WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Самовизначення і професійне середовище - Реферат

Самовизначення і професійне середовище - Реферат

пропонувалося проранжувати цінності за їх значимістю для себе, вибрати найважливішу і написати біля неї цифру 1 і далі так впорядкувати значення, що залишились, аби вони були пронумеровані від найважливішої до найменш важливої для них.
Таблиця 1
Цінності при виборі професії студентами НаУКМA
Категорія Загальне середнє Стать Факультет Рейтинг
ч ж ФСН
СТ ФГН ФПвН інші До 85 Вище
Хороші, дружні співробітники
6,1
5,12
6,38
6,54
7,33
5,4
4,85
6
6,12
Цікава робота 2,82 2,66 2,86 2,58 4,16 1,6 3,28 2 2,96
Можливість проявити себе 3,75 3,44 3,83 3,91 2,83 3,6 4,42 3,8 3,75
Конкретні результати своєї роботи
5,39
5,37
5,33
5,29
4,33
6,2
6
5,6
5,39
Хороша зарплата 3,35 3,75 3,33 3,91 2,33 1,8 2,14 2,7 3,66
Можливість розвивати свої здібності
4,28
3,66
4,44
4,37
5,33
4,2
3,85
5,3
3,87
Участь в усіх рішеннях, що стосуються роботи
7,9
8
7,88
7,7
7,6
9
7,85
7,7
8,66
Отримання допомоги, потрібної в роботі
8,7
9,33
8,55
8,95
9,83
8,4
8
8,5
8,71
Хороша організація роботи 6,15 7,11 5,91 5,95 4,83 7,6 7,42 6,3 6,45
Визнання за роботу, що зроблена добре
6,43
6,55
6,4
6,16
6,66
7,2
7,14
7,2
6,6
Таблиця 2
Базові цінності
Категорія Середнє Стать Факультет Рейтинг
ч ж ФСНСТ ФГН ФПвН інші До 85
Вище
Комфорт 10,2 10,7 10,1 10 11,2 10,8 7,8 10,7 11,9
Цікаве життя 6,8 4,9 7,5 7,4 7,9 7,4 5,8 7,3 6,0
Соціальні досягнення 11,2 10,4 11,4 9,9 10,5 9,8 13 11,2 11,7
Мир у світі 12,6 13 12,4 15 10,2 14,6 13,5 13,5 11,8
Світ прекрасного 13,2 11,4 13,7 12,3 12,8 12,4 12,9 11,2 12,9
Рівноправність 13,9 10,7 15,0 13,4 12,9 12 15,2 11,6 13,9
Сімейнийспокій 8,1 11,2 7,3 8,6 7 10,4 7,8 8,4 8,2
Свобода 4,8 4,3 6,2 5,9 5,2 6,6 6,6 5,7 6,3
Щастя 5,7 6,1 5,5 5,8 4,8 7,8 7 7,2 5,0
Внутрішня гармонія 6,9 7,5 6,7 5,5 7,5 7,8 8 5,8 5,8
Справжня любов 8,7 11,0 7,2 8 9,2 9 11,5 8,8 8,2
Спокій в країні 12 13,5 11,7 14 10,1 15 10,2 13 11,3
Задоволення 11,3 8 13,0 11,9 13 9,2 8,7 9,5 11,3
Чиста совість 9,2 9,9 9,1 8 9,5 12 8,7 9,4 10,3
Самоповага 8,5 9,1 8,2 7,1 8,7 9 8 7,7 8,9
Соціальне визнання
(слава) 13 12,1 13,2 12,6 13 11 11,9 14,2 12
Вірна дружба 8,2 9,3 7,9 7,5 7,4 8,2 7,7 8,1 8,0
Після опрацювання результатів бачимо, що головними цінностями при виборі професії є загальні цінності для всіх студентів: на першому місці - цікава робота, хороша зарплата, можливість проявити себе; на останньому - рівноправність, світ прекрасного, соціальне визнання. При виборі базових цінностей підходи диференційованіші. Для чоловіків важливішими є свобода, спокій в країні та соціальне визнання. Для жінок найважливішим фактором є щастя, свобода та внутрішня гармонія; найменш цінними - рівноправність, світ прекрасного та соціальне визнання.
Якщо порівнювати за факультетами, то для студентів гуманітарного факультету найголовнішою цінністю є внутрішня гармонія та щастя, а на останньому місці - мир у світі та рівноправність, для майбутніх соціальних працівників і соціологів найголовнішим є щастя, а потім свобода, а найменш значущими є рівноправність та соціальне визнання. Для студентів правничого факультету найважливішим є цікаве життя та свобода, на останньому місці - спокій в країні та мир у світі.
Професійне середовище є одним із найважливіших чинників формування ідентичності. Адже воно має свою ідеологію, критерії оцінювання, відзначається стійкою органічною культурою, яка включає правила входження в професійне товариство, логіку розгортання професійної кар'єри, оцінку професійних досягнень. Тому життя в професійному товаристві розвиває професійну і особисту ідентичність людини.
Теоретичний аналіз літератури з проблем ідентичності в підлітковому та ранньому юнацькому віці дозволяє зробити такі висновки:
· в основі самовизначення у ранній юності лежить особистісне самовизначення, яке має ціннісно-смислову природу; активне визначення своєї позиції відносно суспільно виробленої системи цінностей, визначення на цій основі смислу свого особистого існування;
· найбільш об'ємним визначенням особистого самовизначення є процес формування смислової системи, в якій поєднані уявлення про себе і світ.
Професійне середовище виступає визначальним чинником цих процесів.
Література:
1. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М. 1972.
2. Осницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации // Журнал практического психолога, 1998, №1.
3. Бернс Р. Развитие Я-концепции ивоспитание. М., 1986.
4. Круглов Б. С. Роль ценностных ориентаций в формировании личности школьника // психологические особенности формирования личности школьника. М.,1983. С. 4 - 15.
5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968.
6. Ананьев Б. Г. К постановке проблемы развития детского самосознания.- Изв. АПН РСФСР, вып. 18.18, М., 1948.
7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
8. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1979. №4. С. 23 - 24.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т. М., 1989.
11. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977.
12. Столин В. В. Самосознание личности. М., 1983.
13. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И. В.Дубровиной. М., 1983.
14. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба. М., 1991.
15. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Под ред. Толстых А. В. М., 1996.
16. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...