів гіпотетично допускає думку про власну участь у терористичній діяльності в пасивній або навіть активній формі. Є також студенти, які не можуть точно визначитися з можливістю своєї участі у терористичній діяльності. Існування цих двох груп переконливосвідчить про необхідність проведення психопрофілактичної роботи серед сучасної молоді.
Перспективними напрямками подальших комплексних досліджень, на наш погляд, можуть бути: встановлення специфіки ставлення до тероризму студентів вузів різного профілю, виявлення зв'язку таких атитюдів з ціннісними (зокрема - політичними та релігійними) орієнтаціями особистості. Сподіваємось, що наукова розробка цих питань хоча б частково послужить справі профілактики тероризму.
Література:
1. Айвазова С. Г. Левый радикализм в идейно-политической жизни Франции: 1958 - 1981. - М.: Наука, 1986. - 150 с.
2. Головаха Є. Ставлення до влади і політичний вибір молоді України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 1. - С. 117 - 127.
3. Кожушко Е. П. Современный терроризм: анализ основных направлений. - Минск: Харвест, 2000. - 448 с.
4. Ольшанский Д. В. Психология терроризма. - СПб.: Питер, 2002. - 288 с.
5. Социология молодежи: Учебник / Отв. ред. проф. В. Т. Лисовский. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. - 460 с.
6. Суворов А. И. Политический терроризм в России ХІХ - начала ХХ веков. Истоки, структура, особенности // СОЦИС. - 2002. - № 7. - С. 54 - 61.
7. Тарасов А. Черная кошка на красном фоне // Октябрь. - 1998. - № 10. - С. 154 - 159.
8. Шафета П. Убивство міністра Перацького // Дзвін. - 1990. - № 1. - С. 69 - 82.
9. Яцько А. Онтологія насильства: терор і тероризм як елементи політичної боротьби // Визвольний шлях. - 1998. - № 9 (С. 1070 - 1079) - 10 (С. 1170 - 1179).
10. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...