WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Рефлексивні механізми свідомості виборців - Реферат

Рефлексивні механізми свідомості виборців - Реферат

взаємодії. Усвідомлення цього як загрози їх політичній ідентичності значною мірою переживається виборцями.
Аналіз психологічного змісту рефлексивних оцінних конструктів, за допомогою яких відбувається відтворення виборцями свого дзеркального "Я-образу", дозволяє говорити про їхні певні стійкі особливості. Першою їх особливістю вважаємо домінуюче уявлення виборців про те, що в процесі політичної взаємодії інші оцінюють їх насамперед за шкалою політичних характеристик. Тоді як у системі особистісних оцінних конструктів критерії політичних рис виявляються менш важливими для виборців порівняно з особистісними характеристиками суб'єктів політичної взаємодії, в системі рефлексивних оцінних конструктів така "політичність" відіграє першорядну роль. Ця обставина розкриває рефлексовану виборцями значущість власних політичних характеристик для інших учасників політичної взаємодії, і, в першу чергу, очевидно для політиків (кандидатів).
Другою особливістю рефлексивних оцінних конструктів виборців є усвідомлення загрози власній політичній ідентичності, що рефлексується виборцями в процесі політичної взаємодії. З точки зору громадян, учасники політичної взаємодії оцінюють їх за ступенем "готовності" до втрати політичної ідентичності або, буквально, її незмінюваністю - "стійкістю".
З огляду на розглянуті аспекти проблеми, видається за можливе визначити третю особливість психологічного змісту рефлексивних оцінних конструктів виборців, якою ми вважаємо спрямованість на визначення виборцями власного місця та ролі в процесі політичній взаємодії. Необхідність цього зумовлюється, головне, розбіжністю в особистісному й рефлексивному "себебаченні" виборців. Таким чином, важливість процесу уточнення виборцями свого місця та ролі в процесі політичної взаємодії зумовлюється, з одного боку, прагненням до реалізації суб'єктності виборців, а з другого - рефлексованою ними об'єктністю, з погляду інших суб'єктів інтеракції. Розбіжності такого себебачення істотно впливають і на усвідомлення власного місця в політичній взаємодії.
Відтак, психологічний зміст рефлексивних оцінних конструктів виборців зумовлює самоусвідомлення виборців як об'єктів політичного впливу в процесі політичної взаємодії. Виборці "очима інших" відтворюють свій дзеркальний "Я-образ", передусім, за шкалою політичних характеристик, сталістю чи, навпаки, змінюваністю політичних уподобань, соціальною типовістю чи соціальною унікальністю. Отже, аналіз психологічного змісту рефлексивних конструктів свідчить, що в процесі політичної взаємодії виборці відчувають загрозу ідентичності. На пошук захисту від неї спрямована система особистісних оцінних конструктів виборців.
Дослідження рефлексивних механізмів свідомості виборців
В результаті математичного опрацювання даних [7] було отримано дві системи рефлексивних механізмів, визначених нами як "інтеріндивідні" та "метаіндивідні" [5]. Обидві системи мають різний психологічний зміст, який істотно зумовлюється змістом досліджених нами оцінних конструктів. В системі механізмів інтеріндивідного рівня він детермінується особливостями власного бачення виборцями політичної взаємодії та її суб'єктів. На метаіндивідному рівні відповідний зміст визначається особливостями рефлексування виборцями свого "Я-образу", інтеріоризованого іншими суб'єктами політичної взаємодії.
Визначаючи смисловий зв'язок між системою оцінних конструктів і рефлексивних механізмів, підкреслимо, що за допомогою системи оцінних конструктів відбувається моделювання виборцями соціальної дійсності, усвідомлення взаємин учасників усередині цієї моделі, визначення експектацій інших стосовно себе тощо. Інакше кажучи, оцінні конструкти задають "рамки" самого простору політичної взаємодії і, відповідно, зумовлюють спрямованість поведінки виборців у полі цієї взаємодії. Функція рефлексивних механізмів полягає у цьому процесі насамперед у регуляції свідомості виборців, необхідність якої, очевидно, зумовлюється розбіжностями в їхньому особистісному та віддзеркаленому себебаченні (схема 3).
Схема 3
Модель взаємозв'язку інтер- і метаіндивідних рефлексивних механізмів свідомості виборців
Рефлексивні механізми інтеріндивідного рівня "задаються" виборцям насамперед як "віддзеркалені соціальні" регулятори свідомості. У системі відповідних рефлексивних механізмів провідне місце належить політичній інтернальності. Відомо, що внутрішній локус контролю учасників політичної взаємодії є базовим критерієм, який істотно зумовлює категоризацію виборцями учасників політичної взаємодії як членів інгрупи. Очевидно, що підтримка високого рівня власної самооцінки за шкалою значущих рис загалом і визначення власного локусу контролю як внутрішнього (інтернального) зокрема виступає важливим чинником дотримання стабільності "Я-образу" особистості.
Самопокладання виборців як інтернальних суб'єктів варто розглядати як задане переважно двома факторами. З одного боку, механізм політичної інтернальності об'єктивується характером виборів, що зумовлюють суб'єктну роль громадян, які, у певному розумінні, одержують тут відчування такої собі особистісної (хоча й тимчасової) "зверхності" над політиками як об'єктами свого вибору. З другого боку, генезу цього механізму можна розглядати як наслідок вияву локусу контролю членів інгрупи, з якими ідентифікують себе виборці, що визначається останніми, як інтернальний. Відомо, що "приписування" собі тих чи інших характеристик відбувається з урахуванням соціальних ситуацій, у зв'язку з якими й відбуваються відповідні процеси самокатегоризації, атрибуції тощо [4]. Отже, ототожнення себе за рядом ключових параметрів (бажаними цінностями) з референтними особами може також зумовлювати й визначення виборцями (суб'єктами рефлексії) їхнього локусу контролю як інтернального. Крім того, сам функціональний зміст механізму політичної інтернальності може розглядатися, виходячи з психологічного змісту системи особистісних та рефлексивних оцінних конструктів. У цьому контексті механізм політичної інтернальності слугує засобом формування суб'єктності виборців, виходу з нав'язуваної їм об'єктної (пасивної) ролі в політиці.
Механізм політичної інтернальності визначається самими виборцями як такий, "дія" якого добре "рефлексується" іншими учасниками політичної взаємодії (див. схему 3). Але тоді, як самі виборці схильні визначати себе як політично інтернальних, "значущі інші", "інтерпретуючи" їхню поведінку, приписують їм як механізм політичної інтернальності, так і механізм політичної екстернальності. Виявлена полярність зумовлюється, насамперед, особливостями визначення учасника політичної взаємодії, який "атрибує" виборцям ці механізми як "свого" (члена інгрупи) або "чужого" (члена аутгрупи). Можемо констатувати, що члени ін- та аутгруп "вбачають" різні механізми локусу контролю виборців. При цьому рефлексована "точка зору" членів інгруп збігається з виявленою позицієюсамих виборців щодо механізму політичної інтернальності як значущого механізму їхньої свідомості. Відповідно, членам аутгруп

 
 

Цікаве

Загрузка...