WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Рефлексивні механізми свідомості виборців - Реферат

Рефлексивні механізми свідомості виборців - Реферат

"загрожує", чи навпаки - "не несе загрози" виборцям. Розподіл суб'єктів політичної взаємодії за цими критеріями відбувається на основі особистісних оцінних конструктів виборців. Значущими механізмами, крім власне рефлексії, постають механізми соціального пізнання, а саме: соціальна категоризація, каузальна атрибуція, ідентифікація. На основі цих механізмів відтворюються диференційованіші образи учасників політичної взаємодії та відбувається їхнє віднесення до смислових кластерів ін- та аутгруп. На цьому ж етапі в процесі смислової деталізації образів провідних суб'єктів політичної взаємодії окреслюється прагнення виборців до виходу з рефлексованої ними об'єктності. Одним із механізмів "виходу" (позбавлення) такої нав'язуваної об'єктності та самоусвідомлення виборців як суб'єктів політичної взаємодії стає ідентифікація з "своїми" учасниками політичної взаємодії (усвідомлюваними як члени "інгрупи") і відособлення (автономізація) від "чужих" суб'єктів інтеракції (членів "аутгрупи").
На третьому етапі відбувається актуалізація рефлексивних механізмів свідомості виборців, які виконують адаптивну функцію й спрямовані на захист та регуляцію "Я-образу" виборців. Потреба відповідної регуляції зумовлюється необхідністю зміни "себебачення" (коригування "Я-образу"), що визначається розбіжностями між особистісним та рефлексивним себебаченням виборців. Ця регуляція відбувається в процесі ідентифікації виборців із "своїми" суб'єктами політичної взаємодії та відособлення від "чужих" суб'єктів інтеракції шляхом "розгортання" відповідних рефлексивних механізмів свідомості.
Зазначені регулятивні процеси відбуваються на інтер- і метаіндивідному рівнях рефлексії. Емпірично визначеними рефлексивними механізмами інтеріндивідного рівня тут виступають політична інтернальність, рефлексивна ідентифікація, позитивна й негативна проекція, диференціація впливу. Дослідженими рефлексивними механізмами метаіндивідного рівня є політична інтернальність, політична екстернальність, позитивна й негативна проекція, політична стереотипізація.
Виявлені рефлексивні механізми інтер- і метаіндивідного рівнів мають дещо різний функціональний зміст. Тоді як механізми інтеріндивідного рівня виконують функцію безпосередньої регуляції "Я-образу" виборців, регуляція за допомогою рефлексивних механізмів метаіндивідного рівня відбувається складніше. На метаіндивідному рівні рефлексії в свідомості виборців визначається, як ті зміни, що відбулися за допомогою рефлексивних механізмів інтеріндивідного рівня (регуляція "Я-образу"), "рефлексуються" іншими (1); що вони "покладають" в основу цієї регуляції (2), які "зміни" у їхній свідомості викликає ідентифікація виборців з одними учасниками політичної взаємодії й відособлення від інших (3).
Результати емпіричного дослідження дозволяють встановити, що "рефлексування" виборцями відповідних механізмів на метаіндивідному рівні залежить, у першу чергу, від віднесеності об'єкта рефлексії виборців (учасника політичної взаємодії) до кластера ін- або аутгруп. У такий спосіб регуляція свідомості виборців на метаіндивідному рівні рефлексії відбувається шляхом усвідомлення того, що: об'єкти їхньої ідентифікації ("свої" учасники політичної взаємодії) "підкріплюють" власне позитивне ставлення щодо виборців (1); у свідомості об'єктів відособлення ("чужих" громадянам суб'єктів політичної взаємодії), як відзначають виборці, навпаки, "посилюється" негативне ставлення до них.
Висновки
Було досліджено категоріальні структури (системи оцінних конструктів), що існують у свідомості виборців на інтер- і метаіндивідному рівнях рефлексії. Психологічний зміст категоріальних структур, що функціонують на інтеріндивідному рівні рефлексії (особистісні оцінні конструкти), показав, що виборці бачать себе провідними учасниками політичної взаємодії, усвідомлюючи важливість власної суб'єктної ролі. Оцінні конструкти, що існують на метаіндивідному рівні рефлексії (рефлексивні оцінні конструкти), визначають віддзеркалювану виборцями об'єктність, що нав'язується їм значущими іншими в процесі взаємодії. Виявлено рефлексовану виборцями загрозу політичній ідентичності та усвідомлення ними власної об'єктності, "нав'язуваної" їм у процесі політичної взаємодії. На нівелювання нав'язуваної об'єктності спрямовано психологічний зміст особистісних оцінних конструктів виборців.
Встановлено тісний психологічний зв'язок між оцінними конструктами і відповідними рефлексивними механізмами. Оцінні конструкти зумовлюють "розгортання" системи рефлексивних механізмів свідомості виборців на інтер- і метаіндивідному рівнях рефлексії. Оцінні конструкти, спрямовані на формування образів учасників політичної взаємодії та самих виборців (особистісні оцінні конструкти) і відтворення дзеркального "Я-образу" (рефлексивні оцінні конструкти), активізують відповідні рефлексивні механізми. Рефлексивні механізми відіграють значну роль у процесі формування та корегування "Я-" та "Ми-образу" виборців, формуванні та захисті їх політичної ідентичності. Основна психологічна функція рефлексивних механізмів полягає в регуляції "Я-образу" виборців за умов розбіжності їхнього особистісного та рефлексивного себебачення в процесі політичної взаємодії.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А, Гордиенко Е. В. Представления личности об отношении к ней значимых других // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, №5. - С. 38 - 47.
2. Андреева Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студ. психол. и пед. спец. вузов. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288 с.
3. Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как о личности. - Л., 1970.
4. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. - 335 с.
5. Петровский В. А. Психология неадаптивной активности / Российский открытый университет. - М.: ТОО "Горбунок", 1992.
6. Петрунько О. В. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05. - К., 2000. - 16 с.
7. Позняк Д. В. Проблема добору емпіричних ознак та об'єктів оцінювання для методики ОСД в політико-психологічних дослідженнях // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 21. Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць - Чернігів: ЧДПУ, 2003. - № 21. - С. 149 - 153.
8. Позняк Д. В. Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців // Соціальна психологія. - 2003, № 1 (3). - С. 31 - 45.
9. Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения // Методологические проблемы социальной психологии. - М., 1975. - С. 89 - 105.
10. Kelly, G. A brief introduction to personal construct theory // Perspectives in personal construct theory / D. Bannister (Ed.). London: Academic Press. - 1970. - P. 11 - 12.
11. Позняк Д. Рефлексивні механізми свідомості виборців // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C.22-38
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...