WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психосоматичний підхід до проблем адаптації - Реферат

Психосоматичний підхід до проблем адаптації - Реферат

певні соціальні стреси. Перевага віддається груповим інтеракціональним формам роботи. Основні мішені психоаналітичної роботи з такими пацієнтами - низька фрустраційна толерантність, прагнення пацієнтів до визнання і досягнень, їхня схильність до ідеалізації та знецінювання, а також пасивна залежність і потреба в абсолютній безпеці. Робота з переносами як в індивідуальній, так і в груповій психотерапії повинна починатися лише після створення атмосфери безпеки.
Враховуючи стратегії подолання травми за Мертоном (інноваційна - сприйняття (зміна положення), ретреатизм (упокорення), провіденціалізм (очікування), ритуалізм (традиційні образи поведінки), бунт - несприйняття) та особистісні риси, психотерапевт підводить хворого до конструктивного вирішення нагальної соціально-особистісної проблеми. Показником успішності роботи виступає стабілізація психічного та соматичного стану, поява життєвої перспективи, формування нової життєвої стратегії. Подальше завдання полягає у впровадженні технологій духовного розвитку.
Лише якісно новий стан духовності забезпечить стратегічний прорив у майбутнє. При реалізації цього завдання необхідно звернутися до самосвідомості кожної людини, включити захисні механізми духовності людської спільноти. Йдеться про забезпечення духовного здоров'я людства загалом, усіх народів, кожної людини зокрема. Технологія духовного розвитку має охоплювати інтерес самої людини до власного духовного світу, визначення гідних цілей життя, принципів самооцінки свого розвитку та життєвих успіхів, а також методи духовної профілактики й оздоровлення, захисні механізми духовного самовдосконалення, що підвищують спроможність суб'єкта протистояти руйнівним впливам цивілізації та науково-технічного прогресу.
Література:
1. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы.- М.: Наука, 1980.- 197 с.
2. Гиляровский В. А. О взаимоотношениях соматического и психического в медицине.- Врач. дело, 1947, № 8, с. 625 - 632.
3. Головаха Е. И., Панина Н. В. Интегральный индекс социального самочувствия.- Киев.- 1997.
4. Головаха Е. И., Панина Н. В. Социальное безумие: история, теория и современная практика.- К.: Абрис.- 1994.
5. Донченко Е., Овчаров А. Адаптационный невроз социума как следствие управленческого кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг.-1999.-№1.-с. 173 - 190.
6. Есаян Н. Ф. Психосоматика детского возраста и психоанализ // Российский психоаналитический вестник. - 1993 - 1994.-№3 - 4. -С. 71 - 76.
7. Краснушкин Е. К. Избранные труды.- М.: Медгиз, 1960.- 608 с.
8. Москаленко В. Ф., Горбань Є. М., Табачников С. І., Волошин П. В. Психічне здоров'я як складова подальшого розвитку нації (підсумки за 10 років незалежності України)// Архів психіатрії. - 2001. - №4 (27). - С. 5 - 10.
9. Попова И. Повседневное сознание в переходном обществе: симптомы кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг.-1991.-№1.-с. 5 - 21.
10. Психосоматические расстройства. Тринадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по психогигиене. - ВОЗ, Женева, 1965.
11. Смулевич А. Б., Сыркин А. Л., Козырев В. Н. и др. Психосоматические расстройства (клиника, эпидемиология, терапия, модели медицинской помощи).- Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.- 1999.- №4
12. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Пер. с фр. Под ред А. Н.Леонтьева.-М: Прогресс.-1975.-284 с.
13. Холмогорова А. Б., Гаранян Н. Г. Интеграция когнитивного и динамического подходов на примере психотерапии соматоформных расстройств // Московский психологический журнал.- 1966.-№ 3. -С. 141 - 163.
14. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе.// Социс.-2002, №2.-с. 3 - 12.
15. Штомпка П. Социальные изменения как травма.// Социс.-2001, №1.-с. 6 - 16.
16. Alexander F. Psychosomatische Medizin. - Berlin, N.Y.: de Gruyter, 2 Aufl., 1950.
17. Apley J. The child with abdominal pains. - Blackwell, Oxford, 1975.
18. Barsky A. J. Amplification, somatization and somatoform disorders // Psychosomatics. - 1992. - Vol. 33. - P. 28 - 43.
19. Barsky A. J., Coeytaux R. R., Sarnie M. K., Cleary P. D. Hypochondriacal patients beliefs about good health // Am. J. Psychiatry. - 1993. - Vol. 150. - P. 1085 - 1089.
20. Berenbaum H., James T. Correlates and retrospectively reported antecedents of alexithymia // Psychosom. Med. - 1994. - Vol. 56. - P. 363 - 359.
21. Cathebras P. J., Robbins J. M., Haiton B. C. Fatigue in primary care: prevalence, psychiatric comorbidity, illness behavior, and outcome // J. Gen. Intern. Med. - 1992. - N 7. - P. 276 - 286.
22. Fiedler P. Persoenlichkeitsstoerungen. - Beltz Psychologie Verlags Union, 1999.
23. Foa E. B., Rothbaum B. O. Posttraumatische Bela-stungsstorungen // Lehrbuch der Verhaltenstherapie / J. Margraf (Hrsg.). - Band II. - Berlin: Springer, 1996.
24. Fukunishi J. Social desirability and alexithymia // Psychol. Rep. - 1994. - Vol. 75. - P. 835 - 838.
25. Janca A., Isaac M., Costa e Silva J. A. World Health Organization international study of somatoform disorders - background and rationale // Eur. J. Psychiatry. - 1995. - N 9. - P. 373 - 378.
26. Janca A., Burke J. D., Isaac M. et al, The World Health Organization somatofonn disorders schedule. A preliminary report on design and reliability // Eur. ]. Psychiatry. - 1995. - N 10 - P. 100 - 110.
27. Joukainaa M., Sohlman В., Lektinen V. Alexithymia in primary health care patients // J. Psychosom. Res. - 1995. - Vol. 39.
28. Kleinberg J. Working with the alexithymic patient in groups // Pschoanalysis and Psychotherapy. - 1996. - Vol. 13. - P. 1.
29. Matthew H. Occupational factors and unexplained physical symptoms.- Advances in Psychiatric Treatment, 1998.-vol.4.-pp.151 - 158.
30. Mayou R., Bryant В., Forfar C., Dark D. Non-cardiac chest pain and benign palpitation in the cardiac clinic // Br. Heart . - 1994. - Vol. 72. - P. 548 - 573.
31. Mumford D. Somatization: a transcultural perspective // Int. Rev. Psychiatry - 1993. - N 5. - P. 231 - 242.
32. Nickel R., Egle U. Somatoforme Stoerungen. Psycho-analytische Therapie // Praxis der Psychotherapie. Ein integratives Lehrbuch / W. Senf, M. Broda (Hrsg.). - Stuttgart, NewYork: Georg Thieme Verlag, 1999.-P. 883 - 842.
33. Uexkuel Т. (Hrsg.). Psychosomatische Medizin. -Muenchen, Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg, 1996.
34. Van Hemert A. M., Hengeveld M. W. et al. Psychiatric disorders in relation to medical illness among patients of a general medical outpatient clinic // Psychol. Med. - 1993. - Vol. 23. - P. 167 - 173.
35. Warwick H. M. C., Dark D. M., Cobb A. M., Salkovskis P. M. A controlled trial of cognitive-behavioral treatment of hypoehondriasis//Br. J, Psychiatry.- 1996. -Vol. 169.-P. 189 - 195.
36. Wolff H. Life stress and bodilydisease//Life stress and bodily disease / H. Wolff et al. (Eds.). - Baltimore: Williams, WHO. 1996.
37. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...