WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків - Реферат

Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків - Реферат

переважно в позашкільній діяльності - це неформальні лідери. В якості "яскравих" лідерів були відзначено трьох учнів. Можливо, хтось з дітей ще не став лідером, але проявив при виконанні завдань лідерські здібності, зміг управляти діями однокласників. Психолог може допомогти такому підліткові розвинути лідерські якості, запропонувати вчителям використовувати у спільних справах класу соціальні здібності того чи іншого учня, які досі були приховані.
Методика "Визначення соціальної креативності особистості" (Є. Туник) за допомогою самооцінки поведінки в нестандартних ситуаціях життєдіяльності дозволяє визначити рівень соціальної креативності. В бланку відповідей було запропоновано за 9-бальною шкалою провести самооцінку власних особистісних якостей або частоту їх виявлення в заданих ситуаціях життєдіяльності.
У всіх підлітків творчий потенціал різний. Підлітки з високими лідерськими здібностями володіють високим творчим потенціалом. Спільною його характеристикою є яскраво виражена пізнавальна потреба. Серед характерологічних особливостей - ініціативність, наполегливість, несхильність до шаблонів. У підлітка з високими лідерськими здібностями процес розвитку особистості відбувається інтенсивніше, а особистісно-індивідуальні особливості виражені яскравіше і проявляються раніше. Ці особливості одержали назву "психосоціальної чуйності" (загострене почуття справедливості, яке випереджає моральний розвиток, висока емоційна чутливість, почуття особистої відповідальності).
Розглянувши креативність як особистісну характеристику, ми відзначили, що розвиток особистості сприяє розвиткові соціальної креативності. Отже, найбільшим ефектом володіють програми, які основною умовою розвитку креативності вважають розвиток особистості підлітка. У підлітків з високим рівнем креативності сформовані найважливіші характеристики особистості: позитивне ставлення до себе і навколишнього світу, розвинена особистісна рефлексія.
Дані емпіричного дослідження опрацьовувалися за допомогою кореляцій Ч. Спірмена.
ПЗ - полезалежність; ПНЗ - поленезалежність; СК - соціальна креативність; ЛЗ -лідерські здібності.
На основі експериментальних результатів дослідження ми зробили висновок, що становлення соціальної креативності яскраво проявляється в старшому підлітковому віці. Підлітки, які володіють поленезалежним стилем, проявляють високі лідерські здібності і є лідерами в групі. Підлітки з когнітивним стилем "полезалежність" володіють лідерськими здібностями, але здебільш є лідерами в позашкільній діяльності. Рівень лідерських здібностей як у полезалежних, так і поленезалежних респондентів залежить від виявлення ними соціальної креативності. Підлітки-лідери з когнітивним стилем "поленезалежність" в більшій мірі соціально креативні, ніж їхні ровесники, які володіють протилежним стилем.
Отже, наша гіпотеза підтвердилася: існує залежність між лідерськими здібностями і соціальною креативністю в когнітивній структурі особистості підлітків 16 - 17 років. Вирішення цієї проблеми має велике значення для вивчення саморозвитку і самоактуалізації підлітків.
На основі експериментальноо дослідження були зроблено такі висновки:
1. Виявлений в експерименті взаємозв'язок соціальної креативності і когнітивного стилю "полезалежність - поленезалежність" може розглядатися як важливий фактор розвитку креативності в старшому підлітковому віці. Вироблення моделі формування і розвитку соціальної креативності в підлітковому віці має здійснюватися з врахуванням когнітивного стилю "полезалежності - поленезалежності" учнів.
2. Результати проведеної нами роботи будуть корисними для формування спеціалізованих методів з метою: розкриття індивідуальних якостей, здібностей, потенціалу підлітків; виховання у підлітків уміння проявляти свою індивідуальність, власне сприйняття проблеми, ситуації в різних сферах діяльності; стимулювання творчої активності при вирішенні різних завдань; створення оптимальних умов для прояву інтелектуальної і творчої активності з врахуванням когнітивного стилю підлітків.
3. Вибудовуючи діяльність у процесі навчання більш зручним, оптимальним способом для особистості підлітка, ми сприяємо успішнішому виконанню як творчої, так і інтелектуальної діяльності.
4. Полезалежні і поленезалежні учні застосовують індивідуальний стиль операцій в ході вирішення різних завдань, у тому числі й креативних.
5. Для розвитку соціальної креативності полезалежний і поленезалежний когнітивний стилі є рівноцінними. Різниця в успішності виконання різних видів діяльності виявляється залежно від корисності того чи іншого стилю для певної діяльності.
6. Рівень лідерських здібностей як у полезалежних, так і поленезалежних респондентів залежить від виявлення ними соціальної креативності. Отже, підлітки-лідери з когнітивним стилем "поленезалежність" в більшій мірі соціально креативні, ніж їх однолітки, які мають протилежний стиль.
За результатами дослідження ми охарактеризували форми організації співпраці психологів і педагогів в межах довгострокових цільових програм, адресованих старшим підліткам для розвитку соціальної креативності і лідерських здібностей. Своєю інформаційною цінністю дослідження може бути корисним як при побудові актуальної нині узагальненої теорії креативності, так і при виробленні різних варіантів системи розвиваючого навчання.
Проведене дослідження взаємодії особистісних і когнітивних якостей підлітків в моделі експериментального визначення рівня соціальної креативності дозволило виокремити найбільш інформативні психологічні характеристики, які відрізняються в групах школярів з більш чи менш вираженими лідерськими здібностями. З врахуванням цих особливостей старшого підліткового віку може бути вироблена розвиваюча програма, спрямована на розвиток творчого потенціалу підлітків.
Література:
1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. - Т. I, II. - М., 1980.
2. Колга В. А. Когнитивные стили как критерий школьной зрелости // Тезисы республиканской конференции "Формирование школьной зрелости ребенка". - Таллин, 1982.
3. Колга В. А. Возможные миры когнитивных стилей // Тезисы научно-практического семинара "Когнитивные стили". - Таллин, 1986.
4. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 1986.
5. Яковлева Е. Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста // Вопросы психологии. - 1994. - № 5. - С. 37 - 42.
6. Яковлева Е. Л. Психологические основы развития творческого потенциала личности школьника // Развитие творческого потенциала личности школьника. - М., 1996. - С. 6 - 16.
7. Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности как цель образования // Мир психологии. - 1996. - № 2. - С. 145 - 151.
8. Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // Вопросыпсихологии. - 1996. - № 3. - С. 28 - 43.
9. Яковлева Е. Л. Эмоциональные механизмы творческого потенциала // Вопросы психологии. - 1997. - № 4.
10. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...