WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні особливості керівництва театральним колективом - Реферат

Соціально-психологічні особливості керівництва театральним колективом - Реферат

значущості певних чинників, поєднаний з урахуванням реалізації потенціалів колективу театру, дає змогу розробити необхідний методичний інструментарій для вивчення, діагностування соціально-психологічного клімату сфери культури.
На всіх рівнях управління відбувається взаємодія людини з людиною, людини з групою (колективом), колективу з окремими особами тощо.
Нами було модифіковано та застосовано комбіновану анкету для вивчення соціально-психологічного клімату в музичному театрі [2]. Мета цього дослідження - детальніше вивчити соціально-психологічний клімат колективу солістів, первинна оцінка рівня задоволеності стилем керівництва театру.
Результати анкетування були такими:
Задоволеність змістом праці
· Працівники театру більше задоволені змістом праці протягом всього сезону;
· Основніпричини незадоволеності: труднощі міжособистісного спілкування, проблеми міжособистісної взаємодії з керівниками, незадоволення рівнем оплати праці.
Задоволеність взаєминами з колегами
Надзвичайно високий рівень конкуренції, про співробітництво й мови не ведеться. Всі заздрять чужим успіхам і роблять усе, аби стати першими виконавцями головних партій, якомога частіше бути зайнятими в спектаклях.
Конфліктність
В колективі музичного театру, як і в кожнім колективі, є суперечності, які можуть настільки загострюватися, що це переростає в загрозу виникнення конфліктів. На думку респондентів, це пов'язано:
· з низьким рівнем згуртованості колективу (45 %),
· з психологічною несумісністю окремих осіб (25 %),
· з неправильною оцінкою діяльності (10 %),
· з порушенням норм поведінки, трудової дисципліни (8 %),
· з неправильно обраним стилем керівництва (12 %).
Показово, що конфлікти, на думку респондентів, абсолютно не впливають на якість роботи. Це обумовлюється можливістю спілкування з глядачами, престижем артиста, можливістю присвячувати себе творчій роботі.
Сам керівник оцінив свій колектив так:
· трудова і громадська активність - висока,
· рівень творчого ставлення до справи - високий,
· товариська взаємодопомога, ясність, визначеність у взаєминах між членами колективу - частково висока.
Висновки
На основі отриманої інформації можна твердити, що соціально-психологічний клімат колективу потребує корекції, хоча рівень задоволеності змістом праці жодної тривоги не викликає. Однак необхідно звернути увагу на характер міжособистісних взаємин з колегами, на тліючі в колективі конфлікти.
Цільова орієнтація людей передбачає формулювання та обгрунтування керівником цілей і завдань, що відповідають соціальним вимогам і можливостям театру. Важливо, щоб усі члени творчого колективу добре знали ці завдання та прихильно ставилися до них. Це вимагає від керівника театру глибокого обгрунтування його планів.
Важливу роль у створенні сприятливого мікроклімату та запобіганні конфліктам відіграє згуртованість різних ланок керівництва (директора, заступника директора, головного режисера, головного диригента). Вони мають бути однодумцями в творчості.
Діагностування стилю керівництва за методикою Р. Шакурова дало можливість з'ясувати, що в цілому він задовольняє колектив. Однак в оцінках респондентів спостерігаються й розбіжності. Це свідчить, що в колективі є люди, які вважають себе належно не оціненими, обійденими увагою керівників.
Серед позитивних якостей керівників, що отримали максимальний бал, найчастіше відзначалися такі:
· яскраво і переконливо виступає перед колективом (100 %),
· простий у стосунках з людьми (75 %),
· привітний, уміє знайти спільну мову, передусім помічає все добре в людині (66 %).
Дослідження показують, що ставлення директора та його заступника до працівників, задоволеність характером спілкування з ними, стилем керівництва, особистістю керівника є найбільш значущим у створенні сприятливого соціально-психологічного клімату в творчому колективі. Стиль керівництва є найважливішим фактором, що впливає на мікроклімат у ньому. А від цього значною мірою залежить ефективність управлінської діяльності.
Ми вважаємо, що необхідно окремо розглядати стиль театру як явища мистецтва і стиль керівництва театральним колективом. У першому випадку йдеться про художні особливості, які виявляються у виставах і в яких реалізується індивідуальність режисера та виконавців. С. Данченко, зокрема, писав: "Є... таке поняття як "стиль театру", він виробляється, коли театр знаходить підпору у певному колі авторів. Тоді театр відрізняється від інших, тоді всерйоз можна говорити про його художню програму... У такому великому колективі, як театр імені Франка, правомірно і навіть необхідно мати кілька художніх ліній. Це необхідно для того, щоб театр не втрачав перспектив" [1].
Стиль керівництва театром - це система методів, прийомів, засобів, які переважають в управлінській діяльності керівника, а також особливості їх застосування, обумовлені його особистістю [2; 3].
Особливу групу об'єктивних факторів складають вимоги до управлінської діяльності в плані оптимізації загальноуправлінських та цільових функцій керівництва. Ці фактори є зовнішніми стосовно стилю керівництва, тобто обумовлюють його характерні риси.
Суб'єктивними факторами, що впливають на стиль керівництва, є:
· психофізіологічні та особистісні особливості членів колективу, особливості їх темпераментів, характерів, потреб тощо;
· соціально-психологічні особливості колективу: моральний клімат, згуртованість, підготовленість до роботи, дисциплінованість тощо;
· психофізіологічні та особистісні якості керівника колективу. В особі керівника поєднуються всі об'єктивні, зовнішні впливи, що відображають особливості керованого ним колективу. Через них формується стиль керівництва - так само неповторний, як неповторна і особистість керівника;
· компетентність керівника - це та якість його особистості, що допомагає свідомо виробляти найраціональніший стиль керівництва на основі досвіду, наукового та загального культурного кругозору;
· обізнаність керівника з особливостями колективу, яким він керує, допомогає йому обрати стиль, що відповідає конкретним умовам, в яких працюють колектив і

 
 

Цікаве

Загрузка...