WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Становлення соціальної держави в сучасній Росії - Реферат

Становлення соціальної держави в сучасній Росії - Реферат

Росії і сьогодні. Російський народ і в ХХІ столітті зберіг віру в консолідуючу суспільство функцію держави, у її патерналістську роль. В сучасній Росії й досі не сформовано правової держави. Відносини людей з чиновниками вибудовуються на морально-етичних принципах, а не на раціоналістичній основі. Право, верховенство закону, поділ влади - першопочаток модернізації російського суспільства.
Перехідний період розвитку суспільства, курс на демократію і ринкову економіку вимагає від держави негайного вироблення національної моделі соціальної держави. Адже російська модель реформування близька до латиноамериканської моделі модернізації. Її функціонально-сировинна спрямованість несумісна із сильною соціальною політикою, оскільки не створює для цього необхідних матеріальних можливостей.
Як свідчить історичний досвід, для Росії більш прийнятною є модель соціальної ринкової держави, що грунтується на розвитку наукомістких галузей вітчизняної промисловості, на передових технологіях, освіті й науці. Для цієї моделі модернізації характерний пріоритетний розвиток соціальної сфери, поєднання патерналістських та індивідуалістських тенденцій у соціальній роботі. У "Стратегії розвитку Російської Федерації до 2010 р." відзначається: "Держава не співвідносить свої зобов'язання з наявними можливостями, що зрештою призводить до невиправданих соціальних очікувань, а з іншого боку - до невиправданого навантаження на бюджет, на фінансову систему в цілому" [10]. Дефіцит державного бюджету, брак засобів забезпечення соціальнихпрограм спонукує органи державної влади до пошуку раціональнішої моделі соціальної допомоги.
Розробка національної моделі соціальної держави пов'язана з економічною ліберальною програмою Г. Грефа, що передбачає субсидарну політику тільки щодо найбідніших і не стосується блоку соціальних програм. Соціальні аспекти політики повинні живитися з двох джерел - субсидарності й самовідповідальності. Субсидарна держава - це держава, ресурси якої дозволяють їй брати максимальну участь у соціальній допомозі населенню й у захисті його від соціальних ризиків. Але в Росії "не побудовано громадянського суспільства, немає відповідального й готового замістити державу в соціальних проектах бізнесу, немає умов для самовідповідальності громадян і навіть для нормальної оплати професійної праці" [11].
В науковій літературі роль соціальної держави вбачається у створенні умов для розвитку громадянського суспільства. На думку В. Роїка, "до числа базових функцій соціальної держави належить формування громадянського суспільства, тобто створення в суспільстві й господарстві великої кількості суб'єктів як державних, так і недержавних (громадських)" [12]. Однак для того, щоби держава могла виконувати свої базові функції з створення і зміцнення громадянького суспільства, у неї самої не повинно бути власних корпоративних інтересів - тільки інтереси суспільства й громадян. Для початку необхідно, щоби право стало спільним масштабом і мірою волі для кожного громадянина, в тому числі (і в першу чергу) для державних службовців. Щоб контроль за владою з боку суспільства мав постійний і тотальний характер.
Отже, в ході аналізу проблем становлення соціальної держави в сучасній Росії виявляється, що в ній не існує економічної, соціальної і правової основи для виконання державою її соціальних функцій. Якими ж можуть бути шляхи вирішення цих питань?
Встановлення основ правової держави має бути пріоритетним у діяльності держави. Рівність усіх перед законом, незалежність правосуддя, контроль за реалізацією законів дозволить оздоровити відносини між суспільством і державою, сприятиме утвердженню принципів взаємної відповідальності держави і суспільства, єдності та цілісності суспільства.
Необхідно прискорити перехід від нецивілізованого капіталізму до сучасної ринкової економіки. Для цього потрібно: прийняти антикорупційні закони проти злодійства і хабарництва чиновників з вищих ешелонів влади, створити сприятливий податковий та інвестиційний клімат для підприємництва і "нарощування" середнього класу.
Нарешті, формування національної ідеології (національної самосвідомості), атмосфери толерантності, соціального партнерства між роботодавцями, працівниками і державою сприятиме оздоровленню відносин між людьми, між суспільством і державою в цілому.
Росія посідає 62 місце в списку з 174 країн за індексом розвитку людського капіталу. Критеріями розвитку є рівень доходів, рівень грамотності, рівень тривалості життя, рівень доступності охорони здоров'я, освіти тощо. Ці критерії засвідчують, що соціальну політику необхідно вибудовувати не як захист убогих, а як найважливіший напрямок інвестування капіталу - в розвиток творчого потенціалу людини.
Література:
1. Див. докладніше: Коростикова Т. Новые бедные // Аргументы и факты, 1997, №11.
2. Див.: Понемногу о многом // Alma mater ("Вестник высшей школы"). 2003. № 2. - С. 16.
3. Социальная политика: парадигмы и приоритеты: Монография / Под общ. ред. В. И. Жукова. - М., 2000. - С. 257.
4. Див.: Понемногу о многом // Alma mater ("Вестник высшей школы"). 2003. № 2. - С. 16.
5. Цит. за книгою Шамхалова Ф. "Государство и экономика: власть и бизнес". - М., 1999. - С. 5.
6. Див.: Понемногу о многом // Alma mater ("Вестник высшей школы"). 2003. № 2. - С. 16.
7. Социальная политика: парадигмы и приоритеты: Монография / Под общ. ред. В. И. Жукова. - М., 2000. - С. 169.
8. Паршев А. Всемирный рынок и калашный ряд, или Почему Россия не Америка? // Российская Федерация сегодня. 2000. № 8.- С. 54.
9. Яковлев А. М. Российская государственность (историко-социологический аспект) // Общественные науки и современность. 2002. № 5. - С. 79.
10. Стратегия развития Российской Федерации до 2001 г. // Человек и труд. 2000. №7. - С. 35.
11. Федорова В. Г. Государство и гражданское общество как подлинная цель российских реформ // Философские науки. 2002. № 4. - С. 53.
12. Роик В. Социальное государство и гражданское общество // Человек и труд. 2002. № 2. - С. 9.
13. Гордилова О. Становлення соціальної держави в сучасній Росії // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.133-139
14. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...