WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні фактори економічної поведінки - Реферат

Соціально-психологічні фактори економічної поведінки - Реферат

підвищення свого життєвого рівня, збільшення витрат, навіть у тому випадку, коли сама можливість користуватися благами може зменшуватися (не я, так діти).
5. Прагнення до незалежності. Фінансова незалежність забезпечує більше особистих свобод.
6. Підприємливість як забезпечення свободи спекулятивних і комерційних операцій, як бажання забезпечити ресурси для здійснення подальших капіталовкладень, не вдаючись при цьому до боргів чи допомоги ринку капіталів.
7. Бажання залишити спадщину.
8. Скнарість. Нічим не обґрунтоване упередження проти акту витрати.
· Мотиви праці.
Найстійкіший мотив - бажання одержати матеріальну винагороду. Крім цього - самоактуалізація. Отримана платня може витрачатися на різні цілі, залежно від того, якою є сама людина. Споживання - виключно психологізований акт економічної поведінки.
·Мотиви споживання:
прагнення до розмаїтості;
прагнення привернути до себе увагу і жадоба визнання.
2. Афективний компонент. Емоції - психофізіологічний процес, цілісна реакція організму, що відбиває ставлення суб'єкта до об'єкта (чи іншого суб'єкта) в ситуації невизначеності.
Емоції відіграють помітну роль на всіх етапах мотиваційного процесу:
· при оцінці значимості зовнішнього подразника;
· при сигналізації про виникнення потреби;
· при оцінці її значимості;
· при прогнозуванні можливості її задоволення;
· при виборі мети.
Емоції є механізмом, що допомагає приймати рішення як підприємцеві, так і споживачеві. Позитивні емоції стимулюють споживчу активність. Завдяки їм активізуються енергетично резервні можливості в ситуації невизначеності. На економічну поведінку впливає особистий емоційний профіль, а саме зміст, характер емоцій і почуттів, що переважають, тих вищих емоцій, що для конкретної людини є особливо бажаними [2].
Економічну поведінку забарвлюють такі переживання:
· акизитивні емоції (придбання, колекціонування);
· праксичні (задоволення результатом і процесом праці);
· гностичні (позв'язані з пізнанням);
· глоричні (бажання самоствердження, визнання);
· пугнічні (азарт, ризик, подолання небезпеки);
· альтруїстичні (бажання приносити іншим радість);
· естетичні (почуття прекрасного, насолода красою);
· гедоністичні (потреба в тілесному і духовному комфорті);
· комунікативні (бажання спілкуватися, ділитися переживаннями і знаходити відгук);
· романтичні (прагнення до невідомого і таємничого).
Для визначення групового емоційного профілю студентської молоді та його гендерних особливостей було проведено тестування [2] студентів Національного університету фізичного виховання і спорту України. Емоційний профіль складено з урахуванням перших трьох пріоритетних переживань (таблиця 2).
Результати анкетування вказують на необхідність враховувати гендерний аспект емоцій у поведінці підприємців і споживачів. Знання емоційних переваг лежить в основі керування економічною поведінкою.
Таблиця 2
Емоційний профіль студентів
Стать Юнаки Дівчата
Емоції %
Праксичні 11 15
Гностичні - 4
Глоричні - 16
Пугнічні 11 7
Альтруїстичні 24 24
Естетичні 18 2
Гедоністичні 18 10
Комунікативні 18 18
Акизитні - 4
3. Когнітивні компоненти економічної поведінки. Розглядаються питання: ухвалення економічного рішення, раціональна і нераціональна поведінка; ризик при ухваленні рішення; вибір з кількох можливих рішень; вплив на ухвалення рішення. Найактуальніша проблема ухвалення економічного рішення.
Рішення практично завжди приймається без чіткої інформації про можливий результат. Тому невизначеність залишається постійною складовою і особливістю ухвалення рішення. Економічне рішення практично завжди пов'язане з вибором.
У багатьох економічних ситуаціях мають перевагу люди, спроможні логічно мислити, спостережливі, а не загальмовані, схильні до імпульсних рішень. Інтуїтивний підхід спрацьовує в ситуації дефіциту часу або інформації.
4. Вольові компоненти економічної поведінки: економічні норми, економічний інтерес, економічний вчинок, діяльність [2].
Економічні норми, як правило, закріплюються юридично. Донедавна вони не виділялися в окремий вид норм (стандартів поведінки, що регламентують відносини людей, "правил гри").
Економічний інтерес розвивається на основі мотиву [6].
Якщо розглядати власність як певну форму влади економічних благ над людиною, то економічний інтерес - це форма дії влади власності на волю суб'єкта господарювання і джерело господарської активності. Ще А. Сміт підкреслював різницю трудової активності людини на своєму і на нічиєму полі.
Висновки
1. Теоретичний аналіз дозволяє виокремити фактори, що впливають на формування економічної поведінки. До них можна віднести суспільну свідомість, групову свідомість, індивідуально-психологічні та ситуаційні фактори.
2. Різниця в економічній поведінці західної людини і нашого співвітчизника вимагає вивчення економічної поведінки з урахуванням культури, менталітету, соціального спадку.
3. Трансформація економіки в ринкову порушує перед економічною психологією низку актуальних питань, пов'язаних з економічною поведінкою, економічною соціалізацією й адаптацією різних шарів населення.
Література:
1. Андреева И. В. Экономическая психология. - СПб.: Питер, 2000.
2. Дейнека О. С. Экономическая психология: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2000.
3. Донченко Е. А., Сохань Л. В., Тихонович В. А. Формирование разумных потребностей личности. - К.: Политиздат, 1984.
4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2001.
5. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. - СПб.: Питер, 2002.
6. Ложкін Г., Спасенников В., Комаровська В. Особливості та структура економічної свідомості суб'єктів соціального простору // Соціальна психологія. - №1. - 2004. - С. 8 - 16.
7. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие под ред. Райгородского Д. Я. - Самара: Издательский дом "Бахрах", 1998.
8. Фернхем А., Хейвен Б. Личность и социальное поведение. - СПб.: Питер, 2001.
9. Филлипов А. В., Ковалев С. В. Психология и экономика // Психологический журнал. - 1989. - №1. - С. 26.
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 2002.
11. Циба В. М. Соціологія особистості: системний підхід. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2000.
12. Шорохова Е. В., Бибиева М. И. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. - М.: Наука, 1976.
13. Петровська Т. Соціально-психологічні фактори економічної поведінки // Соціальна психологія. - 2004. - № 4 (6). - C.23-35
14. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...