WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Регіональні особливості параметрів етнічної ідентичності студентської молоді - Реферат

Регіональні особливості параметрів етнічної ідентичності студентської молоді - Реферат


Реферат на тему:
Регіональні особливості параметрів етнічної ідентичності студентської молоді
Статтю присвячено вивченню регіональних особливостей параметрів етнічної ідентичності студентської молоді України. Подається аналіз сучасних підходів до визначення та операціоналізації валентності, значущості та актуальності етнічної ідентичності. Запропоновано альтернативний спосіб операціоналізації валентності та значущості етнічної ідентичності. Наведено результати емпіричного дослідження, проведеного автором, які порівнюються з результатами інших авторів. Робиться висновок про значні регіональні відмінності параметрів даного феномена.
Важливою складовою понятійної схеми етнічної ідентичності є її параметри. В більшості досліджень, що так чи інакше стосуються вивчення феноменологічного поля етнічної ідентичності, автори традиційно визначають її актуальність, значущість та валентність. Однак проблема уніфікації змістової компоненти та операціоналізації параметрів етнічної ідентичності в науковій літературі ще не знайшла однозначного трактування. Складність тут полягає, перш за все, в площині теоретичного обґрунтування феноменології та змісту вимірів такої складової соціальної ідентичності, якою є етнічна ідентичність. Загалом можна стверджувати, що в сучасній науці відбулось лише усвідомлення цієї проблеми [2]. Таке становище ускладнює, а інколи й унеможливлює порівняння отриманих результатів. Отже, є потреба уніфікувати підходи, що може відбутися лише внаслідок подальшого вивчення цих феноменів та нагромадження фактів щодо специфіки їх проявів.
Що стосується вивчення параметрів етнічної ідентичності у представників українського етносу, то можна констатувати вкрай недостатній рівень досліджень, які, окрім того, не позбавлені означених недоліків. За такої ситуації здається доцільним застосовувати комбінований підхід до операціоналізації параметрів етнічної ідентичності, під яким мається на увазі поєднання в одному дослідженні різних способів визначення та трактування отриманих результатів. Тим більше, що такі підходи не суперечать один одному. В нашому дослідженні ми намагались враховувати ці розбіжності та позбавитись недоліків попередніх досліджень
Отже, метою нашого дослідження є виявлення регіональних особливостей прояву параметрів етнічної ідентичності студентської молоді України.
Об'єкт дослідження: етнічна ідентичність.
Предмет: параметри етнічної ідентичності.
В дослідженні було застосовано тест М. Куна та Т. Макпартленда "Хто Я" та методика незакінченого речення "Україна це..." та "Українці це...". Вибірку склали студенти вищих навчальних закладів України: Східного регіону (Східноукраїнський національний університет), Західного регіону (Луцький технічний університет) та Південного регіону (Одеський промислово-економічний коледж, Феодосійське і Євпаторійське відділення Східноукраїнського університету). Загальна кількість респондентів - 572 особи. Залежно від того, як респонденти визначали власну етнічну належність, їх поділили на групи. Результати етнічного самовизначення представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Ідентичність студентської молоді, яка декларується (самоідентичність)
Вказана
національ-
ність Більшою мірою вважає себе
Регіон
Південь та Схід Захід
Україн-цем Росія-нином Інша Не знає Загалом Україн-цем Росія-нином Не знає Загалом
Українець
% 130
52,6% 88
35,6% 2
0,8% 27
10,9% 247
63% 173
98,3% 0.00 3
1,7% 176
97,7%
Росіянин
% 22
15,2% 112
77,2% 0.00 11
7,6% 145
37% 1 3 0.00 4
2,3%
Аналіз таблиці показує, що для 47,3 % українців Півдня та Сходу України власна етнічна ідентичність залишається або проблемною (10,9%), або спотвореною (35,6 % +0,8 %), що значно відрізняється від результатів, отриманих для студентів росіян, з яких 15,2 % вважають себе українцями та 7,6 % мають проблемну етнічну ідентичність, що разом становить 22,8 %. Тобто загалом по регіону це складає 58,5 %. Студенти ж Західного регіону демонструють майже стовідсоткову одностайність у етнічній самоідентичності, лише троє (1,7 %) студентів відчувають труднощі з етнічним самовизначенням.
Тобто, групами порівняння виступали українці та росіяни Півдня і Сходу України, що мають відповідне етнічне самовизначення (УУсп), (РРсп). Українці, які вважають себе росіянами та не визначились (УРНсп), або українська етномаргінальна група; росіяни, які вважають себе українцями та не визначились (РУНсп), або російська етномаргінальна група. Українці з Західного регіону, які вважають себе українцями (УУз).
Актуальність етнічної ідентичності
Для визначення цього параметра ми вивчали показник відношення етнічної ідентичності до загальної кількості самохарактеристик в системі ідентифікаційної матриці.
Отже, власна етнічна належність для всіх груп є малоактуальною, її кількісні значення коливаються від 0,87 % в етномаргінальній російській групі до 1,44 % в групі українців з адекватним етнічним самовизначенням Східного та Південного регіонів. Але, зважаючи на велику кількість виокремлених категорій в ідентифікаційній матриці, яка могла б бути однією з причин низьких значень актуальності етнічної ідентичності, ми визначили рівень її актуальності в системі соціальних ідентичностей. Для чого всі самохарактеристики, що потрапили до цієї групи категорій, було прийнято за 100 %. З врахуванням цього визначалась частота самовизначень себе як українців або росіян. Результати наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Система соціальної ідентичності
Рангове
місце Південь та Схід Захід
УУ УРН РР РУН УУз
Кат % Кат % Кат % Кат % Кат %
1 19 29,66% 20 27,02% 19 28,61% 20 23,77% 17 18,90%
2 20 23,50% 19 24,48% 20 27,06% 19 22,13% 20 17,07%
3 17 9,89% 17 11,32% 18 11,08% 18 14,75% 19 15,24%
4 18 8,27% 7 7,62% 17 10,31% 17 9,02% 7 10,98%
5 7 7,62% 18 6,93% 7 9,28% 9 7,38% 5 8,54%
6 22 6,32% 21 6,00% 9 3,35% 7 6,56% 10 5,49%
7 21 4,38% 22 5,77% 21 3,35% 12 4,10% 9 4,88%
8 9 3,40% 9 3,70% 22 2,58% 21 4,10% 21 4,27%
9 10 3,40% 10 2,77% 10 2,32% 16 3,28% 32 3,66%
10 12 1,94% 12 1,62% 12 0,77% 10 2,46% 18 3,05%
11 16 0,97% 5 0,92% 16 0,77% 13 1,64% 22 3,05%
12 5 0,32% 32 0,92% 5 0,26% 22 0,82% 12 2,44%
13 13 0,16% 16 0,69% 13 0,26% 11 0,00% 16 2,44%
Як бачимо, провідною соціальною ідентичністю є 19 - Соціальні функції та стани 29,66 % в групі УУсп і 28,61 % в групі РРсп та 20 - Сімейні статуси і ролі для обох етномаргінальних груп як українців, так і росіян (27,02 % і 23,77 %) відповідно. Для студентів Західної України провідною соціальною ідентичністю є студентська належність, яка становить 18,9 %. Студентська належність на 3 місці в групах Уусп - 9,89 %, УРНсп - 11,32 %, на 4 місці в групах РРсп - 10,31 % та РУНсп - 9,02 %. Далі для студентів Півдня та Сходу йде 18 категорія - "соціальні статуси і ролі", а для молоді Луцька актуальнішою єстатева та загальнолюдська ідентичність, яка на Сході та Півдні є аутсайдером списку соціальних ідентичностей. Найактуальніше з усіх груп, належність до України спостерігаємо у росіян - 5 місце в групі РУНсп 7,38 %, та 6 місце в РРсп 3,35 %. Тим часом для УУз вона на 7 місці - 4,88 %, а для УУсп та УРНсп лише на 8 місці - 3,4 % та 3,7 % відповідно.
Етнічна ідентичність виявилась найбільш вираженою у західноукраїнського студентства, хоча й посідає 6 рангове місце 5,49 %. Проте в групах УУсп та УРНсп вона посідає 9 місце, або 3,4 % і 2,77 %, а в РУНсп лише 10 рангові місця - 2,46 %. Слід зазначити, що для всіх (українців Сходу, Заходу та навіть українців з етномаргінальної групи) громадянська та етнічна ідентичності йдуть одна за одною, тобто вони міцно зчеплені, в той час як ці типи ідентичності у

 
 

Цікаве

Загрузка...