WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальне проектування і прикладна психологія - Реферат

Соціальне проектування і прикладна психологія - Реферат

одне одного.
Конструювання або вибір технології (технологій) здійснюється у відповідності до технічного завдання, яке визначає основні проектні вимоги до процесу і результату. Відтак технологія (технології) виступає як засіб реалізації соціального проекту.
У технології метод виконує другорядну, підпорядковану роль. Можна сказати, що технологія являє собою сукупність методів, які застосовуються у певній логічній послідовності. Для досягнення результату можна застосовувати різні методи і методичні прийоми. Важливим тут є застосування оптимальних методів з точки зору досягнення кінцевого результату.
Соціальна технологія - це система взаємопов"язаних і взаємообумовлених методів, методик та процедур, спрямованих на внесення змін, перетворення предмету, досягнення конкретного кінцевого результату. Вона містить діагностичні, формуючі та оцінні складові і спрямована на розв"язання певного типу (кола) соціальних проблем.
Основними ознаками соціальної технології, на наш погляд, є:
- соціальна технологія завжди спрямована на зміну поведінки людини, її настроїв, ставлень, мотивів, цінностей;
- орієнтація на вирішення (розв'язання) конкретної проблеми людини або групи людей;
- аналіз та врахування конкретного соціального і природного контексту, в якому перебуває клієнт (об'єкт впливу);
- наявність конкретної мети, деталізованого образу кінцевого результату;
- наявність цілей, що розкривають (деталізують) мету та обумовлюють планування і змістовне наповнення етапів діяльності;
- структурність і системність (взаємозв'язок і взаємообумовленість складових);
-мультидисциплінарний характер (залучення знань, методів, прийомів із різних галузей науки і практики);
- наявність функціонуючого зворотного зв'язку та оцінка ходу й результату діяльності;
- відповідність прийомів і методик, що застосовуються в технології, сутності соціальних явищ і проблем, на розв'язання яких спрямована технологія;
- ваємозв'язок та взаємообумовленість діагностичних, формуючих (коригуючих) і оцінних складових;
- гнучкий характер застосування окремих прийомів і методів для розв'язання проблеми.
Спробуємо проаналізувати співвідношення між методом, методикою і технологією за визначеними критеріями (таблиця 1).
Таблиця 1
Критерії Метод Методика Технологія
Кінцева мета, образ результату Власної немає; відповідність меті дослідження; перелік випадків або умови (обмеження) у застосуванні. Як правило, немає; формулюється у процесуальних термінах.
Є
Результат Або перетворення, зміни об"єкту; або здобуття інформації (знання). Або перетворення,
або знання. Обов"язкове перетворення (корекція) предмету, внесення змін.
Структура Стала, стандартна. Стандартна Гнучка; у залежності від цілей, завдань, етапів та проміжних результатів діяльності.
Складові Або діагностичні, або оцінні, або пертворюючі (коригуючі). Припускає сполучення діагн., оцінних і претв. компонентів. Діагностичні, оцінні і претворюючі складові; являють собою єдиний комплекс.
Належність до наукової сфери Монодисциплінарний характер. Монодисциплінарний характер. Полі-(мульти-)дисциплінарний характер.
Цільове забезпечення Не передбачається
(є тільки умови застосування, вимоги). Не передбачається. Цілі обумовлюють етапи і прийоми (методи, методики) роботи.
Оцінка За процедурою За процедурою За результатом і процедурою.
Зворотний зв"язок Нема. На рівні відповідності умовам процедури. Нема. На рівні відповідності умовам процедури. На рівні кінцевого результату і відповідності процедурам
Як бачимо з таблиці, випливають певні розбіжності між методом, методикою і технологією.
Звернімо увагу на одну особливість технологій. Вона полягає в тому, що до технологічного процесу включаються методи й прийоми з різних наук або сфер професійної діяльності. Для прикладу: до виборчих техногій включаються доволі часто методи соціології, соціальної психології, управління, політології тощо. Тому наступним питанням має бути питання про види і типи соціальних технологій.
Види (типи) соціальних технологій можуть бути визначені за кількома критеріями, а саме:
- за метою, кінцевим результатом, що має бути досягнутий в процесі реалізації соціального проекту (політичні, педагогічні та ін.);
- за сферою застосування в суспільній галузі;
- за методами, що застосовуються і складають переважну більшість технологічних процедур.
Застосування загальної методології соціальних технологій у практичній психології якраз і забезпечує реалізацію синтетичного підходу [3, 7].
Перехід від традиційних методів і методик до гнучких технологій у соціальній сфері визначає, на наш погляд, найближчі перспективи розвитку не тільки суспільних наук, а й суспільної практики. Проектно-технологічна методологія вже довела свої переваги в процесі виборів, у галузі паблік рілейшнз, реклами, соціальної і психологічної допомоги та реабілітації, окремих галузях державного управління та інших сферах.
Література:
1. Большая советская енциклопедия. Т. 25. М. "Советская энциклопедия". 1974.
2. Бушуев С. Д., Морозов В. В. Динамическое лидерство в управлении проектами: Мография. - 2-е изд. - К:, 2000. - 312 с.
3. Киричук В. О., Романова Л. М. Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку. - 2-е вид.- Харків: "Ранок", 2002, - 128 с.
4. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. - К.: Наукова думка.- 1998 - 226 с.
5. Максименко С. Д. Основи генетичної психології - К.; НПЦ Перспектива, 1998.- 220 с.
6. Основи практичної психології: Підручник для студентів ВЗО / В. Панок, Н. Чепелєва, Т. Титаренко та ін. - К.: Либідь, 1999.
7. Панок В. Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи. Монографія. - К.: ЦСЕП, 1999.- 106 с.
8. Философский энциклопедический словарь. М. "Советская энциклопедия". 1983.
9. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Учебное пособие. - М.: Дело, 2001.- 296 с.
10. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...