WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ставлення студентської молоді до тероризму - Реферат

Ставлення студентської молоді до тероризму - Реферат

математико-статистичного аналізу з залученням комп'ютерної програми "ОСА". Поряд із загальними результатами вираховувались результати чоловічої (Ч) та жіночої (Ж) підгруп, а також студентів, які мають рівні агресивності нижче середнього групового значення (АНС), середній (АС) та вище середнього (АВС)1. Результати дослідження наведені в комплексних таблицях 1 - 7. Крім того, окремо вираховувались результати тих респондентів, які дали позитивну відповідь щодо потенційної можливості взяти участь в організації або здійсненні теракту.
Таблиця 1
Відповіді на запитання
"Наскільки серйозною проблемою для сучасного світу є тероризм?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
Це серйозна проблема, яка загрожує абсолютно всім країнам 60 48 67 75 64 33
Це серйозна проблема лише для деяких країн та регіонів 24 29 21 0 22 44
Це звичайна проблема кримінальної злочинності 6 5 7 0 8 0
Це проблема, яку дуже перебільшують та роздувають 10 20 5 25 6 22
Аналіз відповідей на запитання щодо оцінки серйозності проблеми тероризму виявив, що більшість опитаних студентів усвідомлює всю небезпеку цього явища. Майже дві третини опитаних вважають тероризм глобальною проблемою сучасності. При цьому, майже всі респонденти більш-менш розуміють специфіку цього виду насильства, не зводячи його до звичайного кримінального злочину. Але відповіді на цей пункт залежать від таких факторів, як стать та рівень агресивності. Можна побачити, що оцінка небезпеки тероризму серед юнаків та високоагресивних осіб є дещо м'якшою, ніж серед інших груп.
Таблиця 2
Відповіді на запитання "Як ви вважаєте, які дії з нижченаведених можна оцінити як тероризм?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
Навмисне вбивство політичного лідера у своїй країні 29 43 21 25 32 11
Навмисне вбивство політичного лідера ворожої країни 25 29 24 25 30 0
Навмисне вбивство представника влади, чиновника, у своїй країні 8 24 0 25 4 22
Навмисне вбивство представника ворожої (окупаційної) влади 16 14 17 0 18 11
Навмисне вбивство військовослужбовця ворожої (окупаційної) влади 13 14 12 25 12 11
Захоплення заручників (у своїй країні) та висування певних вимог 84 95 79 100 82 89
Захоплення заручників (у ворожій країні) та висування певних вимог 79 71 83 100 84 44
Вибух у бататолюдному місці у своїй країні 84 95 79 100 80 100
Вибух у бататолюдному місці у ворожій країні 78 76 79 75 80 67
Відповіді на запитання щодо оцінки певних дій як терактів виявили певні цікаві тенденції. Переважна частина опитаних студентів асоціює здійснення теракту із захопленням заручників або вибухом. Причиною цього, можливо, є те, що саме ці види злочинів одержали широке поширення в сучасному світі і, відповідно, висвітлюються в засобах масової інформації. Дуже невелика частка респондентів оцінює вбивство представника влади як прояв тероризму, що, можливо, пов'язане із наявністю в суспільстві певної антипатії до влади. У цілому можна помітити, що як прояви тероризму оцінюються насамперед дії, жертвами яких стають звичайні громадяни, а не представники влади. Слід також відзначити, що відповіді студентів на цей пункт анкети корелюють зі статтю та рівнем агресивності. Цікаво, що жінки менше вважають за прояв тероризму вбивство представників влади різного рівня, ніж чоловіки. Така ж тенденція простежується і щодо захоплення заручників та вибухів у своїй країні (цікаво, що по відношенню до аналогічних дій у ворожій країні жінки налаштовані критичніше, ніж чоловіки). Високоагресивні респонденти рідше оцінюють як теракти майже всі запропоновані приклади насильницьких дій (винятком є оцінка вбивства представника влади у своїй країні).
Більшість опитаних дала негативну оцінку відомим терактам у Нью-Йорку 2001 року. Дуже незначна частина респондентів заявила про своє індиферентне ставлення до цих подій (винятком були 22 % високоагресивних студентів). Поряд з тим, приблизно кожен третій респондент вважає, що Америка заслужила такий теракт. Чоловіки так вважають удвічі частіше, ніж жінки. Закономірним є також те, що зі зростанням рівня агресивності зростає і міра підтримки такого варіанту відповіді.
На наш погляд, можна зробити висновок, що ставлення опитаних студентів до вибухів нью-йоркських хмарочосів залежить від їх політичних установок (а конкретно - від антиамериканських установок).
Таблиця 3
Відповіді на запитання
"Яке ваше ставлення до терактів у США 11 вересня 2001 року?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
Негативне, це жахливий і кривавий злочин 63 52 69 75 66 44
Мені, в цілому, це байдуже
(це проблема США) 8 5 10 0 6 22
США, на мій погляд, заслужили це 29 43 21 25 28 33
Як можна побачити, загальне емоційне ставлення до тероризму є негативним. Поряд з тим, дуже поширеним є диференціальний підхід до оцінки тероризму, згідно з яким позитивна або негативна оцінка конкретного теракту залежить від того, хто виступає в ролі жертви. Серед студентів-чоловіків такий підхід зустрічається частіше, ніж серед жінок. Частота такого підходу корелює також з рівнем агресивності. Цікаво, що майже кожен четвертий опитаний юнак вважає тероризм єдино можливим та ефективним інструментом боротьби слабкого з сильним (тобто фактично виправдовує його). Таким чином, фактор статі досить сильно пов'язаний із загальним ставленням до явища тероризму, і цей зв'язок більший навіть у порівнянні з фактором агресивності.
Таблиця 4
Відповіді на запитання
"Як ви в цілому ставитесь до явища тероризму?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
Це один з жорстоких та огидних злочинів проти людей 70 43 83 50 76 44
Це єдино можливий та ефективний засіб боротьби слабкого із сильним 8 24 0 0 8 11
Це ні добре, ні погано, все залежить від того, хто і проти кого здійснює теракт 21 49 17 50 16 33
Заслуговують на увагу результати відповідей на запитання щодо мотивів, якими можна виправдати здійснення теракту. Лише чверть від загальної кількості респондентів вважає, що жодними мотивами не можна його виправдати. Найчастіше як мотив виправдання називалась боротьба з іноземними окупантами (вірогідно, що студенти історичного факультету мали на увазі, насамперед, партизанський рух у роки Вітчизняної війни). Часто також згадувались такі мотиви, як боротьба за права і свободи, встановлення нового,справедливого суспільного ладу. Найрідше обирався мотив боротьби із ворогами своєї релігії, що є закономірним, адже більша частина українських студентів має низький рівень релігійності.
Як і в усіх попередніх випадках, характер відповідей респондентів був пов'язаний з їх статтю та рівнем агресивності. Так, юнаки частіше, ніж дівчата вважали, що теракт можна виправдати різними мотивами. Це ж стосується і респондентів з високим рівнем агресивності.
Таблиця 5
Відповіді на запитання
"Як ви вважаєте, які мотиви можуть виправдати людину,
яка здійснює терористичний акт?"
Варіанти відповідей Групи піддослідних (%)
Загал Ч Ж АНС АС АВС
Боротьба за свободу свого народу проти іноземних окупантів 60 76 52 100 56 67
Боротьба із противниками своєї релігії 5 10 2 25 0 22
Боротьба за встановлення нового, справедливішого порядку 33 29 36 25 34 33
Помста за товаришів або родичів 19 33 12 0 18 33
Злидні 13 14 12 0 10 33
Брак прав і свобод 38 43 36 50 34 56
Наявність нервово-психічного

 
 

Цікаве

Загрузка...