WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків - Реферат

Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків - Реферат

власної індивідуальності одночасно є: а) психологічною характеристикою лідерських здібностей; б) характеристикою креативності [5 - 9].
Одним з різновидів індивідуального стилю є когнітивний стиль. Його можна віднести до індивідуального чи, в термінах В. Мерліна, до індивідуального стилю операцій, який визначає можливість використання когнітивного стилю в характеристиці креативності [4]. Когнітивний стиль є формально-динамічною, інструментальною характеристикою діяльності, яка відображає індивідуальні переваги в способах опрацювання інформації. Тому він більше пов'язаний з якісною стороною пристосовного ефекту, що визначає соціальну рівноцінність його полюсів. Так, когнітивний стиль полезалежності - поленезалежності характеризує індивідуальні відмінності в схильності до впливу контексту. Встановлено, що при орієнтації на зовнішні джерела інформації людина відчуває переважно вплив контексту, і тому вирішення перцептивних завдань, які передбачають, наприклад, виокремлення фігури з фону, супроводжується значними труднощами. Ці особливості характеризують один полюс стилю - полезалежність. Протилежний полюс - поленезалежність - відображає орієнтацію на внутрішні джерела інформації, що проявляється у контрастних стосовно полезалежності особливостей: меншій схильності до впливу контексту та легкості вирішення завдань на кшталт "фігура і фон".
Серед специфічних рис когнітивного стилю, які дещо відрізняють його від традиційного розуміння індивідуального стилю діяльності, необхідно відзначити його універсальність. Завдяки цьому когнітивний стиль може використовуватися для характеристики стійких індивідуальних особливостей як когнітивної, так і афективної сторін поведінки в різних ситуаціях. Так, стосовно стилю "полезалежність - поленезалежність" встановлено, що індивідуальні переваги, виявленні в перцепції, зберігаються і в настановленнях, потребах, міжособистісному спілкуванні, схильності до певних видів психопатології тощо. Широкий аспект проявів полезалежності - поленезалежності в різних сферах життєдіяльності дозволяє назвати їх стилем життя і припустити, що когнітивні стилі можуть відображати структуроутворюючі риси особистісної організації.
Націленість на відображення суттєвих сторін індивідуальності визначає внесок когнітивних стилів у дослідженні пізнання, яке, згідно з В. Колгою, вивчалося залежно від особистості людини, яка пізнає [2 - 3]. Справді, використання цієї характеристики пізнавальної діяльності може мати особливе значення у зв'язку з проблемами профорієнтації, з використанням сучасних технічних засобів навчання, виробленням різних моделей навчально-виховного процесу - скрізь, де ставиться завдання створення умов для найповнішого розкриття "соціально-ціннісної" неповторності кожної особистості (Б. Ананьєв) [1].
Особливості підліткового віку визначаються конкретними соціальними обставинами, насамперед - зміною місця дитини в суспільстві, зміною її позиції при вступі в нові відносини зі світом дорослих, світом їх цінностей, що визначає новий зміст її свідомості.
У підлітків є кілька можливостей для відчуття власної індивідуальності, креативності. Одна з них - розвиток своєї особистості за зразком та подобою особистості дорослої людини, оскільки саме дорослий в очах дитини володіє самостійністю, лідерськими здібностями і соціальною креативністю. Тому перше, чого прагне підліток, це показати собі та оточуючим, що він вже не дитина. Для того, щоб відважитися на самостійні вчинки, підліток мимоволі переконується, що він має на це право, бо він вже дорослий.
Старший підлітковий вік, на нашу думку, створює певні передумови для успішного розвитку соціальної креативності і лідерських здібностей.
Для емпирічного дослідження когнітивної структури лідерських здібностей і соціальної креативності підлітків вибірку склали 17 підлітків 16 - 17 років. Для визначення когнітивного стилю "полезалежність - поленезалежність" в індивідуальній роботі використовувся тест Г. Віткіна (6 завдань). В процесі дослідження школярам пропонувалася картка з зображенням еталонної фігури, яку необхідно запам'ятати. Потім картка вилучалася і по черзі демонструвалися зображення, в яких ця фігура була "прихована". Учні повинні були знайти і окреслити її контур. Показником ступеня поленезалежності використовувався індекс правильно вирішених завдань з врахуванням їх складності і часу вирішення.
Можна виокремити дві групи респондентів. Підлітки, які в результаті дослідження одержали, порівняно з однокласниками, нижчі результати дослідження, вважалися полезалежними. Для них характерними були тривалість окреслення замаскованої фігури і помилки у визначенні її частин, а також відмови від рішення. Такі школярі відрізнялися й способом запам'ятовування еталонної фігури: для цього їм необхідно було намалювати її кілька разів. Багато поленезалежних розбивали фігуру на знайомі елементи і аналізували її форму. Полезалежні ніби "втрачали" фігуру в момент експерименту. У поленезалежних знайомство з еталоном потребувало менше часу і відбувалося без замальовування. В результаті дослідження спостерігалася різниця в запам'ятовуванні стимульної фігури. Одна група витрачає більше часу на її запам'ятовування, ніж інша. Респондентів, які в середньому витратили на виконання завдання менше середнього часу знаходження стимульної фігури (tн. серед.) було зараховано до групи поленезалежних. Полезалежні ж витратили на виконання завдання вище середнього часу (tн серед=8,934).
Отже, когнітивний стиль визначає спосіб опрацювання людиною інформації і впливає на особливості використання нею різних стратегій при виконанні завдань. Когнітивний стиль "полезалежність - поленезалежність" - це один з аспектів, завдяки якому вчитель може створювати програми з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Вчителі мають використовувати інформацію про когнітивні стилі як стимулятор для осмислення індивідуальності, а не як основу для навчання учнів у групах.
Для вивчення лідерських здібностей використовувалися дві ігрові проби. Учням не повідомляли справжню мету завдань, вправи подавалися як розминка. При виконанні ігрових проб виникала групова взаємодія, і для досягнення спільних цілей кілька підлітків узяли на себе управління діями всіх учасників (виник процес лідерства). Результати вправ ми порівняли з інформацією, яку отримали за допомогою спостереження за дітьми педагогів і батьків. Тому для діагностики лідерських здібностей підлітків ми використовували й тест "Схильність до лідерства".
В результаті опитування вчителів було встановлено, що кілька учнів є постійними лідерами в класі, один з яких - офіційний лідер (набрали максимальні бали з тесту "Схильність до лідерства", виявили високу активність в "ігрових пробах"). Батьки відзначили додатково 10 учнів, які виявляють активність, лідерські здібності в інших, позашкільних видах діяльності (отримали високі бали з тесту "Схильність долідерства", не перебирали на себе роль лідера).
З'ясувалося, що чимало респондентів володіє лідерськими здібностями, які проявляються

 
 

Цікаве

Загрузка...