WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні детермінанти інноваційної культури в гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

Соціально-психологічні детермінанти інноваційної культури в гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат


студентів гуманітарного вузу, що визначають рівень
їх інноваційної культури, ( ±S ), бали
Найменування якостей Оцінка за 10-бальною шкалою стосовно:
важливості наявності
Інноваційне мислення, готовність до використання інновацій 8,50 ± 0,47 6,75 ± 0,72
Підвищений інтерес до нового, невідомого 9,38 ± 0,35 8,12 ± 0,48
Наполегливість у досягненні власних цілей 9,12 ± 0,33 8,25 ± 0,46
Високий інтелект, аналітичний склад розуму 9,88 ± 0,12 7,00 ± 0,61
Критичність та об'єктивність у самооцінках 8,38 ± 0,50 7,62 ± 0,47
Відчуття дефіциту знань, навичок та інших якостей 7,25 ± 0,39 7,12 ± 0,41
Постійний інтерес до розширення професійного та культурного світогляду 8,25 ± 0,61 7,62 ± 0,61
Наявність мотивів творчої самореалізації 8,38 ± 0,61 6,00 ± 0,87
Самостійність, незалежність, оригінальність суджень 9,25 ± 0,29 7,38 ± 0,81
Терплячість, витримка 8,88 ± 0,21 8,00 ± 0,56
Спроможність передбачати й прогнозувати 8,88 ± 0,33 7,75 ± 0,42
Уміння відрізняти головне від другорядного 8,75 ± 0,55 7,50 ± 0,47
Терпимість та увага до думки інших 8,62 ± 0,43 7,12 ± 0,62
Уміння виходити за межі непродуктивних стереотипів 8,25 ± 0,39 7,00 ± 0,47
Спрямованість у майбутнє, потреба у змінах 6,88 ± 0,48 6,38 ± 0,66
Високий ступінь зацікавленості навчанням 7,75 ± 0,81 6,62 ± 0,68
Спроможність генерувати та використовувати нові ідеї 8,50 ± 0,35 6,88 ± 0,51
Рівень корпоративної культури 8,38 ± 0,53 7,25 ± 0,52
Потреба отримувати задоволення від навчання 8,25 ± 0,52 7,50 ± 0,35
Рівень духовної культури 8,25 ± 0,49 7,38 ± 0,47
Уміння зацікавити колег та студентів новими ідеями і технологіями отримання знань 8,62 ± 0,53 6,25 ± 0,63
Серед п'яти найвагоміших факторів, що впливають на рівень інноваційної культури студентів гуманітарного вузу, три співпадають за всіма спеціальностями. Це освіта (11,50 - 13,20 %), інтелект (12,30 - 13,80 %) та інформаційна культура (10,90 - 16,70 %). Для студентів спеціальностей "Психологія" та "Менеджмент організацій" додається ще один важливий фактор - креативність (відповідно 14,90 % та 10,50 %). У структурі факторів, що впливають на інноваційну культуру науково-педагогічних працівників гуманітарного вузу, домінують інтелект (15,70 %), захопленість (12,40 %), соціально-психологічний клімат в колективі (10,10 %), освіта (9,00 %), вік викладача (7,90 %). Порівняльна оцінка факторів, що впливають на рівень інноваційної культури студентів соціономічних спеціальностей та науково-педагогічних працівників, свідчить, що такими загальними характеристиками є два провідні фактори: інтелект і освіта.
Таблиця 3
Структура факторів, що впливають на рівень інноваційної культури студентів спеціальностей "Правознавство", "Менеджмент організацій", "Психологія" та науково-педагогічних працівників вузу, %
Найменування факторів Спеціальності Науково-педагогічні працівники
Правознавство Менеджмент організацій Психологія
абс % абс % абс % абс %
Вік 3 3,33 4 3,50 4 4,50 7 7,90
Освіта 11 12,30 15 13,20 10 11,50 8 9,00
Спеціальність - - 2 1,80 1 1,10 - -
Науково-педагогічний стаж - - - - - - 3 3,40
Вчений ступінь - - - - - - 4 4,30
Вчене звання - - - - - - 2 2,20
Інтерес до професії 11 12,30 7 6,10 8 9,20 - -
Стаж праці з майбутньої спеціальності 2 2,20 - - - - - -
Інтелект 12 13,40 14 12,30 12 13,80 14 15,70
Наполегливість 9 10,10 10 8,80 3 3,40 4 4,50
Захопленість 8 8,80 5 4,40 10 11,50 11 12,4
Духовність 1 1,10 5 4,40 1 1,10 1 1,10
Незалежність 2 2,20 4 3,50 1 1,10 1 1,10
Терпимість до думки інших 5 5,50 4 3,50 2 2,20 1 1,10
Креативність 3 3,30 12 10,50 13 14,90 6 6,70
Лідерські якості 8 8,80 5 4,40 8 9,20 5 5,60
Професійна майстерність - - - - - - 6 6,70
Соціально-психологічний клімат в колективі 1 1,10 4 3,50 3 3,40 9 10,10
Інформаційна культура 11 12,30 19 16,70 9 10,90 5 5,60
Корпоративна культура 3 3,30 4 3,50 2 2,20 2 2,10
Разом 90 100,0 114 100,0 87 100,0 98 100,0
Кореляційно-регресійний аналіз дозволив встановити мультифакторні залежності рівня інноваційної культури науково-педагогічних працівників і студентів гуманітарного вузу. Стосовно перших залежність має такий вигляд:
у1=3,00х1-1,57х2+7,00±1,40, (1)
де у1 - рівень інноваційної культури викладачів, бали;
х1 - незалежність, оригінальність суджень, бали;
х2 - вік, роки.
Коефіцієнт множинної кореляції становить R=0,66, коефіцієнт детермінації - Д=43,34 % при високому рівні репрезентативності (р<0,01).
Мультифакторна залежність рівня інноваційної культури студентів має наступний вигляд:
у2=0,60х3+0,10х4 +1,18±1,44, (2)
де у2 - рівень інноваційної культури студентів, бали;
х3 - креативність, спрямованість до реалізації творчого потенціалу, бали;
х4 - рівень інформаційної культури, бали.
Коефіцієнт множинної кореляції становить - R=0,62, коефіцієнт детермінації - Д=37,94 % при високому рівні репрезентативності (р<0,00001).
Для підвищення рівня інноваційної культури науково-педагогічних працівників та студентів гуманітарного вузу необхідно враховувати сукупність наведених та інших факторів, які впливають на її формування. У концептуальному вигляді рівень інноваційної культури можна зобразити так:
Кі= ѓ(Оя, Сі, Пі, Тв, Тс, Мп, Гі, Уб), (3)
де Кі - інноваційна культура;
Оя - особистісні чинники науково-педагогічних працівників та студентів;
Ci - інноваційне медійне середовище сучасного ВНЗ;
Пі - інноваційна поведінка учасників освітнього процесу;
Тв - творчий потенціал викладача;
Тс - творчий потенціал студента;
Мп - методологічні принципи інноваційних технологій;
Гі - готовність викладачів та студентів до сприйняття та використання інновацій;
Уб - усунення психологічних бар'єрів в інноваційної діяльності.
В умовах діяльності сучасного ВНЗ для підвищення рівня інноваційної культури науково-педагогічних працівників і студентів слід створити належну інноваційну інфраструктуру, в якій необхідно мати інноваційній відділ, що є навчально-методичним та консалтинговим центром з питань інноваційної діяльності. Створення такого відділу передбачає забезпечення реалізації функцій: організаційної, навчально-методичної, експертної, консультативної, координаційної, інтеграційної, контролюючої, прогнозуючої, управлінської. Їх системна реалізація слугуватиме підґрунтям для вдосконалення інноваційної діяльності, підвищення рівня педагогічної майстерності, формування знань, умінь, навичок студентів та розвитку інноваційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. Отже, результативність інноваційної діяльності в галузі вищої освіти має розглядатися як функція оптимізації інноваційної культури та поведінки учасників освітнього процесу, зростання творчого потенціалу викладачів

 
 

Цікаве

Загрузка...