WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічні детермінанти інноваційної культури в гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

Соціально-психологічні детермінанти інноваційної культури в гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

(8,12+0,35).
Репрезентативність розбіжності між важливістю та наявністю у науково-педагогічного працівника певної індивідуально-психологічної характеристики встановлена з понад 80 % досліджуваних якостей на високому рівні вірогідності (p<0,001). Відставання оцінок важливості від наявності конкретноїіндивідуально-психологічної якості особистості викладачів за 21 показником була у межах 11,5 - 26,4 %.
Інноваційна культура науково-педагогічних працівників є ознакою високого ступеня їх участі у науково-виховній діяльності. Вона відображає стан впровадження інновацій у навчально-виховний процес та науково-дослідну роботу.
Ступінь інноваційної культури, досягнутої в сучасному вузі, значно впливає на ефективність підготовки майбутніх фахівців, форми та засоби навчально-методичного забезпечення окремої спеціальності і напрямку підготовки за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, визначає міру визнання загальнолюдських цінностей і пріоритетів стосовно інноваційної діяльності.
Важливою в сучасній медійній освіті є проблема формування та розвитку інноваційної культури студентської молоді. Адже інноваційна культура саме цієї категорії людей через двадцять - тридцять років буде визначальною для формування та реалізації моделі інноваційного розвитку держави й суспільства. Поступовий розвиток суспільства за цей період приведе, очевидно, не лише до багаторазової зміни поколінь техніки, змісту, кількості та структури професій, але й до підвищення рівня вимог до інноваційної культури управлінського персоналу (питома вага професій керівників сягатиме понад 40 %) [9, с. 31].
Таблиця 1
Індивідуально-психологічна оцінка якостей особистості
науково-педагогічних працівників гуманітарного вузу, що визначають рівень їх інноваційної культури ( + S ), бали
Найменування якостей Оцінка якостей за 10-бальною шкалою стосовно:
важливості наявності
Загальна професійна компетентність та ерудиція 9,81 + 0,10 7,31 + 0,42
Інноваційне педагогічне мислення 8,75 + 0,35 6,44 + 0,57
Креативність, орієнтація на творчий пошук 9,00 + 0,18 6,88 + 0,45
Спроможність адекватно оцінювати та вносити корективи до інноваційних технологій 8,69 + 0,37 6,50 + 0,54
Наполегливість у досягненні своїх цілей 9,25 + 0,34 8,19 + 0,37
Високий інтелект, аналітичний склад розуму 9,69 + 0,15 7,62 + 0,39
Критичність та об'єктивність у самооцінках 9,56 + 0,20 8,31+ 0,26
Незадоволеність досягнутим, чутливість
до дефіциту знань 8,38 + 0,57 6,94 + 0,62
Рівень духовної культури 9,56 + 0,18 8,12 + 0,44
Мотиви творчої самореалізації 9,50 + 0,18 8,06 + 0,34
Самостійність, незалежність, оригінальність суджень 9,88 + 0,08 8,06 + 0,35
Наполегливість, терпіння, витримка 9,31 + 0,23 7,75 + 0,46
Спроможність передбачати та прогнозувати 9,00 + 0,23 7,69 + 0,32
Уміння відрізняти головне від другорядного 8,27 + 0,67 7,45 + 0,32
Живий інтерес та сприйняття нових знань 9,06 + 0,27 8,00 + 0,31
Інтелігентність, порядність, тактовність 9,44+0,22 8,12+0,35
Високий ступінь зацікавлення власною справою, постійний пошук нових методів та прийомів роботи 9,62 + 0,20 8,25 + 0,32
Спроможність генерувати та використовувати нові ідеї 9,44 + 0,18 7,12 + 0,43
Мотиви підвищення рівня педагогічної майстерності 9,19 + 0,33 7,31 + 0,54
Потреба отримувати задоволення від добре виконаної роботи 8,88 + 0,56 7,81 + 0,66
Рівень корпоративної культури 8,40 + 0,49 6,87 + 0,65
Уміння знаходити підхід до студентів, легко встановлювати контакт і спілкування 9,50 + 0,22 8,69 + 0,30
Враховувати особливості сприйняття та розуміння навчального матеріалу студентами 9,50 + 0,20 8,06 + 0,30
Уміння змістовно та послідовно викладати навчальний матеріал 8,88 + 0,59 7,94 + 0,42
Уміння зацікавити студентів новими ідеями 8,94 + 0,38 6,75 + 0,37
Це означає, що для участі в процесі суспільного виробництва необхідно вміти не стільки виконувати певну роботу, скільки організовувати цей процес на основі високої інноваційної, духовної, корпоративної, професійної та інших видів культури сучасних фахівців.
Виходячи з цього, було проаналізовано індивідуально-психологічні якості особистості студентів гуманітарного вузу, що визначають рівень їх інноваційної культури (таблиця 2).
З'ясовано, що за критерієм важливості найбільшу вагу мають такі якості: високий інтелект, аналітичний склад розуму (9,88+0,12 бала; за фактичною наявністю у студента цієї характеристики вона відстає - 29,1 %, (р<0,001); підвищений інтерес до нового, невідомого (9,38+0,35; відставання - 13,4 %, р<0,05); самостійність, незалежність, оригінальність суджень (9,25+0,29; відставання - 20,2 %, р<0,05); наполегливість у досягненні власних цілей (9,12+0,33; відставання - 9,54 %, р<0,01); терпимість та увага до думок інших (8,88+0,21; відставання - 9,10 %, р<0,05); спроможність передбачати та прогнозувати (8,88+0,33; відставання - 12,7 %, р<0,05).
За критерієм фактичної наявності у студента певної індивідуально-психологічної характеристики найсуттєвішими, з точки зору формування інноваційної культури, були такі якості: наполегливість у досягненні власних цілей (8,25+0,46); підвищений інтерес до нового, невідомого (8,12+0,48); терпимість та увага до думки інших (8,00+0,56); спроможність передбачати й прогнозувати (7,75+0,42); критичність та об'єктивність у самооцінках (7,62+0,47); постійний інтерес до розширення професійного та культурного світогляду (7,62+0,61).
Репрезентативність розбіжності між важливістю та наявністю у студента певної індивідуально-психологічної характеристики встановлена майже у 55 % досліджуваних якостей на рівнях вірогідності р<0,001; р<0,01; р<0,05. Відставання оцінок важливості від наявності у студентів конкретної індивідуально-психологічної якості особистості за 12 показниками була у межах 9,54 - 29,1 %.
На основі аналізу матеріалів експертної оцінки встановлено структуру факторів, що впливають на рівень інноваційної культури студентів спеціальностей "Правознавство", "Менеджмент організацій", "Психологія" та науково-педагогічних працівників гуманітарного вузу (таблиця 3).
Для студентів-юристів найвагомішими, з точки зору формування інноваційної культури, є: інтелект (13,4 %), інтерес до професії (12,30 %), освіта (12,30 %), інформаційна культура (12,30 %) та наполегливість (10,10 %). Серед факторів, що впливають на рівень інноваційної культури студентів-менеджерів, найсуттєвішими є: інформаційна культура (16,70 %), освіта (13,20 %), інтелект (12,30 %), креативність (10,50 %), наполегливість (8,80 %). Істотну роль у формуванні інноваційної культури студентів-психологів мають відігравати креативність (14,90 %), інтелект (13,80 %), освіта (11,50 %), захопленість (11,50 %), інформаційна культура (10,90 %).
Таблиця 2
Індивідуально-психологічна оцінка якостей особистості

 
 

Цікаве

Загрузка...