WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічний вік тренера-викладача в особистісному вимірі - Реферат

Психологічний вік тренера-викладача в особистісному вимірі - Реферат


Реферат на тему:
Психологічний вік тренера-викладача в особистісному вимірі
Трансформаційні процеси в соціальному просторі позначаються, зокрема, і на сфері професійного спорту. Звідси - необхідність дослідження психологічних особливостей не тільки спортсмена, а й тренера-викладача як суб'єкта професійної діяльності, котрий визначає стратегію побудови як власної картини життєвого шляху, так і своїх учнів. Тривалість цього шляху і час життя вимірюються не лише календарем, але й насиченістю його значущими подіями. Саме події - зміни в умовах життя людини, її внутрішньому світі і стані здоров'я, в родині й побуті, на роботі та навчанні - є універсальними "одиницями" відліку часу, в тому числі й часу життя. Варто при цьому наголосити, що не лише життєві події, а й детермінаційні зв'язки між ними є одиницями аналізу суб'єктивної картини життєвого шляху.
Причинно-цільові зв'язки між життєвими подіями утворюються в ході діяльності суб'єкта й складають його досвід. На основі досвіду особистість будує свою діяльність, вимальовує перспективи у формі суб'єктивного образу, який виконує функції мотиваційної регуляції життєвого шляху особистості. Від того, як чітко й адекватно співвідносяться у свідомості людини певні етапи життя, найближчі та віддалені події і явища, залежить структурованість її часової компетентності.
Ідея виміру психологічної тривалості часу за допомогою підрахунку знакових подій належить французькому філософу Ж.-М. Гюйо. Відповідно до його теорії, людина виступає як епіцентр минулого, сьогодення і майбутнього, тобто має властивість відносити до себе ці часи й будувати з них певні композиції.
Загальна проблематика "часової організації життя" посіла значне місце у теорії психології завдяки працям Б. Ананьєва, С. Рубінштейна, В. Роменця, С. Максименка, К. Абульханової-Славської, В. Ковальова, Т. Титаренко, Л. Анциферової, Є. Головахи, О. Кроніка, Г. Ложкіна та інших вчених-психологів. З огляду на результати їх досліджень, простежується тенденція визначення поряд з поняттями фізичного, хімічного, біологічного, психічного, соціального, культурного часу ще й поняття психологічного часу. І саме він є найважливішим для людини як суб'єкта життєдіяльності. Підстава для такого висновку - можливість подолання розриву між вивченням об'єктивного (фізичного, соціокультурного, історичного) та суб'єктивного (психологічного) часу, де сполучною ланкою стає суб'єкт зі своєю темпоральною організацією. Саме він співвідносить свій суб'єктивний час із часом самореалізації в життєдіяльності [3].
Унікальність психологічного часу полягає в ціннісному баченні суб'єктом життєдіяльності навколишньої дійсності, небайдужому відображенні подій, що відбуваються, з точки зору міри його самореалізації [10, с. 48]. Інтегральним показником ставлення людини до часу свого життя виступає психологічний вік [5]. Цей конструкт є мірою психологічного минулого. Його специфічними особливостями є, насамперед, вимір у внутрішній системі відліку індивідуальності, багатомірність і принципова оберненість. Тобто, людина не тільки старіє в психологічному часі, але й може помолодшати в ньому за рахунок збільшення питомої ваги майбутнього або зменшення ваги психологічного минулого. Визначення психологічного віку - це використання періодизації як способу структурування перебігу часу, виокремлення в ньому хронологічних елементів, що мають певне змістове значення.
Мета дослідження -
визначити особливості суб'єктивного сприйняття психологічного віку тренера-викладача на різних етапах його професійного становлення з огляду на те, що унікальний досвід його спортивного життя відіграє особливу роль у переживанні життєвого шляху та побудови образу часу.
Методи та організація дослідження
В емпіричному дослідженні брали участь 52 спортивні педагоги з різних видів спорту віком від 22 до 65 років (30 жінок і 22 чоловіки), різного кваліфікаційного рівня (від III тренерської категорії до вищої). За критерієм "стаж роботи" загальна вибірка їх була поділена на чотири групи: 1) 10 чоловік, середній стаж роботи - 3,5 року, середній вік - 26 років; 2) 18 чоловік, середній стаж - 8,94 року, середній вік - 30 років; 3) 11 чоловік, середній стаж - 14,2 року, середній вік - 37 років; 4) 13 чоловік, середній стаж -22 роки, середній вік - 48,7 року. Така вибірка дає можливість простежити основні етапи професійного становлення тренера-викладача як суб'єкта професійної діяльності.
Оцінка психологічного віку тренерів-викладачів здійснювалася за оригінальною методикою "Оцінювання п'ятирічних інтервалів" (ОПІ) Є. Головахи й О. Кроніка [9]. Використання її дозволяє виявити три можливі варіанти співвідношення психологічного віку (ПВ) і хронологічного віку (ХВ):
· ПВ = ХВ або відрізняється від нього на ±2 роки (людина психологічно відповідає своїм рокам, картина її життєвого шляху врівноважена);
· ПВ ХВ (виявляється психологічно старшою).
Відповідність віків свідчить про уміння людини знайти оптимальний для себе темп і ритм життя, узгодити домагання з можливостями [5, с. 71]. Завдяки цій методиці легко підрахувати кількісні показники суб'єктивної картини життєвого шляху суб'єкта спортивно-педагогічної діяльності - почуття реалізованості та очікувана тривалість життя.
Результати дослідження та їх аналіз
Одержані емпіричні результати свідчать, що значна частина учасників дослідження (69 %) відчуває неузгодженість між хронологічним і психологічним віком: його або збільшують (44 %), або зменшують (25 %) (таблиця 1).
Таблиця 1
Сприйняття психологічного віку спортивними педагогами
залежно від реального
Вибірка Кількість досліджуваних Середній вік
(у роках) Середня величина
відхилення
Абс. к-ть %
Загальна 52 100 35,9 -
Норма 16 31 36,25 0
Зменшення 13 25 36,46 - 5,17
Збільшення 23 44 34,08 + 5,21
Кількісний аналіз отриманих даних дозволив здійснити якісну інтерпретацію результатів щодо психологічного змісту особистісних новоутворень у процесі професійного становлення спортивного педагога. Причини неадекватного сприйняття тренерами-викладачами свого віку з характерною тенденцією до збільшення психологічного віку варто шукати насамперед в умовах їх ранньої професіоналізації. Високі вимоги до виконавської майстерності юних спортсменів роблять процес її набуття аналогічним оволодінню складною трудовою діяльністю. Підлітки, включені до ранньої професіоналізації, на відміну від своїх однолітків, які тільки починають визначатися у виборі професії, у 12 - 15 років вже цілком залучені до цілеспрямованого професійного вдосконалення. Г. Ложкін і О. Терьошина [7] переконливо доводять, що різниця між психологічним і реальним віком збільшується в бік старіння в міру зростання спортивної майстерності. Іншими словами, ранні високі результати спортсмена випереджають соціальні очікування стосовно нього, що й призводить до неузгодженості хронологічного і психологічного віку у бік збільшенняостаннього.
Ситуація завершення спортивної кар'єри також дуже впливає на відображення психологічного віку, підвищуючи показник його переоцінки на етапі професійної адаптації тренерів-викладачів. У таблиці 2 наведено середній вік і характер відхилення психологічного віку тренерів-викладачів залежно від етапу професіоналізації.
Таблиця 2
Характер відхилення психологічного віку від реального у тренерів-викладачів на різних етапах професіоналізації
Етап професіоналізації Кількість досліджуваних, % Середній вік
( у роках) Норма,
% Число відхилення, % Відхилення
Зменшення Збільшення Змен-шення Збіль-шення
Професійної адаптації
(1-а група) 25 25,0 ± 0,7 31 7 62 - 3,6 +

 
 

Цікаве

Загрузка...