WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців - Реферат

Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців - Реферат

моделюванні таких експектацій залежить від рефлексивних здатностей індивіда, здатності до антиципації поведінки і ставлення до себе "значущих інших".
Узагальнюючи розгляд соціально-психологічних механізмів політичної свідомості виборців, відзначимо, що усі три розглянуті моделі по-різному розуміють особливості політичної активності електорату. Тоді як соціально-психологічна теорія, приміром, провідними регуляторами політичної активності вбачає механізми так званого "емоційного" характеру, раціонально-поведінкова теорія концентрується, насамперед, на когнітивних регуляторах політичної активності. Відтак в основу цих моделей загалом кладуться й різні механізми участі громадян у політиці. Розбіжним часто виявляється також розуміння одного й того самого механізму у різних теоріях: так, механізм ідентифікації може розглядатися з позицій приєднання до референтної групи (соціологічна теорія) або ототожнення зі значущим політиком чи партією (соціально-психологічна теорія).
Водночас видається можливим визначити й "універсальні" регулятори політичної свідомості виборців: такими, як нам здається, є, у першу чергу, механізми ідентифікації (передусім політичної), приєднання до більшості, конформності, соціальної категоризації тощо. В контексті вітчизняних політичних реалій важливими соціально-психологічними механізмами, здатними підвищити електоральну активність громадян, є механізми, спрямовані на відтворення виборцями суб'єктивного образу "ідеального майбутнього". Серед них потрібно відзначити політичний оптимізм, віру, почуття громадянського обов'язку тощо.
За умов домінуючого, за висловом Г. Дилигенського, "стихійно-раціонального" типу політичноїсвідомості вітчизняного електорату, дещо меншу роль можуть відігравати механізми раціональної оцінки громадянами політичної ситуації та її подальшого перебігу. У такому розумінні сам раціональний вибір, на нашу думку, є, скоріше, раціонально-інтуїтивним, тоді як у країнах західних демократій прагматичне (раціонально-поведінкове) голосування є основою політичної активності громадян.
Такий аналіз проблеми концентрує подальшу увагу насамперед на визначенні тих механізмів, що "працюють" в сучасному українському політичному просторі. Ці дослідження мають не тільки істотну теоретично (суто наукову) цінність, але й важливе практичне значення. Урахування соціально-психологічних механізмів політичної свідомості виборців надасть, у першу чергу, можливість підвищити виборчу активність громадян, усвідомити основні потреби і прагнення українського виборця.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А, Гордиенко Е. В. Представления личности об отношении к ней значимых других // Психологический журнал, 2001, том 22, №5. - с. 38 - 47.
2. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. - М.: Академия исследований культуры, 2001. - 416 с.
3. Андреева Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студ. психол. и пед. спец. вузов. - 2.изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288 с.
4. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская, Л. А. Современная социальная психология на Западе (теоретические направления). - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978, 271 с.
5. Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. - М.: Мысль, 1985. - 384 с.
6. Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи: Автореферат дис. докт. соц. наук. - K., 2001.
7. Голосов Г. В. Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и результаты региональных выборов // Полис, 1997, №4, с. 44-56.
8. Гулевич О. А., Онучин А. Н. Изучение эффектов межгруппового восприятия // Вопросы психологии, 2002, № 3.- с. 132 - 145.
9. Захарова Ю. Б. О моделях психологической защиты на уровне межгруппового взаимодействия // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 14. - Психология, 1991, № 3. - с. 11 - 17.
10. Казміренко В. П. Провідні поняття і питання теоретичного обґрунтування психологічної феноменології вибору // Усна доповідь на річному звіті Інституту соціальної та політичної психології АПН України, 2002 р.
11. Лабковская Е. Б. Психологические детерминанты поведения избирателей в ситуации политических выборов: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05. - СПб., 1996. - 21 с.
12. Леонтьев Д. А. Психология смысла: Природа, структура и динамика смысловой реальности. - М.: Смысл, 1999. - 486 с. - (Фундаментальная психология).
13. Мелешкина Е. Ю. Региональная идентичность как составляющая проблематики российского политического пространства // Социологические исследования, 1998. - № 4, с. 94-98.
14. Перспективы социальной психологии / Пер. с англ. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 688 с. (Серия "Мир психологии").
15. Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика. // Полис - Политические исследования, 1994, № 3, с.13-26.
16. Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. (Пер. с англ.) - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 144 c.
17. Штроо В. А. Исследование групповых защитных механизмов // Психологический журнал, 2001, том 22, № 5. - с. 5 - 15.
18. Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. С. 89-105.
19. Berelson, B., Lazarsfeld, P., and McPhee, W. Voting. Chicago, 1954. - 395 p.
20. Campbell, A., Converse, P.F., Miller, W.F., and Stokes, D.E. The American Voter. - New York, 1960. - 360 p.
21. Campbell, A., Gurin, G., and Miller, W.E. The Voter Decides. Evanston, 1957. - 390 p.
22. Downs, A. An Economic Theory of Democracy. N.Y., 1957, p. 57.
23. Fiorina, M. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven: Yale University Press, 1981.
24. Green, D.P., and Shachar, R. Habit Formation and Political Behaviour: evidence of Consuetude in Voter Turnout. In: British Journal of Political Studies, 2000, Volume 30, pp. 561 - 573.
25. Lazarsfeld, P. F, Berelson, B., and Gaudet, H. The People's Choice. New York: Columbia University Press, 1948.
26. Lipset, S.M., and Rokkan, S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. In: S.M. Lipset and S. Rokkan (Eds.) Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press, 1967.
27. Merriam, Ch. New aspects of politics. Chicago, 1970.
28. Rosenberg, S.W., Bohan L., McCafferty, P., and Harris, K. The Image and the Vote: The Effect Of Candidate Representation on the Voter Preference. In: American Journal of Political Science, Vol. 30, 1986, р. 108 - 127.
29. Turner, J. C. Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory. Oxford: Basil-Blackwell, N.Y., 1987.
30. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...