WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологу, пізнай себе! - Реферат

Психологу, пізнай себе! - Реферат

суперечність, відступ від реальності, що зашкоджує суб'єктові об'єктивно сприймати оточуючий світ, реалізовувати власні цілі й потреби, налагоджувати оптимальні стосунки з соціумом, на основі чого і може суб'єктивно інтегруватися його психіка, набуваючи ознак ходіння хибним колом.
Сутність глибинної психокорекції - пізнання функційних особливостей несвідомої сфери, цілісних проявів психіки у єдності свідомого та несвідомого аспектів. У результаті психокорекції відступи від реальності переосмислюються, але якщо таке переосмислення не набуває ознак системності, то є небезпека повернутися до звичного способу сприйняття дійсності. Тому психокорекційна праця - надзвичайно важка, адже існує прихована від свідомості тенденція захисної системи: до страждань, до самопокарання, що викликається почуттям провини, яке спершу виникає в сім'ї під впливом едіпової залежності. Інфантильні глибиннопсихологічні цінності обумовлюють психологічну слабкість суб'єкта, що є епіфеноменом тенденції "до сили", яка на когнітивному рівні може мати просоціальне забарвлення. Тому важливо виявляти й усвідомлювати інфантильні витоки деструктивних тенденцій, які завжди є неусвідомлюваними, та переорієнтовувати їх у продуктивне русло. У процесі особистісної корекції призма сприймання суб'єкта оптимізується і це є ознакою його психічного здоров'я.
Глибинна психокорекція може ефективно здійснюватися за допомогою групової психокорекції за методом АСПН. Така психокорекція має очевидні переваги групового процесу, адже психіка людини формується у взаємовідносинах з іншими людьми і спрямовується на пізнання витоків особистісної проблематики. Вона починається з пізнання, а потім переходить на поведінковий рівень. Це глибинний процес, наслідком якого є конструктивні зміни у психіці особистості, адже усвідомлення несвідомих механізмів призводить до втрати їх енергетичної сили, імперативної властивості управляти поведінкою, настроєм, самопочуттям суб'єкта тощо.
Успішна психокорекція можлива за умов поєднання зусиль психолога та протагоніста у пошуку першопричин труднощів у спілкуванні і взаєминах між людьми. Успіх, цілісність групової психокорекції залежить і від характерологічних параметрів суб'єкта - таких, як сила волі, психологічна сміливість, наполегливість, послідовність, працелюбність. Без цих якостей "просвітлення" у результаті психокорекційного впливу недостатньо, оскільки суб'єкт набуває не лише нових знань відносно самого себе, а й формує здатність до аутопсихокорекції, довготривалої роботи над собою поза груповим процесом, яка, безумовно, потребує напруження душевних сил. Глибинна психокорекція є передумовою самореалізації і передбачає сильний рушійний мотив для особистісного зростання. Для психолога-практика такий мотив може полягати у оптимізації власного внутрішнього психологічного стану, реалізації у професійній діяльності, набутті самоідентичності та самототожності.
Отже, глибиннопсихологічна корекція дозволяє виявити функційні особливості несвідомої сфери, взаємозв'язки між свідомим і несвідомим, допомагає усвідомити динамічні характеристики механізмів, зумовлених базовими психологічними захистами, що керують поведінкою суб'єкта і є основою його особистісної проблематики. У результаті такого усвідомлення та наступної наполегливої праці у напрямку самокорекції у суб'єкта швидко настає полегшення на рівні самовідчуттів, відбувається звільнення від внутрішньої напруги, зниження тривоги, що в подальшому призводить до конструктивних новозмін в "Я", що може бути свідченням його психологічного благополуччя. Таке благополуччя дає можливість об'єктивно сприймати дійсність, ефективно вирішувати життєві та професійні цілі. Відкоректованість передбачає розуміння власних захисних тенденцій, усвідомлення відступів від реальності та хворобливих точок "Я".
Позитивна динаміка особистісних змін, наслідком якої є енергійний життєвий тонус - це найперший показник ефективної особистісної корекції майбутнього психолога-практика, його професійного зростання. Глибинна психокорекція - необхідна передумова професійного становлення психолога-практика, оскільки сприяє набуттю ним професійної позиції, допомагає у напруженій ситуації незмінно зберігати спокій; допомагає наближатися до того, до чого прагне суб'єкт; запобігає розходженню його намірів з бажаннями; сприяє набуттю професійної мудрості та соціально-перцептивного інтелекту, що є "життєвою нивою" саме практичної психології. Тому оволодіння навичками глибиннопсихологічного аналізу можливе лише шляхом власної особистісної корекції фахівця-психолога, яка дозволяє набувати специфічні рефлексивні знання, здобуваючи глибиннопсихологічну грамотність у галузі практичної психології, що сприяє підвищенню професіоналізму.
Література
1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. Брест. - 1993.
2. Бадалова М. В. Профессиональная рефлексия практических психологов: опыт изучения // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 4. - С.28 - 30.
3. Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической теории // Московский психотерапевтический журнал. - 1992. № 1.
4. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Ленинград. - 1988.
5. Дмитренко А. К. Мотиваційні та світоглядні аспекти вибору професії психолога // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 4. - С.31 - 33.
6. Ильясов А. О теории и практике в психологии // Вопросы психологии. - 1989. - № 4. - С.135 - 138.
7. Немов Р. С. Психологическое консультирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Психологии". - М.: ВЛАДОС, 2000. - 527с.
8. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: ТЦ "Сфера", 2001. - 512с.
9. Основи практичної психології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. В.Панка. - К. - 1999.
10. Панок В. Г. Українська практична психологія: визначення, структура і завдання // Практична психологія та соціальна робота. - 1997. - №10. - 1998. - №1.
11. Пов'якель Н. І. Професійна рефлексія психолога-практика //Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 6-7. - С.3-6.
12. Психотерапевтическая энциклопедия. - 2-е дополненное и переработанное изщдание / Под ред. Б. Д. Карвасарского. - Санкт-Петербург. - "Питер". - 2002. - С.592 - 593.
13. Семиченко В. А. Психическиесостояния (Модульный курс, лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы для преподавателей и студентов). - К. "Магистр-S". - 1998. - С.37.
14. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1997. - С.246.
15. Український педагогічний словник / Укладач С. Гончаренко. - Київ, "Либідь", 1997. - С.149
16. Чепелєва Н. В., Уманець Л. І. Проблемы личностной подготовки психолога-практика в условиях ВУЗа // Мат-лы междунар. К-ции "Актуальне проблемы психологической службы. Теори и практика". - Одеса, 1992. - с.111-113.
17. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. -К.:1993.
18. Яценко Т. С. Основи групової психокорекції. -К.:1996.
19. Яценко Т. С., Біла О. Г. Психокорекційна сутність методу АСПН // Практична психологія та соціальна робота. - 2001 - № 9. - С. 47 - 50.
20. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...