WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Релігійна група і нові релігійні рухи (секти) - Реферат

Релігійна група і нові релігійні рухи (секти) - Реферат

протоканонічні книги, або впроваджують радикальні зміни у змісті цих книг (див. L'Osservatore Romano, 1986, с. 3). Нові релігійні групи (секти) характеризуються значною різноманітністю, яка полягає в тому, що коли одні з них акцептують соціальні номи, то інші налаштовані опозиційно до чинного соціального порядку. Коли одні пристосовуються до наявних соціальних структур, то інші діють поза ними, десь на суспільному маргінесі. Трапляються групи, ідеологія яких є колективістською або індивідуалістською.
З огляду на методи індоктринації та маніпуляції, що застосовуються сектами, їхню діяльність усупереч соціальним нормам, часті дії поза межами обов'язкового права, ці групи назагал не мають соціального схвалення своєї діяльності, а нерідко викликають і страх у значної частини суспільства. Суспільні побоювання виникають від того, що когось із близьких (сім'ї, друзів) може бути завербовано, а відтак і втрачено близьку особу. Страх перед цим випливає з того, що в членів сект спостерігаються такі симптоми, як сліпий культ лідера, нетолерантність до інших цінностей і думок, негативна оцінка минулого - сім'ї, друзів. Через брак соціального прийняття секти діють під прикриттям найрозмаїтіших товариств, фондів, салонів відновлення фізичного і психічного здоров'я, курсів розширення свідомості тощо. Декларованою їх метою є наука, доброчинна діяльність, піклування про фізичне та психічне здоров'я своїх членів тощо. Отож у багатьох випадках секти не відкривають свого справжнього обличчя.
Велику роль у функціонуванні секти вдіграє релігійний лідер, так званий гуру. У багатьох групах особливо підкреслюється важливість духовного зв'язку з ним, його автентична духовність, можливість працювати над власним духовним розвитком під наглядом вибраного самим собою майстра (див. H. Grzymala-Moszczynska, 1991, с. 122). Секти, а в принципі їхні лідери (гуру) часто використовують елементи психологічної консультації і психологічного знання на тему психоманіпуляції і маніпулюють, зокрема, світоглядом, допроваджуючи до заперечення особою її власного світогляду на користь світогляду деструктивного. Секти розвиваються в різних середовищах, хоча особливий інтерес виявляють до людей молодих і тих, що опинилися на так званому "дні", у психічній кризі, в гострому стресі, викликаному якимись змінами в житті. Часом деякі з цих чинників нагромаджуються в житті певної особи, утворюючи винятково сприятливі психосоціальні обставини для її завербування.
Проте варто підкреслити, що ці чинники - це обставини, які сприяють вербуванню, але не є обов'язковими, оскільки, як вважають знавці проблеми (S. Hassan, 1997), до секти можна залучити майже кожну людину - це залежить від здібностей особи, яка рекрутує. В сучасному світі рекрутації нових членів особливо сприяють, зокрема, такі психосоціальні обставини, як зростаюча кількість розлучень, наслідком чого стає відмирання сімейних зв'язків, криза авторитетів, соціально-моральний хаос, невпевненість, почуття розгубленості, неглибока релігійність, брак систематичних релігійних практик і зв'язків зі своєю релігійною спільнотою.
До сприятливих обставин слід би було також зарахувати постійні спонукання потреби мати значення, виконувати важливі соціальні ролі, самореалізовуватися та будь-якою ціною робити кар'єру. Сила впливу сект полягає в тому, що "вони йдуть таким людям назустріч, шукають їх там, де вони є, підтримують їхні прагнення до співучасті, спонтанності, співвідповідальності, залучення і забезпечують їм інтенсивну опіку через численні контакти, відвідування вдома, безперервну підтримку й допомогу. Вони допомагають інтепретувати особистий досвід, утверджуватися у власній цінності, формувати ставлення до межових проблем у межах всеохопної системи" (Ватиканська доповідь).
Багато нових релігійних груп (сект) приймає як програму своєї діяльності філософію New Age. Вони приймають положення, що ставлять під сумнів існування Біблійного, особового, трансцендентного, вічного Бога і Його провидіння щодо творення. Замість віри й любові до особового Бога пропонується віра в панкосмічну енергію, неособову енергетичну силу, а також обожнення себе самого. Ці групи у своїй діяльності посилаються на чотири речі: окремі здобутки сучасної науки; релігії Сходу (у їх ідеології має місце реінкарнація); психологію свідомості і підсвідомості; астрологію - езотеризм, гноза, окультизм (Cz. Cekiera, 1996).
Специфікою проголошуваної релігії є припускання всіх елементів світових релігій, наявність елементів, які стоять понад релігійними поділами, різними конфесіями. Філософія руху New Age полягає в розриві з культурою і релігіями Заходу і навіть з усіма традиційними релігіями, оскільки, всупереч очікуванням, вони не розв'язали головних проблем людства, не згуртували людей, не об'єднали світу. Відтак прихильники New Age почали на свій спосіб, згідно з власною філософією, шукати такий собі універсальний чинник, ту зв'язну речовину, яка поєднає всіх людей. Така філософія твердить, що немає однієї істини, істини об'єктивної, що істина є відносню. А коли так, то немає також єдиної істинної дороги до спасіння: кожна людина мусить створити власну істину і знайти шлях визволення для себе. Прийняття такої філософії мусить закінчитися, як зауважує K. Wade (1991), ворожістю до людей, для яких найважливішим у житті є Божий закон, а єдиним спасителем світу - проголошений у Біблії Ісус Христос. Рух New Age характеризується непов'язуваними, а нерідко й суперечливими філософсько-релігійними поглядами, які ведуть їх прибічників до пантеїзму.
Із звітів, котрі готуються в різних країнах, випливає, що кількість сект постійно зростає. Так, за звітом Бюро національної безпеки, у Польщі є понад 300 сект. Ці дані, проте, постійно змінюються, а, що гірше, вони лише приблизні, оскільки справжньої їх кількості у жодній країні ніхто не в змозі подати, позаяк бракує правного регулювання, яке допомогло б зробити таку оцінку. Навіть приблизна оцінкакількості сект в окремій країні є майже неможливою ще й тому, що дуже важко довести якійсь групі чи організації, що вона є сектою. Секти дедалі краще камуфлюються, діють під різними прикриттями.
Висновки
Якщо розвиток релігійних груп вважається позитивним або навіть бажаним з соціального погляду явищем, то розвиток сект (нових релігійних груп) - явище тривожне, якому належить протидіяти. Критерієм оцінки правильності чи неправильності релігійного об'єднання, як пише A. Maryniarczyk (2002, с. 20), повинна бути зріла людська особистість, до якої об'єднання повинно апелювати. Релігійне об'єднання, яке пропонує Християнська Церква, має за собою досвід тривалої історії, виправдовувало своє існування в минулому і виправдовує тепер. Універсалізм і непозбутні цінності цього об'єднання підтверджувалися віками і не підлягають дискусії (див. A. Maryniarczyk, 2002, с. 20). Релігійні групи, що існують у межах великих релігій, наприклад християнської, допомагають людині прочитувати життєвий шлях, віднаходити справжню мету і сенс життя, розв'язувати свої проблеми, дбати про спільне благо. Істинні духовні лідери цих груп допомагають людині проживати життя відповідально, наповнено й гідно, зростати й розвиватися духовно.
Натомість нові релігійні рухи (секти) використовують змісти, засоби й методи, ворожі не тільки християнству, але й людству взагалі. Багато з них має виразно патологічний характер, викликає у членів груп симптоми, що породжують зрозумілу заклопотаність близьких та оточення. Участь у таких групах призводить до духовної кризи,

 
 

Цікаве

Загрузка...