WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний портрет злочинця - Реферат

Психологічний портрет злочинця - Реферат

швидкість чи схильність до вагань; імпульсивність; легковажність тощо); емоційності (сила емоційних реакцій; глибина переживань; схильність до створення "застійних" емоційних комплексів (мстивість, злопам'ятність); схильність до афективних станів; домінуючий настрій; здатність до контролю та втримання емоційних проявів; становище в групі (вивчення особистого статусу; вивчення системи відносин і ставлень; визначення групового лідера; проведення диференціації рольових функцій кожного з членів групи); особливостей поведінки (у сім'ї; на роботі; у неформальних групах).
4. Зібрана інформація порівнюється, інтегрується та аналізується. У своїй сукупності ці дані можуть являти психологічний портрет злочинця. На їх основі можна проводити пошук серед підозрюваних, встановити (скоротити) коло підозрюваних, спробувати дати відповідь на запитання, чи могла саме ця особа вчинити саме цей вид злочину, а також розробити алгоритм проведення допиту конкретної особи.
Якість складання психологічного портрета злочинця залежить від аналізу психологом місця події, його бесід зі свідками, потерпілими для визначення можливих психологічних характеристик особи, яка вчинила злочин, та для інтенсифікації роботи з її пошуку.
Фахівці вважають, що розробка психологічного портрета злочинця актуальна при розслідуванні певної категорії неочевидних злочинів, що характеризуються істотним чи повним браком відомостей про конкретну особистість винуватця: убивств на сексуальному ґрунті з ознаками садистського катування жертви; убивств з посмертними колотими і різаними пораненнями; убивств з ознаками маніпуляцій злочинця з трупом жертви; "безмотивних" підпалів і вибухів; зґвалтувань тощо. У цьому випадку пошук ознак злочинця здійснюється найчастіше тільки виходячи зі слідів і обставин злочину. Їх психологічний аналіз, у рамках методики складання психологічного портрета злочинця, може ініціювати продуктивні версії про особливі ознаки злочинця, що дозволяють звужувати коло підозрюваних, а також виявляти винного серед осіб, які потрапили в поле зору слідства.
З урахуванням цих вимог до портрета злочинця фахівці рекомендують включати такі дані: 1) загальну характеристику особистості та переважну мотивацію злочинів; 2) індивідуальні ознаки особистості - звички, схильності, навички тощо; 3) вік; 4) район місця проживання; 5) район місця роботи, служби, навчання; 6) часткові характеристики місця ймовірного перебування; 7) рівень освіти та професійної кваліфікації; 8) рід занять; 9) особливості походження (батьківська родина) і особистої історії життя; 10) сімейний стан; 11) наявність дітей; 12) ставлення до окремих видів діяльності - служба в армії, спорт, медицина, робота з людьми тощо; 13) наявність судимості у минулому; 14) наявність психічної чи іншої патології; 15) антропологічні та динамічні характеристики обличчя (тип зовнішності, статура, пантоміміка тощо). Окрім зазначених можуть бути наведені й інші дані.
Концептуально-психологічний портрет злочинця створюється на основі теоретичного положення про особистісну детермінованість поведінки. Практикуються два підходи до встановлення зв'язку між ознаками злочину та злочинця.
Статистичний підхід ґрунтується на статистиці поєднань ознак злочинця з ознаками криміналістичної характеристики злочину (їх сукупності), виявленої за аналогічною категорією розкритих справ. Це активно використовується у практиці слідчо-пошукової діяльності поліції, зокрема, США, Великої Британії, Голландії. Недоліком тут є брак змістових суджень щодо виведених ознак злочинця. Водночас у конкретній справі найменш статистично визначена ознака може виявитися найбільш вірогідною, достовірною та інформативною.
Аналітико-психологічний підхід спрямовується на розкриття суб'єктивно-особистісного змісту дій злочинця, внаслідок чого висувається аргументована версія про його ознаки. Інакше кажучи, зв'язок ознак особистості з ознаками поведінки у даному випадку обумовлена їх психологічним, смисловим взаємозв'язком. Цей підхід розглядається нами в контексті теоретичних підстав, принципів та алгоритмів його реалізації на практиці.
Теоретичні засади для розробки психологічного портрета злочинця (аналітико-психологічний підхід). У теорії і практиці психології дослідження психічних явищ він випливає з конкретних дій людини, її об'єктивної поведінки. При цьому, спираючись на спільну для зовнішньої і внутрішньої діяльності макроструктуру, можна говорити про здатність ідеально залишати свій "відбиток" у матеріальному середовищі у вигляді "комплексного, особистісно-регуляційного сліду", що укладає зроблені людиною вибори за кожним елементом криміналістичної характеристики злочину. Такий "слід" не менш придатний для ідентифікації особистості злочинця, ніж відбиток його пальця. Виходячи з цього, в основу розробки ППЗ покладено такі психологічні принципи аналізу події: 1) елементи криміналістичної характеристики розглядаються як результати поведінки, реалізованої особистістю в умовах вільного вибору, детермінованого системою як усвідомлюваних, так і неусвідомлюваних спонук і спрямованого на досягнення суб'єктивно бажаної мети; 2) елементи криміналістичної характеристики злочину розглядаються як єдина система, системоутворюючим принципом якої виступає особистість злочинця в її суб'єктивному відношенні до інших складових елементів криміналістичної характеристики.
Отже, злочинна подія як психолого-криміналістична система містить у собі її елементи (час, місце, знаряддя, жертву тощо) за ознаками "матеріалізованого в них ідеального "Я". Саме суб'єктивне ставлення злочинця до якісного змісту кожного з елементів та їх сукупності і визначає зроблені ним відповідні вибори. Таке особистісне ставлення знаходить зовнішній прояв в "індивідуальних діях", що трактується, за X. Хекхаузеном, як дія, детермінована індивідуальною особливістю особистості.
У загальному вигляді алгоритм розробки психологічного портрета злочинця включає три послідовні етапи аналізу події, перший з яких є криміналістичною технологією реконструкції механізму злочину (відображає зовнішній ряд дій злочинця) за слідами та його обставинами, і тому нами не розглядається. Другий і третій етапи аналізу реалізують психологічні прийоми реконструкції ознак злочинця та містять у собі: на другому етапі - три психологічні прийоми виявлення "індивідуальної дії", а на третьому етапі - три психологічні прийоми інтерпретації "індивідуальної дії".
Технологічний алгоритм розробки психологічного портрета злочинця включає три прийоми, що відповідають етапам складання психологічного портрета (В. Висильєв, 2004, 2005).
Прийом реконструкції криміналістичного механізму злочину передбачає ретроспективне, за слідами на місці події та його обставинами, відтворення зовнішнього ряду дій злочинця та ситуацію злочину.
Прийом психологічного моделювання поведінки злочинця. Завдання: виявити за допомогою трьох психологічних прийомів аналізу (наведені нижче) у реконструйованій зовнішній стороні діяльності злочинця, що складають "індивідуальні дії".
Правило виявлення "індивідуальної дії" на основі встановлення індивідуальних розходжень. Передбачає оцінку ступеня відповідності реконструйованої дії діям інших людей. Чим менше погоджується дія людини з діями більшості людей у тій же ситуації, тим у більшій мірі вона обумовлена особистісними чинниками.
Приклад - "допомога":

 
 

Цікаве

Загрузка...